Utlysning av prosjektmiddel for 2017 fra Norgesuniverstitetet

Søknad skal være godkjent av universitetsledelsen. Dersom UiB sender flere søknader, skal disse rangeres av ledelsen. Vi må derfor sette intern frist for oversendelse av endelig søknad til 10. oktober. Søknader sendes som vedlegg til e-post til Kontor for etter- og videreutdanning, post@evu.uib.no Det er likevel viktig å være oppmerksom på at det er fagmiljøet selv som må sende den endelige elektroniske søknaden til NUV innen 20. oktober mens det er universitetsledelsen som må sende godkjenning og evt rangering av søknadene til NUV innen samme frist.

Fullstendig utlysning med generelle overordnede retningslinjer og spesifikke faglige kriterier finnes på Norgesuniversitetets nettsted https://norgesuniversitetet.no/utlysninger/utlysning-2017

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *