Stikkordarkiv: 38/2014

Forslag til masterprosjekter i medisinsk biologi

Ønsker du/dere en masterstudent? Masterprogrammet i medisinsk biologi ønsker å få en oversikt over aktuelle masteroppgaveprosjekt, og ber interesserte fagmiljø melde inn forslag. Masteroppgaven skal gi 60 studiepoeng og er beregnet til 2 semesters fulltidsstudium. En kort beskrivelse av aktuelle masteroppgaver sendes på e-post innen 1. oktober.

K2s årlige HMS-dag

Scandic ørnenMinner om at alle holder av 5. november til K2 sin årlige HMS- dag, der fokuset blir det indre liv på K2.
Sted er det nye Hotell Ørnen vis a vis Buss-stasjonen. Dagen starter kl. 08:15 med en sesjon særlig rettet mot praktisk arbeid på lab, risikovurdering og beredskap. Fra kl. 12:00 er programmet rettet mot motivasjon, og da kommer Marco Elsafadi. Dagen avsluttes kl. 16:00. Endelig program og påmelding kommer, men hold av datoen!

Internasjonalisering

Eystein 2Klinisk institutt 2 ønsker å legge til rette for at våre PhD-kandidater, postdoktorer og faste vitenskapelig ansatte skal gis mulighet å reise utenlands. Like sterkt ønsker vi å ta imot utenlandske forskere for kortere- eller lengre forskningsopphold. UiB har en rekke ordninger for internasjonalisering som kanskje ikke er like kjent for alle. På UiB sine hjemmesider under fanen Internasjonalisering finnes mye relevant informasjon. Dessuten kan forskningsavdelingen kontaktes om det ønskes mer informasjon.
Utvekslingsavtaler – UiB har avtaler med University of Washington og University of New Foundland. Søkbare midler til forskerutveksling finnes for PhD-kandidater også fra vårt fakultet.
Nettverk – UiB er med i flere internasjonale universitetsnettverk, blant annet World Universities Network og University of the Arctic. Her er det mulig å arrangere utveksling og også å søke om forskningsmidler.
Midler til forskningsutveksling og internasjonalt forskningssamarbeid – her finnes en rekke programmer innenfor EU sin nye H2020-program. Marie Curie Actions er spesielt myntet på forskningsutveksling. Norges forskingsråd har bilaterale avtaler med en rekke land (f. eks. Leiv Ericsson mobilitetsprogrammet). Ved UiB finnes også muligheter til å søke om SPIRE midler.
Norske sentre i utlandet – UiB-ansatte har tilgang til norske sentre i en rekke byer i utlandet, blant annet Athen, Roma og Dubrovnik. Disse kan f. eks. benyttes til møter med internasjonale samarbeidspartnere.

Utforsk siden under Internasjonalt på UiB Dessuten er viserektor Anne Christine Johannessen behjelpelig med råd rundt internasjonale spørsmål.

Lykke til og god jakt

Eystein Husebye
Fungerende instituttstyrer

Disputaser uke 39

jorund_langorgen_privat_fotoJørund Langørgen disputerer for Ph.D graden onsdag 24. september 2014.
Prøveforelesning: Onsdag 24. september  2014 kl. 10:30
Oppgitt emne: «Forebygging av koronar hjertesykdom i et populasjonsperspektiv»
Disputas: Onsdag 24. september 2014  kl. 12:15
Sted: Aud. 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91
Avhandlingens tittel: «Hospitalisation for acute myocardial infarction – trends in case fatality, and the impact of changing definitions on number of events, subtypes and mortality»
1. opponent: Professor Maja-Lisa Løchen, Universitetet i Tromsø
2. opponent: Ph.d., seksjonsoverlege Sigrun Halvorsen, Ullevål Sykehus
Oppslag og pressemelding