Stikkordarkiv: 42/2015

Ikke registrert all ferie for 2015 enda?

Frist for å registrere all restferie, inkludert ferieønsker for julen er satt til 31.10.2015. Dette er også fristen for å søke om å overføre ferie fra 2015 til 2016.
Dersom du ikke selv har søkt om uttak og overføring av ferie innen 31. oktober vil instituttet anse all din ferie som avviklet og dette vil bli registrert i PAGA. Les videre

Den utvidete ledergruppen ved K2

Per Bakke Som omtalt i en tidligere leder i K2Nytt er det nye organisasjonskartet på K2 vedtatt av instituttrådet. Som en del av omorganiseringen er det også dannet en ny utvidet ledergruppe. Den utvidete ledergruppen består av 7 forskningsgruppeledere samt en representant fra Stavanger, i tillegg til instituttledelsen. De 7 forskningsgruppelederne er nå klar: Emmet Mc Cormack, Hemato; Eva Gerdts, Hjerte; Henning Lygre, Farmakologi/farmasi; Per Eystein Lønning, Onkologi; Pål Njølstad, Pediatri; Vidar Steen, Genetikk og Harald Wiker, Infeksjon/mikrobiologi. I valget av forskningsgruppeledere til den utvidete ledergruppen har vi prøvd å la flest mulig fag være representert. I tillegg har vi unngått fag som allerede er representert i ledergruppen (lunge, endo, immunologi, gyn/obs). Jeg vil understreke at det ikke ligger noen desavuering av dem som ikke er valgt. Man sitter i den utvidete ledergruppen for 2 år. Den møtes en gang i måneden. I den utvidete ledergruppen ønsker instituttledelsen å drøfte løpende saker. Eksempler er strategi, budsjett, økonomi, utstyrsprioriteringer, undervisningssaker, stillinger, labarealer og organisering av søknadsprosesser. De 7 forskningsgruppelederne representerer ikke andre enn seg selv. Alle instituttets 21 forskningsgruppeledere skal som i dag ha direkte linje til instituttledelsen og alle vil motta referater fra møtene. Det første møtet i ledergruppen ble avholdt tirsdag denne uken.

Per

Invitasjon til kunngjøring av forskningsmidler fra Kreftforeningen – tirsdag 27. oktober kl 12.00

kreftforeningenTakket være befolkningens giverglede kan vi igjen tildele midler til landets ledende forskningsmiljøer.
Du er herved invitert til kunngjøringen av forskningsmidler fra Kreftforeningens åpne utlysning:
Tirsdag 27. oktober kl. 1200-1300 på Universitetet i Bergen, auditorium 4 i BB bygget, Jonas Lies vei 91.

Av hensyn til bevertning ber vi om påmelding innen 21.oktober. Se invitasjon vedlagt.

Vi gleder oss til å se deg!

Med vennlig hilsen
Kreftforeningen
Kari Felicia Nestande
Spesialrådgiver

Nasjonal nettverkskonferanse i Stavanger: Danning og utdanning

Vi vil ønske deg velkommen til konferansen Danning og utdanning – mellom klassiske idealer og krav om ytre relevans.
Konferansen er på Universitetet i Stavanger 2. til 4. mai 2016, i regi av Nasjonalt nettverk for universitet- og høgskolepedagogikk.
Se vedlagte konferanseprogram med link til påmelding. Målgruppen er vitenskapelig ansatte og tema bør være meget aktuell for mange.

Dersom du har spørsmål, send meg gjerne en epost.

Med vennlig hilsen
Kjetil Kiil Halvorsen
for uniped v/ UiS
kjetil.k.halvorsen@uis.no

Invitation to the Nordic PhD course “Bio-8303: Molecular and Clinical Aspects of Cancer”

UITDear Mr/Ms/Mrs,
Attached you will find an invitation to the Nordic PhD course Bio-8303: “Molecular and Clinical Aspects of Cancer”. The course will take place at the University of Tromsø in week 10 and 11 next year (March 7th to 18th, 2016). An international faculty teaches the course (please find the preliminary lecture schedule attached). Les videre

Nye publikasjoner

Basert på siste ukes søk på “Department of Clinical Science AND Bergen”. Hvis du har publikasjoner som ikke favnes av dette søket, send referansen til elin.opheim@uib.no.

The cAMP-dependent protein kinase downregulates glucose-6-phosphatase expression through RORα and SRC-2 coactivator transcriptional activity.
Andre M, Jan-Inge B, Lise B, Gunnar M, Jørn SV.
Mol Cell Endocrinol. 2015 Oct 6. pii: S0303-7207(15)30104-0.

Prevalence of Cryptosporidium parvum/hominis, Entamoeba histolytica and Giardia lamblia among Young Children with and without Diarrhea in Dar es Salaam, Tanzania.
Tellevik MG, Moyo SJ, Blomberg B, Hjøllo T, Maselle SY, Langeland N, Hanevik K.
PLoS Negl Trop Dis. 2015 Oct 9;9(10):e0004125.

Biomarkers of Nutrition for Development-Folate Review.
Bailey LB, Stover PJ, McNulty H, Fenech MF, Gregory JF 3rd, Mills JL, Pfeiffer CM, Fazili Z, Zhang M, Ueland PM, Molloy AM, Caudill MA, Shane B, Berry RJ, Bailey RL, Hausman DB, Raghavan R, Raiten DJ.
J Nutr. 2015 Jul;145(7):1636S-1680S. Epub 2015 Jun 3.

Exploring the potential of public proteomics data.
Vaudel M, Verheggen K, Csordas A, Raeder H, Berven FS, Martens L, Vizcaíno JA, Barsnes H.
Proteomics. 2015 Oct 9.

Genetically-encoded tools for cAMP probing and modulation in living systems.
Paramonov VM, Mamaeva V, Sahlgren C, Rivero-Müller A.
Front Pharmacol. 2015 Sep 15;6:196.