HMS-avvik

Å rapportere om uønskede hendelser i en avviksmelding, er viktig for det kontinuerlige HMS-arbeidet ved K2. Når vi melder inn avvik, bidrar det til å redusere skadeomfanget, forebygge nye hendelser og bevisstgjøring. Avviksmeldinger kan også føre til endring av bla. rutiner og  infrastruktur.  Avviksmeldingene gjennomgås også ved fakultetets HMS-utvalg og Arbeidsmiljøutvalget ved UiB.

Alle oppfordres derfor til å melde inn HMS-avvik.

Besøk denne siden og gjør deg kjent med hvordan du melder inn HMS-avvik og hvorfor dette er viktig:https://www.uib.no/hms-portalen/147573/meld-hms-avvik#lurer-du-p-hva-hms-avvik-er-

NB! skader på bygg som er eid av HUS skal ikke meldes her, meld fra til drift/teknisk kundesenter på77100@helse-bergen.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *