Kategoriarkiv: Uncategorized

SIU – nye utlysninger

SIU lyser ut midler til samarbeid i fem ulike programmer som retter seg mot høyere utdanningssamarbeid med BRIKS-landene, Japan, Sør-Korea og Nord-Amerika.
Generell informasjon om utlysningene.

Utlysningene:

PEK-midler 2015

Program for evaluering og kvalitetsutvikling (PEK-midler) vil dele ut 1,3 millioner kroner i 2015. Programmet er todelt, og består av en prosjektdel (>70%) og en belønningsdel, Ugleprisen for god studiekvalitet (<30%). Prosjektene skal generelt fremme studiekvaliteten og kvaliteten på de studentrettede tjenestene ved universitetet, og ha overføringsverdi til andre fagmiljø.
Søknadsfrist 10. september 2014. For mer informasjon.

UH-nett Vest – Midler til forskningssamarbeid

UH-nett Vest utlyser midler til forskningssamarbeid mellom institusjonene Høgskolen i Bergen (HiB), Høgskulen i Sogn og Fjordane (HSF), Høgskolen Stord/Haugesund (HSH), Høgskulen i Volda (HVO) og Universitetet i Bergen (UiB). Midlene skal i hovedsak gå til prosjekter som allerede har eksternfinansiering, hvor nye midler skal føre til samarbeid med en eller flere institusjoner i UH-nett Vest.
Søknadsfrist er 15. september. Søknad sendes til Lene Bakke.
For mer informasjon.

Kunngjøring fra Kreftforeningen

Nytt logo Kreftforeningen liteKreftforeningens årlige hovedutlysning av forskningsmidler til stillinger og drift er nå kunngjort. Det kan søkes om støtte til forskerinitierte kreftforskningsprosjekter innen ethvert forskningstema. Prosjektene faller vanligvis inn under kategoriene grunnforskning, translasjonsforskning, klinisk forskning, epidemiologisk forskning, helse- og sosialfaglig forskning eller alternativ/komplementær forskning, men enhver søknad om støtte til kreftrelatert forskning vil bli vurdert.

Søknadsfristen er mandag 2. juni 2014 kl. 13:00. Kreftforeningen aksepterer kun søknader som sendes inn elektronisk via vår søknadsportal.

Vi gjør spesielt oppmerksom på at ordningen med kliniske korttidsstipender nå utvides til å gjelde alle yrkesgrupper med hovedstilling i klinikk. Videre gis det anledning til å søke fristilling for en lengre periode enn tidligere, inntil ett år (full tid).
For mer informasjon.

NB! Søknader til Kreftforeningen må være godkjent av instituttledelse. Bakgrunnen er at det bare er prosjekter som er godkjent på forhånd hos instituttledelsen som får refundert dekningsbidraget fra fakultetet.

Utlysning Astri og Edvard Riisøens Legat

mynter-hjerteformet-16-9Det er nå utlyst midler fra Astri og Edvard Riisøens Legat. Legatets formål er å fremme den medisinsk-vitenskapelige forskning for så vidt angår hjertekar-sykdommer. Legatet kan også anvendes til forskning eller studier av andre sykdommer, eksempelvis kreft, reumatiske lidelser etc. Det er i år mulig å søke om midler som støtte til vitenskapelige reiser. Søknadsfrist 2. juni.
For mer informasjon

Utlysning av forskningsmidler fra NordForsk

nordforsk_logo_jpegNordForsk har preannonsert at det i juni kommer en utlysning av midler til forskningssamarbeid  mellom de nordiske landene innen det nylig etablerte “Nordisk program om helse og velferd”. Ca 120 millioner NOK skal fordeles på 3-5 store femårige prosjekter. Dersom det er aktuelt å delta i en slik søknad er det lurt å ta kontakt med mulige partnere allerede nå. Søknadsfrist vil være i midten av oktober.
For mer informasjon

Oversikt over endringer i FRIMEDBIO siden 2013

  • Endring for prosjektledere som har FRIPRO-prosjekter over tre år. De kan søke om midler til et nytt prosjekt når det har pågått i tre år, selv om prosjektet ikke er ferdig.
  • Endringer for Unge forskertalenter og Personlig postdoktorstipend
    • For Unge forskertalenter er det fra i år krav om at det skal være gått minst to år siden godkjent disputas.
    • For Personlig postdoktorstipend innføres det et krav om utenlandsopphold på mellom tre og tolv måneder.
  • Fra i år er opprettet et eget mobilitetsstipend for yngre forskere under FRIPRO. Stipendet er treårig. De to første årene skal være ved en institusjon i utlandet og det tredje året i Norge. Stipendene er åpne for søkere fra alle fag.

Søknadsfristen er 21. mai.

Mer info om FRIPRO her, selve utlysningen blir aktiv fra 9/4.
Mer om Frimedbio.

Visste du at…

… K2nytt har kommentarfelt?

Hvis du har meninger, forslag til forbedringer eller bare noe du lurer på, kan du skrive dem i kommentarfeltet.

Nederst til høyre på saken finner du linken “Leave a reply” som leder deg direkte til kommentarfeltet. Antall kommentarer skrevet i en sak står øverst til høyre i en liten snakkeboble. Ved å trykke på snakkeboblen kommer du også til kommentarfeltet.

Alle innlegg blir moderert av oss i K2nytt redaksjonen. Det vil si at vi siler ut spam og trollete kommentarer. Vi vil ikke fjerne innlegg på bakgrunn av meningen uttrykt i innlegget.

EEA /Norway grant partner requests (contact Corina Guder for utfyllende informasjon):

 

1.            Jiri Mekyska, Signal Processing Laboratory, Brno University of Technology, Czech Republic

Field: Non-invasive neurological disorders analysis by novel algorithms and data acquisition protocols, methods, tools and systems supporting neurologists, speech therapists and psychologists.

 

2.            Katerina Ušelová, Charles University in Prague, Czech Republic

Current trends in bioanalysis, namely  protein purification and separation by isoelectric focusing (IEF), isoelectric trapping (IET) and OFFGEL, exemplified on e.g. insulin.

 

3.            Marius Stefan, University Alexandru Ioan Cuza of Iasi, Romania

Use of some metabolic derivatives from Artrhobacter nicotinovorans as novels neuroprotective drugs.

 

4.            Jānis Smilga, Technology Transfer Office Expert in Promoting, Riga Stradins University, Latvia

“Vital tissue less traumatic high frequency alloy technology approach in clinical and field surgery” and development of living tissue welding technology.

Erasmus International Staff Exchange – Universitetet i Helsinki

Teknisk og administrative personale har mulighet til å søke om utveksling ved Universitetet i Helsinki i 2014.  Kilkk her for mer informasjon om Erasmus programmet Klikk her for mer informasjon om utvekslingen med Universitetet i Helsinki .  Dersom du er interessert kan du ta kontakt med Signe Knappskog (signe.knappskog@adm.uib.no)