Stikkordarkiv: 48/2014

Budsjettet 2015

Eystein 2Universitetsdirektøren har akkurat sendt tildelingsbrevet til MOFA. Her angis rammene for neste års budsjett. Dessverre er det lite å glede seg over. Lønn- og priskompensasjonen til UiB er på 3 %. Det ligger også forslag om til sammen 2 % i rammekutt. Om dette blir den satsen som blir videreført ned til instituttbudsjettene vet vi ikke sikkert før fakultetsstyret har behandlet saken i desember.

Årets pott i de lokale lønnsforhandlingene var historisk høy, og K2 sine medarbeidere gjorde det bra, så bra at våre lønnsutgifter øker med om lag 5 % totalt neste år. Minimale avganger de neste 2 årene gjør at vi må fortsette å redusere den del av virksomheten som finansieres på grunnbevilgningen. Vi vil likevel forsøke å skjerme driftsmidlene til stipendiater og postdoc-stipendiater, men jeg kan ikke nå love at vi klarer det fullt ut i 2015.

Et annet sentralt punkt for K2 i budsjettsaken er hvordan 0-dekningsbidragsprosjekter skal håndteres videre. Fakultetsstyret skal i desember vedta prinsipper for hvordan husleie og administrasjonskostnader for slike prosjekter skal betales. Dette kan få store konsekvenser for K2-økonomien siden vi er det instituttet som har flest slike prosjekter . Det antydes at det vil kunne bli innstramninger her. Da kan vi raskt komme i en situasjon at vi må takke nei til enkelte eksterne bevilninger.

Er det da ingen lyspunkter spør du? Joda, det kommer en øremerket bevilgning til galenisk farmasi. Videre vil vi kunne få mer til vitenskapelig utstyr i 2015 enn i 2014. K2 vil også få tilført en teknisk stilling til drift og administrasjon av Enheten for friske frivillige som skal starte opp i 2015.

Om det blir ennå flere lyspunkter blir opp til deg som K2-medarbeider. Øverst på min ønskeliste står tilslag på EU- og NFR-søknader. Det er gledelig at K2 er det institutt ved UiB som har sendt flest EU søknader; dette ble også behørig nevnt i universitetsstyresaken om søknader denne uken. Det er disse prosjektene som kan styrke K2 sin økonomi. Da er det bare å håpe på at en blir bønnhørt.

Med ønske om 2015 i balanse.

Eystein

Instituttleder


NYTT K1/K2 SEMINAR

Vi ønsker å invitere alle til det neste månedlige seminaret i K1/K2 seminarrekken!

Tittel: “B-cell depletion in chronic fatigue syndrome”

Holdes av Øystein Fluge, forsker, Klinisk institutt 2

Tid: Onsdag 3. desember, klokken 14:15 – 15:00.

Sted: Stort Auditorium, 3 etasje, Sentralblokken

Chair: Silke Appel

Abstract: Overlege og forsker Øystein Fluge, sammen med kollega Olav Mella, forsker på virkningen av kreftmedisinen Rituximab på ME-pasienter, også kalt kronisk utmattelsessyndrom. De startet i år en dobbel blindstudie for å teste ut Rituximab i pasienter. På dette seminaret vil Øystein Fluge fortelle om sitt spennende arbeid, om kronisk utmattelsessyndrom og virkningen av Rituximab.

Outstanding award til ph.d.-kandidat ved K2

utstanding award til Ph.D.-kandidatBoge Lauvsnes tildelt Sjögren’s Syndrome Foundation’s Outstanding Abstract Award. I sitt arbeid – Hippocampal Atrophy Is Associated with Anti-NR2 Antibodies in Patients with Systemic Lupus Erythematosus and Primary Sjogren’s Syndrome – har hun vist at en type av anti-NMDA reseptor antistoffer (anti-NR2 antistoffer) forårsaker atrofi av hjernestrukturen hippocampus hos mennesker med de immunologske sykdommene SLE og primært Sjögrens syndrom. Dette bekrefter dyreeksperimentelle studier som har vist at anti-NR2 antistoffer fører til neuronal død i hippocampus hos mus.

Både ved SLE og primært Sjögrens syndrom er slike antistoffer assosiert med kognitiv svikt, og kan utgjøre en generell mekanisme for cerebral affeksjon ved immunopatier.

Maria Boge Lauvsnes arbeider i Klinisk immunologisk forskningsgruppe ved Stavanger universitetssjukehus.