Stikkordarkiv: 23/2014

SIU – nye utlysninger

SIU lyser ut midler til samarbeid i fem ulike programmer som retter seg mot høyere utdanningssamarbeid med BRIKS-landene, Japan, Sør-Korea og Nord-Amerika.
Generell informasjon om utlysningene.

Utlysningene:

Fedmedagen 2014

Fedmedagen er tverrfaglig seminar for de som forsker på fedme og metabolske sykdommer. I år er Fedmedagen torsdag 2. oktober. Program og informasjon kommer senere.

Ønsker du å holde en presentasjon? Abstractfrist er 15. juni.
Påmelding innen 1. juli. Påmelding og abstract sendes til Christine Haugen.
Seminaret er gratis for alle, og det serveres lunsj til alle påmeldte deltakere.

Er du kommet i gang med utvikling av E-læring?

Eva GerdtsDet er behov for å ta i bruk nye, studentaktiviserende læringsmetoder. De medisinske fakultetene samarbeider om nasjonal platform for e-læringsressurser. Det er viktig at vi ved K2 bidrar til at dette nettstedet blir en god e-læringsressurs for våre studenter. Det finnes mye ferdiglaget på internett både om undersøkelsesteknikker og -metoder. For å få ideer kan du sjekke nettsteder som Oxford Medical Education eller Geeky Medics eller Youtube. Flere produsenter har gitt tillatelse til gjenbruk for MOF. Har du funnet noe som kan brukes i din studentundervisning, og ønsker dette dubbet med norsk tale eller tillagt noen kommentarer? Da kontakter du Eirik Dalheim som avklarer copyright rettigheter og andre formalia og Eirik kan også hjelpe med tilpasning. Husk at alle endringer i undervisningsopplegg må avklares med emneansvarlig.

Lykke til!

Eva

COST – Nye forskernettverk for biomedisinsk og helsefaglig forskning

logo_cost

COST er en europeisk nettverksorganisasjon der de fleste landene i Europa (herunder Norge og alle EU-landene) er medlemmer. En viktig oppgave for COST er å fremme europeisk forskningssamarbeid ved å igangsette vitenskapelige nettverk (“COST-aksjoner”).

Generell informasjon om COST kan du finne her og her.
Sammendrag av COST aksjonene kan du finne her.

Norges forsknings­råd koordinerer prosessen med henblikk på norsk deltakelse i COST-aksjoner. Hvis du er interessert send skjema til Hans Hellebostad.

Disputaser uke 24

bruun_mikalsenIngvild Bruun Mikalsen disputerer for Ph.D graden fredag 13. juni 2014.
Prøveforelesning: Fredag 13. juni  2014 kl. 09:15
Oppgitt emne: «Design og gjennomføring av anerkjente multisenterstudier i barnepopulasjoner – styrker og svakheter»
Disputas: Fredag 13. juni 2014  kl. 10:30
Sted: Aula 2. et., Sydbygg, Stavanger Universitetssykehus
Avhandlingens tittel: «Asthma, atopy and lung function at 11 years of age after bronchiolitis in infancy»
1. opponent: Professor Søren Pedersen, Syddansk Universitet, Odense
2. opponent: Professor Britt Nakstad, Universitetet i Oslo
Oppslag og pressemelding

Utlysning av kompetansemidler til teknikergruppen (faste ansatte) ved K2

Som ledd i omlegging av teknikkergruppen er det for høsten 2014 satt av kr. 50 000,- i budsjettet til kompetanseheving av teknisk tilsatte i faste stillinger ved k2.

Kriterier:

  1. Behovet må være faglig begrunnet og støttet av forskningsgruppeleder
  2. Forskninggruppen må bidra med 50 % av kostnadene til kompetansehevingen.

Søknad sendes skriftlig til Synnøve Myhre innen 1. oktober.