Informasjon fra Kreftforeningen vedrørende endringer i årets hovedutlysning

KF_vindmolleKreftforeningen ønsker å informere om at de fra 2014 tilbyr 3-årig kvalifiseringsstipend og 3-årig teknisk stilling gjennom sin hovedutlysning.

  1. Nytt stipend for postdoktorer som ønsker å kvalifisere seg til forskerstilling.
    For første gang gis det anledning til å søke Kreftforeningens kvalifiseringsstipend. Intensjonen med stipendet er å stimulere til videre utvikling og kompetanseheving i postdoktorperioden slik at kandidaten senere kan kvalifisere seg til en forskerstilling.
    Kvalifiseringsstipendet søkes selv av kandidaten, men det er krav om mentor. Aktuelle kandidater må ha gjennomført en postdoktorperiode på minimum tre år for å bli vurdert. Til orientering så avvikles ordningen med 4. års postdoktorstipend.
  2. Ett års teknisk stilling erstattes med 3-årig teknisk stilling. Teknikere ivaretar i mange tilfeller metodekunnskap samt sørger for infrastruktur og utstyr, og det er i Kreftforeningens interesser at denne kompetansen blir værende i de respektive forskningsgruppene. Ved å utvide stillingsperioden håper vi å kunne bidra til kontinuitet og stabilitet i de ulike forskningsmiljøene. Det vil ikke gis anledning til å søke fornyet stilling. Dette innebærer at stillingen må søkes som ny stilling for eventuell påfølgende periode. Dersom det er behov for teknisk bistand for en kortere periode vil dette kunne søkes gjennom en økt driftsbevilgning.

Ta gjerne kontakt med spørsmål vedrørende disse endringene på mail eller telefon 454 84 809.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *