Månedlige arkiver: oktober 2015

Kjernefasiliteter ved klinisk institutt 2

Roland Jonsson

En kjernefasilitet er en samling av vitenskapelig utstyr og høyt kvalifisert teknisk personale som gjøres allment tilgjengelig for forskningsmiljøene. De tre nåværende kjernefasilitetene ved klinisk institutt 2: Flow Cytometry Core Facility, Genomics Core Facility and Metabolomics Core Facility, dekker viktige fellesfunksjoner ved MOF og UiB så vel som regionalt og nasjonalt. De er tilgjengelige for alle akademiske brukere på samme gunstige vilkår og for kommersielle brukere på UiBs vilkår for oppdragsforskning.

Instituttet forvalter fakultetets policy angående deling av kostnader og medforfatterskap ved bruk av fakultetets kjernefasiliteter. Denne policyen innebærer at alle UoH-forskere i Norge, Helseforetakene inklusive, får tilgang på like vilkår, også prismessig. Mer om dette se: http://www.uib.no/mofa/67221/kostnadsdeling-og-medforfatterskap

Økonomien i alle kjernefasiliteter skal delvis sikres gjennom egenbetaling, og gjennom driftsmodeller som ivaretar behovet for reinvestering og utstyrsfornyelse.

For at kjernefasilitetene skal kunne yte best mulig service til miljøene er det et mål at de er tett integrert med forskere som er ledende innen sine fagfelt. Bruk av kjernefasiliteter skal dermed være et mer attraktivt alternativ enn å kjøpe eget utstyr og lønne eget teknisk personale, både kostnadsmessig og metodisk. Erfaring tilsier at kjernefasiliteter er den beste og mest realistiske måten for å gi forskningsmiljøene i Norge tilgang til en oppdatert og vedlikeholdt instrumentpark, og til metodisk kunnskap de selv ikke har og utstyr og personale de ikke ville hatt råd til.

Måten kjernefasilitetene ved MOF driftes på er basert på erfaringene fra NFRs FUGE-satsning. Kjernefasilitetene driftes og finansieres av Instituttet/MOF i samarbeid med UiB, Helse Bergen, Helse Vest, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Bergen Forskningsstiftelse, NFR, samt enkeltgrupper av forskere.

Viktig å tenke på – Dersom bruken av en kjernefasilitet utgjør deler av grunnlaget for en vitenskapelig publikasjon skal kjernefasiliteten nevnes i acknowledgement-delen av publikasjonen, for eksempel: “Parts of the work was carried out at the NAME OF CORE FACILITY and was thus supported by the Faculty of Medicine and Dentistry at the University of Bergen and its partners”.

To nye flotte tilskudd som spesielt bør oppmerksammes er: CyTOF – Mass cytometry med enkelt-celle proteomikk muligheter  – til Flow (utstyret levert og er under utprøving), og NFR-infrastrukturmidler til utstyr for human helgenomsekvensering til Genomics.

Roland

Ulovlig avlyttingsutstyr på PC, Mac og Linux

Bergens Tidende meldte 2. oktober 2015 at det er funnet avlyttingsutstyr på PC-er ved Norges Handelshøyskole (NHH). I den forbindelse ønsker vi å informere om denne typen avlytting og hvilke tiltak, vi som organisasjon, kan iverksette.

Se informasjon på http://www.uib.no/it/92108/ulovlig-avlyttingsutstyr-p%C3%A5-pc-mac-og-linux

– IT-avdelingen

Seminar om ny studieplan i medisin 4. november

logo ny planVedlagt er invitasjon til halvdagsseminar om ny studieplan i medisin onsdag 4. november kl. 08.30 – 12.00.
Sted: Stort auditorium, 3. etg. sentralblokken Haukeland

Vi møtes til felles drøftinger og undervisningsfaglig påfyll i arbeidet med ny studieplan. Hovedbolk med presentasjoner av skisser v/semesterstyreledere for 3. – 6. semester. Skissene vil forut for seminaret sendes ut til institutter og øvrige semesterstyrer, så seminaret vil være arena for drøftinger i forkant av programutvalgsbehandling 11. november.

Påmelding innen 26. oktober.

Mvh, Kristin Walter
Prosjektsekretær ny studieplan medisin
Det medisinsk-odontologiske fakultet
Universitetet i Bergen
Tlf. 55 58 65 59

Nye publikasjoner

Basert på siste ukes søk på “Department of Clinical Science AND Bergen”. Hvis du har publikasjoner som ikke favnes av dette søket, send referansen til elin.opheim@uib.no.

