Daglige arkiver: 13. april 2016

Klinisk institutt 2 websider 2.0

HelgeKlinisk institutt 2 arbeider i disse dager med å forbedre websidene. Vi fokuserer på hvordan presentasjonen av forskningsgruppene skal fremstå. Et hovedmål er at websidene skal være oppdaterte og så langt som mulig også standardiserte for å sikre tilgjengelighet av et minimum av relevant informasjon om alle forskningsgruppene. Elementer i standardiseringen vil være sentral informasjon om gruppemedlemmene (navn, bilde, tittel og kort forskningsprofil), forskningsmålene og metodene som brukes i forskningsgruppen, samarbeidspartnere til forskningsgruppen, og kanskje også tyngre spesialutstyr som finnes i lokalene som forskningsgruppen disponerer.

For å nå dette målet etablerer vi nå webredaktører rekruttert blant stipendiater med pliktarbeid. Webredaktørene skal fungere som en redaksjonell støtte til alle forskningsgruppene og følge opp oppdateringen og standardiseringen av websidene i samhandling med instituttet, men forskningsgruppene skal fortsette å ha ansvaret for selve innholdet på sidene.

På sikt håper vi at informasjonen om forskningsgruppene også vil kunne gjøres søkbar, og websidene således bli en katalysator for forskning på K2.

Helge Ræder

Nytt om navn

Vi presenterer Andreas Venizelos, ph.d.-student ved  Mohn Kreftforskningslaboratorium, Klinisk institutt 2. Andreas  begynte med sitt ph.d.-arbeid i Mars 2016, med Stian Knappskog som veileder. Om noen vil si hei finner dere han i etasje 1M i laboratoriebygget.

 

Foto: Privat