Daglige arkiver: 8. april 2016

Korrekt adressering

Per BakkeUniversitetet har et økt fokus på adressering og tilhørighet, ikke bare i forbindelse med publikasjoner, men også ved kontakter med pressen. I sistnevnte tilfeller er det viktig å påse at vi adresseres med instituttnavn og deretter Universitetet i Bergen. Om man også velger først å ta med navnet på forskningsgruppen, er det selvsagt helt greit. Når det gjelder tittel er man for eksempel professor ved Klinisk Institutt 2, UiB. For de som har også har stilling ved for eksempel Haukeland Universitetssykehus eller Stavanger Universitetssykehus er man der  overlege. Vi er ikke professor ved disse sykehusene.

Man kan hevde at dette vil man ikke få pressen med på fordi det er for omstendelig. Men det er ikke tilfellet. Et ferskt eksempel på at det går an, er Laurence Bindoff som nylig var omtalt i VG. Han ble korrekt adressert med Klinisk institutt 1, Universitetet i Bergen. Det er en god regel å be om å få teksten til gjennomlesing, og da er det lurt å benytte muligheten til å sjekke at også adresseringen er korrekt som beskrevet over. Min erfaring er at også journalistene er interessert i at det som kommer på trykk skal være korrekt.

Per

HMS-hjørnet

Ny gruppetreningstime for UiB-ansatte på SiB Årsstad.
For noen uker siden ble det satt opp en ekstra  gruppetreningstime for UiB-ansatte ved SiB Årstad.
Timen ledes av forsker Aurora Brønstad fra K1, som også er utdannet gruppetreningsinstruktør. Dette er en styrke- og kondisjonstime med enkle øvelser som alle kan være med på.

Tid: Onsdager kl. 15.00 – 15.55

 

Nytt om navn

Bilde-Misbah SabirVi presenterer Misbah Sabir, M.Sc. i Medisinsk biologi.  Misbah begynte i april 2016 som avdelingsingeniør i Translasjonell hemato-onkologisk forskningsgruppe.  Hvis du ønsker å si hei, kan du finne henne i 3. etasje i laboratoriebygget.

NFR Søknadsprosess vår 2016

Timeplan

  • Mandag 29. februar. Frist for å levere 1-2 siders skisser til instituttleder
  • Mandag 14. mars kl 13:00. Fellesmøte 1 med en kort presentasjon av det faglige målet med prosjektet, og kort hva det vil innebære av budsjettmessige føringer (med oversikt over stillinger og driftsutgifter). Deltagere: utvidet ledergruppe og andre seniore forskere; forskningsrådgiver; administrasjon
  • Mandag 18. april: Opprette online søknad i NFR sine systemer. Og gi tilgang til «sin» økonom.
  • Onsdag 20. april kl 13:00: Fellesmøte. Prosjektlederne presenterer søknadene for hverandre, og instituttledelsen (5 til 10 min per presentasjon).
  • Torsdag 21. april –  Fredag   april     Kontaktmøter mellom administrasjon og forskerne, budsjettplanlegging. Siv lager kalender for møtetider disse to dagene.
  • Ultimo april: Intern peer-review.
  • Mandag 23.mai: Endelig frist for godkjenning av Instituttleder.
  • Onsdag 25. mai: Kl 13.00 Endelig søknadsfrist til NFR.

Kandidater til forsknings- og innovasjonsprisen for helse- og omsorgstjenestene, Bergen kommune 2016

Bergen1På åpningskonferansen for styrket samarbeid om forskning, innovasjon og utdanning 14.juni skal det deles ut en forsknings- og innovasjonspris til et miljø eller en person som har gitt et fremragende bidrag innen forskning og innovasjon i helse- og omsorgstjenestene i Bergen kommune.

Byrådsavdeling for helse og omsorg, Bergen kommune, inviterer ansatte i Bergen kommune, ansatte ved Universitetet i Bergen, Høgskolen i Bergen, Helse Bergen og Uni Research helse til å komme med forslag til kandidater. Les videre

Utlysning: Familien Blix’ fond

Familien Blix’ fond til fremme av medisinsk forskning ble opprettet 1. desember 1983. Formålet med fondet er å støtte medisinsk forskning, særlig innen feltene hjerte- og karsykdommer og kreft, inkludert medisinsk diagnostikk innen disse feltene. Støtte fra fondet vil i særlig grad gå til forskningsprosjekter som kombinerer basal- og klinisk forskning, med spesiell vekt på søknader fra yngre forskere. Søknad om støtte sendes til fondets styre v/advokat Erik Keiserud, Advokatfirmaet Hjort DA, postboks 471 Sentrum, 0105 Oslo. Søknaden må være sendt senest 25. juni 2016. Den må skrives på fastsatt skjema som vil bli tilsendt ved henvendelse til e-postadresse: goe@hjort.no.