Søknadsportalen for gjestestudenter og trainees blir tilgjengelig til 1.mai 2024

Studieavdelinga har bedt om at informajson om gjestestudentar/trainees blir gjort kjent for alle tilsette: OBS! Søknadsfrist 1. mai, fristen er absolutt og søknadsportalen blir lukket etter den 1.mai. 2024.

Vilkår for vurdering av gjestestudenter:

  • Internasjonale studenter bosatt i utlandet.
  • Være aktiv student på masternivå
  • Fagligtilknytting/ faglig grunnlag/forskningssamarbeid
  • Kompetanseutvikling innenfor fagfeltet
  • Behov for kontakt med fagspesialister/behov for litteratur-/kildesøk
  • Erasmus trainee: Periode for opphold må ha varighet mellom 2 til 12 måneder.

Erasmus trainee som skal komme til UIB i perioden juni-september 2024 må registreres innen 1.mai 2024.

Detaljert informasjon om rutiner for vurdering og registrering for gjestestudenter og trainee er tilgjengelig herhttps://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/rutiner_for_vurdering_av_gjester_og_trainee_studenter.pdf.

Det er viktig å registrere informasjonen i alle felter se FS rutiner.
Gjeste/trainee status gis for max. 2 semester, inkludert tidligere opphold ved UIB.
Studieperioden gjelder uansett studentkategorien.
Opphold for under 2 mnd. blir ikke registrert/gitt studentrettigheter.
Gjestestudenter og trainee-studenter har ikke rett på boliggaranti.Informasjon om bolig er tilgjengelig på våre nettsider.

Alle henvendelser angående gjester og trainee skal sendes til incoming@uib.no.

https://www.uib.no/foransatte/97818/vurdering-og-registrering-av-gjestestudenter-og-trainee

Ta kontakt dersom det er noe dere lurer på.
Vennlig hilsen
Ana Veronica Cordova
Rådgiver
Universitetet i Bergen
Studieavdeling
Tlf: +47 55 58 94 19

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *