Stikkordarkiv: 20/2014

Introduksjonskurs for nye ansatte

UiB arrangerer nytt introduksjonskurs for nyansatte 16. januar. Introduksjonskurset er et tilbud til alle nyansatte, uavhengig av stillingsstørrelse og stillingsgruppe. Personal- og organisasjonsavdelingen arrangerer introduksjonskurs for nyansatte to ganger i året.

All informasjon vil bli gitt på norsk. Universitetet ansetter mange utenlandske arbeidstakere, og det blir derfor arrangert tilsvarende kurs på engelsk. Det vil bli sendt ut nærmere informasjon om dette på et senere tidspunkt.

Tidspunkt: 16. januar, 8:30-15:10
Sted: Studentsenteret, seminarrom E

Program og Påmelding.

Fedmedagen 2014

Fedmedagen er tverrfaglig seminar for de som forsker på fedme og metabolske sykdommer. I år er Fedmedagen torsdag 2. oktober. Program og informasjon kommer senere.

Ønsker du å holde en presentasjon? Abstractfrist er 15. juni.
Påmelding innen 1. juli. Påmelding og abstract sendes til Christine Haugen.
Seminaret er gratis for alle, og det serveres lunsj til alle påmeldte deltakere.

Dra utenlands!

Eystein 2Universitetet i Bergen, Helse Vest, Forskningsrådet, EU og andre som finansierer forskning ønsker at norske forskere skal dra ut for etter hvert komme tilbake med verdifull erfaring som kan øke forskningskvaliteten her hjemme. UiB gir sågar et års ekstra stipend til dem som vil dra 1 år til utlandet.

Likevel er det mange som tar både master, doktorgrad og postdoc i samme miljø. Årsaken er sammensatt, men partners jobb og familie er faktorer som kanskje hindrer utferdstrangen. Om det ikke er mulig å reise ut i ett eller flere år kan et alternativ være korte og eventuelt repeterte opphold ved utenlandsk institusjon. Det kan gi tilgang på metoder og fagmiljø som ikke finnes hjemme. Forskningen du holder på med blir lettere synlig og nye miljøer kan gi innspill som løfter kvaliteten på prosjektet. Slikt gir uttelling når kompetansen skal vurderes ved søknad om midler og stillinger lenger fram.Bratland

Like viktig er det å stimulere utlendinger til å komme til oss for kortere eller lengre tid. Noen forskningsgrupper har brukt midler til å invitere utenlandske kapasiteter i toppskiktet til å evaluere prosjekter med sikte på å bedre kvaliteten på forskningen.

Mulighetene er mange. Hjelp oss med å få en ennå bredere internasjonal profil på K2 sin forskning

Eystein Husebye
Visestyrer K2

Språkprisen – Bokmål

Språkrådet

Hvert år deler Språkrådet ut en pris for fremragende bruk av norsk i sakprosa. Prisen deles ut annethvert år for bokmål og nynorsk. I år står bokmål for tur.

Prisene tildeles for enkeltverk eller produksjoner fra de siste fem årene og kan gå til personer eller grupper (institusjoner, bedrifter, organisasjoner). Kandidater til prisene kan komme fra næringsliv, forskning, undervisning (læremiddel), forvaltning, presse, teknologi, kulturliv (f.eks. blogger) osv.

Alle kan nominere kandidater til Språkprisen. Send forslaget ditt, som gjerne kan være grunngitt, til Eilov Runnesto innen 20. juni.

Disputaser uke 21

wernerHenrica Maria Johanna Werner disputerer for Ph.D graden tirsdag 20. mai 2014.
Prøveforelesning: Tirsdag 20. mai  2014 kl. 09:15
Oppgitt emne: «Endometrial carcinoma: areas of translational research after the TCGA reclassification»
Disputas: Tirsdag 20. mai 2014  kl. 10:30
Sted: Aud. 4, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91
Avhandlingens tittel: «Clinical and molecular markers in endometrial cancer. Studying prognostic and predictive biomarkers that can help to individualise therapeutic decisions»
1. opponent: Professor Jaime Prat, Autonomous University, Barcelona, Spania
2. opponent: Professor Hans W. Nijman, University Medical Center, Groningen, Nederland
Oppslag og Pressemelding

strom_gro_0Gro Elizabeth Ann Strøm disputerer for Ph.D graden tirsdag 20. mai 2014.
Prøveforelesning: Tirsdag 20. mai  2014 kl. 09:15
Oppgitt emne: «Is elimination of malaria in Tanzania feasible?»
Disputas: Tirsdag 20. mai 2014  kl. 11:15
Sted: Stort Auditorium, Haukeland Universitetssykehus
Avhandlingens tittel: «Diagnosing pediatric malaria in Dar es Salaam, Tanzania – Clinical and laboratorial perspectives»
1. opponent: Førsteamanuensis Michael Alifrangis, Universitetet i København, Danmark
2. opponent: Professor Jan Kristian Damås, NTNU, Norge
Oppslag og Pressemelding

manhenke_3Cord Arend Manhenke disputerer for Ph.D graden torsdag 22. mai 2014.
Prøveforelesning: Torsdag 22. mai  2014 kl. 09:15
Oppgitt emne: «Cardiac extracellular matrix: Constituents and function»
Disputas: Torsdag 22. mai 2014  kl. 10:30
Sted: Aula 2. et., Sydbygg, Stavanger Universitetssykehus
Avhandlingens tittel: «Circulating markers of extracellular cardiac matrix turnover in patients following acute myocardial infarction»
1. opponent: Professor Christian Hall, Ringerike Sykehus
2. opponent: Professor Petar M. Seferovic, Universitetet i Beograd, Serbia
Oppslag og Pressemelding

helland_yystein_svhvØystein Helland disputerer for Ph.D graden fredag 23. mai 2014.
Prøveforelesning: Fredag 23. mai  2014 kl. 11:15
Oppgitt emne: «Immune response failure as a predisposing factor for developing cancer»
Disputas: Fredag 23. mai 2014  kl. 13:15
Sted: Auditoriet, Kvinneklinikken, Jonas Lies vei 72
Avhandlingens tittel: «Ovarian Cancer: A clinical challenge requiring basic answers. Development of an orthotopic ovarian xenograft model accessible to surgical intervention and exploring the role of Treg in evasion of immune destruction»
1. opponent: Professor A.G.J. van der Zee, University Medical Center, Groningen, Nederland
2. opponent: Førsteamanuensis Ben Davidson, Universitetet i Oslo, Norge
Oppslag og Pressemelding

Midtveisevalueringer uke 21

Hilde Mjell Donkor
Fredag 23. mai, kl. 09:00-10:00.
For mer informasjon.

Kristoffer Sand
Fredag 23. mai, kl. 10:00-11:00.
For mer informasjon.

Bente Brannsether-Ellingsen
Fredag 23. mai, kl. 11:00-12:00.
For mer informasjon.

Henriette Hellebust
Fredag 23. mai, kl. 14:45-15:45.
For more information.

Alle evalueringene finner sted i seminarrommet i 7 etasje, Lab-bygget.