Forskningsfondet for astma og allergi – utlysning 2016

Forskningsfondet for Astma og Allergi ble stiftet av Norges Astma- og Allergiforbund i 1963, med formål å fremme forskning innen astma- og allergisektoren.

I 2016 deler fondet ut kroner 550 000 til forskningsprosjekter og andre prosjekter som fremmer forskning (f.eks. pilotprosjekt)

450 000,- deles ut av Forskningsfondet
100 000,- deles ut av Forskningsfondet på vegne av Gerd og Lars Volders legat.

Kriterier for søknad:
-Fremme forskning innen astma- og allergisektoren
-Prosjekter med fokus på barn vil få noe prioritet
-Maks søknadssum er kroner 150 000,- og mindre beløp prioriteres

Enkel søknad på maks 2 – 3 A4 sider sendes til forskningsfondet@naaf.no innen 01. september 2016.

Søknaden må inneholde:

 • Navn på prosjektsøker
 • Tiltenkt rolle i prosjektet
 • ansvarlig institutsjon
 • adresse
 • telefon
 • epost

Om prosjektet det søkes om:

 • prosjektets navn
 • prosjektets målsetning
 • prosjektets målgruppe
 • søknadssum til forskningsfondet for astma og allergi
 • hva skal midlene fra Forskningsfondet brukes til:

Dersom det søkes om delfinansiering av et større prosjekt, beskriv kort dette, eventult legg ved lenker og henvisninger og beskriv også de totale budsjettrammene for det store prosjektet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *