Stikkordarkiv: 17/2014

Kunngjøring fra Kreftforeningen

Nytt logo Kreftforeningen liteKreftforeningens årlige hovedutlysning av forskningsmidler til stillinger og drift er nå kunngjort. Det kan søkes om støtte til forskerinitierte kreftforskningsprosjekter innen ethvert forskningstema. Prosjektene faller vanligvis inn under kategoriene grunnforskning, translasjonsforskning, klinisk forskning, epidemiologisk forskning, helse- og sosialfaglig forskning eller alternativ/komplementær forskning, men enhver søknad om støtte til kreftrelatert forskning vil bli vurdert.

Søknadsfristen er mandag 2. juni 2014 kl. 13:00. Kreftforeningen aksepterer kun søknader som sendes inn elektronisk via vår søknadsportal.

Vi gjør spesielt oppmerksom på at ordningen med kliniske korttidsstipender nå utvides til å gjelde alle yrkesgrupper med hovedstilling i klinikk. Videre gis det anledning til å søke fristilling for en lengre periode enn tidligere, inntil ett år (full tid).
For mer informasjon.

NB! Søknader til Kreftforeningen må være godkjent av instituttledelse. Bakgrunnen er at det bare er prosjekter som er godkjent på forhånd hos instituttledelsen som får refundert dekningsbidraget fra fakultetet.

Alumnusdagene 9-10. mai 2014

Alummusdagene

Universitetet i Bergen inviterer for første gang til alumnusdager fredag 9. og lørdag 10. mai. Det blir en innholdsrik helg med faglig påfyll, gjensynsglede og sosiale aktiviteter på Det medisinsk-odontologiske fakultet og på hele universitetet. For mer informasjon.

NB! Ny påmeldingsfrist er søndag 4. mai. Det er eget påmeldingsskjema for ansatte. Program finner du her.

Slik kommer du igang med E-læring

Eva GerdtsDet er behov for å ta i bruk nye, studentaktiviserende læringsmetoder. Dette blir hovedtema på årets Eksamens og undervisningsseminar som arrangeres onsdag 17.09.14 på Hotel Terminus. Husk å reservere dagen allerede nå!!

De medisinske fakultetene samarbeider om nasjonal platform for       e-læringsressurser. Harald Wiker er vår kontaktperson for utvikling av e-læringsressurser både i DIGUiB og mot den nasjonale e-læringsplatformen. Som et startpunkt anbefales alle undervisere å kontakte IT avdelingen på brita og søke om tilgang til programmet Camtasia Relay. Med programmet kan du lage video-opptak til   e-læring på din egen PC. Visedekan for utdanning, Arne Tjølsen, har laget en brukerveiledning.

Lykke til!

Eva

Disputas uke 18

Lara A. Aqrawi disputerer for Ph.D graden onsdag 30. april 2014.
Prøveforelesning: Tirsdag 29. april 2014 kl. 14:15
Oppgitt emne: «B cells in the immunopathological context of Sjögren’s syndrome»
Disputas: Onsdag 30. april 2014 kl. 10:15
Sted: Aud. 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91
Avhandlingens tittel: “B cell specificity and pattern in primary Sjögren’s syndrome – studies in humans and a murine model”
1. opponent: Professor Jacques-Olivier Pers, Universitetet i Brest, Frankrike
2. opponent: Førsteamanuensis Per Eriksson, Universitetet i Linköping, Sverige
Pressemelding