Menopause as a predictor of new-onset asthma: A longitudinal Northern European population study.
Triebner K, Johannessen A, Puggini L, Benediktsdóttir B, Bertelsen RJ, Bifulco E, Dharmage SC, Dratva J, Franklin KA, Gíslason T, Holm M, Jarvis D, Leynaert B, Lindberg E, Malinovschi A, Macsali F, Norbäck D, Omenaas ER, Rodríguez FJ, Saure E, Schlünssen V, Sigsgaard T, Skorge TD, Wieslander G, Zemp E, Svanes C, Hustad S, Gómez Real F.
J Allergy Clin Immunol. 2015 Oct 1. pii: S0091-6749(15)01243-9.

High incidence of heterozygous ABCC8 and HNF1A mutations in Czech patients with congenital hyperinsulinism.
Rozenkova K, Malikova J, Nessa A, Dusatkova L, Bjørkhaug L, Obermannova B, Dusatkova P, Kytnarova J, Aukrust I, Najmi L, Rypackova B, Sumnik Z, Lebl J, Njølstad PR, Hussain K, Pruhova S.
J Clin Endocrinol Metab. 2015 Oct 2:jc20152763.

Common Variants at the CHEK2 Gene Locus and Risk of Epithelial Ovarian Cancer.
Lawrenson K, Iversen ES, Tyrer J, Weber RP, Concannon P, Hazelett DJ, Li Q, Marks JR, Berchuck A, Lee JM, Aben KK, Anton-Culver H, Antonenkova N; Australian Cancer Study (Ovarian Cancer); Australian Ovarian Cancer Study Group, Bandera EV, Bean Y, Beckmann MW, Bisogna M, Bjorge L, Bogdanova N, Brinton LA, Brooks-Wilson A, Bruinsma F, Butzow R, Campbell IG, Carty K, Chang-Claude J, Chenevix-Trench G, Chen A, Chen Z, Cook LS, Cramer DW, Cunningham JM, Cybulski C, Plisiecka-Halasa J, Dennis J, Dicks E, Doherty JA, Dörk T, du Bois A, Eccles D, Easton DT, Edwards RP, Eilber U, Ekici AB, Fasching PA, Fridley BL, Gao YT, Gentry-Maharaj A, Giles GG, Glasspool R, Goode EL, Goodman MT, Gronwald J, Harter P, Hasmad HN, Hein A, Heitz F, Hildebrandt MA, Hillemanns P, Hogdall E, Hogdall C, Hosono S, Jakubowska A, Paul J, Jensen A, Karlan BY, Kjaer SK, Kelemen LE, Kellar M, Kelley JL, Kiemeney LA, Krakstad C, Lambrechts D, Lambrechts S, Le ND, Lee AW, Cannioto R, Leminen A, Lester J, Levine DA, Liang D, Lissowska J, Lu K, Lubinski J, Lundvall L, Massuger LF, Matsuo K, McGuire V, McLaughlin JR, Nevanlinna H, McNeish I, Menon U, Modugno F, Moysich KB, Narod SA, Nedergaard L, Ness RB, Noor Azmi MA, Odunsi K, Olson SH, Orlow I, Orsulic S, Pearce CL, Pejovic T, Pelttari LM, Permuth-Wey J, Phelan CM, Pike MC, Poole EM, Ramus SJ, Risch HA, Rosen B, Rossing MA, Rothstein JH, Rudolph A, Runnebaum IB, Rzepecka IK, Salvesen HB, Budzilowska A, Sellers TA, Shu XO, Shvetsov YB, Siddiqui N, Sieh W, Song H, Southey MC, Sucheston L, Tangen IL, Teo SH, Terry KL, Thompson PJ, Timorek A, Tworoger SS, Van Nieuwenhuysen E, Vergote I, Vierkant RA, Wang-Gohrke S, Walsh C, Wentzensen N, Whittemore AS, Wicklund KG, Wilkens LR, Woo YL, Wu X, Wu AH, Yang H, Zheng W, Ziogas A, Coetzee GA, Freedman ML, Monteiro AN, Moes-Sosnowska J, Kupryjanczyk J, Pharoah PD, Gayther SA, Schildkraut JM.
Carcinogenesis. 2015 Sep 29. pii: bgv138.

Nutrition in allogeneic stem cell transplantation – Clinical guidelines and immunobiological aspects.
Tvedt TH, Reikvam H, Bruserud Ø.
Curr Pharm Biotechnol. 2015 Sep 30.

