Erasmus + 2016

En million til etablering av prosjekter innenfor Erasmus+

Ønsker du å nå opp i konkurransen om midler til europeisk utdanningssamarbeid?
SIU tilbyr støtte til å utvikle søknaden din gjennom det som kalles prosjektetableringsstøtte (PES) for 2016. Disse midlene er knyttet til sentraliserte tiltak under Erasmus+, og vi har satt av 1 million kroner til etablering av nye prosjekter.

Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett for perioden 2014-2020. Norge deltar fullt og helt i Erasmus+.

SIU inviterer med dette institusjoner, organisasjoner og bedrifter som ønsker å utvikle prosjekt innenfor følgende seks sentraliserte tiltak under Erasmus+ til å søke om prosjektetableringsstøtte:

*   Kunnskapsallianser
*   Sektorallianser
*   Kapasitetsbygging
*   Fellesgrader
*   Jean Monnet
*   Idrett

SIU tilbyr totalt inntil 100.000 kroner i prosjektetableringsstøtte som kan dekke lønnskostnader, reiser, møtekostnader og ekstern assistanse og rådgivning knyttet til søknadsutforming.

Søknadsfrist:     SIU vurderer søknadene fortløpende, og siste frist for å levere søknad er 1. november 2016.

Hvem kan søke?
Alle norske offentlige eller private organisasjoner som er involvert i utdanning kan søke om støtte til å etablere et prosjekt, enten de skal delta som koordinator eller som partner. Det kan være høyere utdannings-institusjoner, videregående skoler, fagskoler, bedrifter, bransjeorganisasjoner, interesseorganisasjoner, kommuner, fylkeskommuner og statlige organer.

Lykke til med søknaden din!
Les mer om tiltaket på SIU sin samleside om Erasmus+ og prosjektetableringsstøtte 2016

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *