Stikkordarkiv: 18/2014

Økonomisk status ved K2

Per BakkeI mesteparten av fjoråret var den økonomiske situasjonen ved K2 en gjenganger i denne spalten og på ulike møter. Tonen var at det var en stor underdekning. Så sent som i november i fjor presenterte jeg en prognose som tilsa at vi i 2017 ville akkumulere en minus på kr 18 millioner og det til tross for at alle ledige stillinger ved naturlig avgang ville vi bli avviklet. Etter møter med dekanatet fikk vi permanent kompensert en del lønnsutgifter.

Dette samt at vi har skåret utgiftene inn til beinet, har resultert i at K2 per mars i år går i balanse. Lønnsutgiftene viser et underforbruk på kr 0,5 millioner i forhold til budsjett noe som skyldes permisjoner og sykemeldinger. Prognosen tilsier da at K2 økonomien i år vil gå i balanse.

Det endelige underskuddet i fjor ble kr 3.1 millioner. Vi er i dialog med fakultetet om en tilbakebetalingplan for disse pengene. Selv om situasjonen fortsatt er stram, er vi altså i ferd med å få kontroll på økonomien. Det neste målet nå er at vi på sikt kommer oss videre over i en situasjon hvor instituttet har et økonomisk handlingsrom. Jeg vil komme tilbake til dette

Per

Bergen City Marathon

K2 stilte tre lag til stafett i årets Bergen City Marathon.

LøpskehormonerHormonlaboratoriet stilte laget Løpske Hormoner i klassen Stafett Mixlag, og kom inn til 65. plass med tiden 1:42:34.

 

 

stafettlag-damer-ernaeringErnæringsstudentene stilte to lag i Stafett Damelag og kom inn på tredje og åttende plass. For mer informasjon.

 

Vi gratulerer alle fra K2 som var med i BCM!

Alumnusdagene 9-10. mai 2014

Alummusdagene

Universitetet i Bergen inviterer for første gang til alumnusdager fredag 9. og lørdag 10. mai. Det blir en innholdsrik helg med faglig påfyll, gjensynsglede og sosiale aktiviteter på Det medisinsk-odontologiske fakultet og på hele universitetet. For mer informasjon.

NB! Ny påmeldingsfrist er søndag 4. mai. Det er eget påmeldingsskjema for ansatte. Program finner du her.

Seminar – Perspectives in Translational Medicine

Onsdag neste uke er det nytt seminar i den felles seminarrekken for K1 og K2.

Tittel: “Searching for novel diabetes treatment modalities with stem cell technology and systems biology”
BFS Career Grant Recipient 2013: Helge Ræder
Tid og sted: Onsdag 7. mai kl: 14.15-15.00, Store Auditorium, Sentralblokken.
Chair: Eystein Husebye