Glycogenin-2 is dispensable for liver glycogen synthesis and glucagon-stimulated glucose release.
Irgens HU, Fjeld K, Johansson BB, Ringdal M, Immervoll H, Leh S, Søvik O, Johansson S, Molven A, Njølstad PR.
J Clin Endocrinol Metab. 2015 May;100(5):E767-75.

The tuberculin skin test in school going adolescents in South India: associations of socio-demographic and clinical characteristics with TST positivity and non-response.
Uppada DR, Selvam S, Jesuraj N, Bennett S, Verver S, Grewal HM, Vaz M; TB Trials Study Group.
BMC Infect Dis. 2014 Nov 18;14:571.

Akademisk søyle, ikke sovepute…!

Jone Trovik, portrett til disputasNy studieplan i medisin er allerede innført, første kull startet i høst, faktisk før de fleste kliniske avdelinger var ferdig med å avvikle sin sommerferie.
Fagmedisinsk er K2 hovedansvarlig for tre semestre;
5. semester med patologi, farmakologi, medisinsk biokjemi, propedeutikk og sirkulasjon/respirasjon (”indremedisin”)
9. semester gynekologi/obstetrikk, pediatri og genetikk samt
12. semester som er integrert klinisk undervisning og som avsluttes med OSKE eksamen (praktisk stasjonseksamen).

Nytt i planen er imidlertid at utenom den fagmedisinske del så er ”akademisk søyle” presisert og plassert som selvstendige enheter på studieplanen. Hva er så det?
Målbeskrivelsen kan oppsummeres som å gi studenten kunnskap om medisinsk vitenskap og forskning, forskningsutføring og etikk , ferdigheter i å vurdere medisinsk litteratur, formidle vitenskapelige resultater samt utføre statistisk analyse. Altså: alt det vitenskapelige K2ere kan masse om og som det er kjekt å formidle og bringe videre til den yngre garde! Undervisning i akademiske emner er spredt utover mange semestre og «tilhører» ikke bare institutt som er hovedansvarlig akkurat det spesifikke semester.

Jeg vet ikke hvem som innehar spesifikk kompetanse innenfor de ulike akademiske emnene eller hva akkurat du har mest lyst å bidra med men håper på å finne gode forelesere til de enkelte emner når vi får dem nærmere presisert fra studieplankomiteen. Vi vil vel ikke at IGS skal ha monopol på forskningsundervisning vil vi?

Denne uke ble første del av høstens undervisningsseminar for K1/K2 avholdt, siste del kommer 14. oktober, velkommen!

Jone

Mac OS X 10.11 (El Capitan): Avvent installasjon

appleApple lanserte nytt operativsystem X 10.11 (El Capitan) 30. SeptemberBrukere med Mac-maskiner satt opp av IT-avdelingen skal ikke oppgradere til denne versjonen før vi har testet den mot våre systemer. Vi kan ikke garanter at den nye versjonen fungerer mot UiBs tjenester som eks. utskrift og oppkobling mot lagringsområder.
Oppgraderingen anbefales heller ikke til brukere med Mac-maskiner de drifter selv, dersom maskinen skal brukes mot våre systemer. Dette inntil vi har avklart at “El Capitan” fungerer mot UiBs systemer.

– IT-avdelingen

Gjesteforelesning mandag 5. oktober

Dato: Mandag 5. october 2015 Sted: Auditorium 4, BB-building, Jonas Liesvei 91
Tid: 09.00 – 09.30
Foreleser: Professor G. Balakrish Nair, Director Translational Health Science and Technology Institute, India ( http://thsti.res.in/ed_report.php )
Tema: “The inside story of the impoverished gut”

Tid: 09.35 – 10.10
Foreleser: Professor Christoph Tang, University of Oxford
( http://www.path.ox.ac.uk/content/christoph-tang )
Tema: “Meningococcal immune evasion”

Velkommen!

Utlysning: Pasteurlegatet

PasteurAv Pasteurlegatet skal det den 27. desember d.å. utdeles stipendium til norske vitenskapskvinner og -menn som akter å studere et emne vedrørende smittestoffene, kjemien eller gjæringsindustrien.
Tildeling gis fortrinnsvis til unge, aktive og lovende forskere, under doktorgradsnivå. Det legges vekt på dokumentasjon av foreløpige resultater og bedømmelser av egeninnsatsen. Det prioriteres konkrete drifts- og utstyrsmessige behov, fremfor reiser, opphold, generell studiestøtte og publikasjonsutgifter. Les videre