Akademisk søyle, ikke sovepute…!

Jone Trovik, portrett til disputasNy studieplan i medisin er allerede innført, første kull startet i høst, faktisk før de fleste kliniske avdelinger var ferdig med å avvikle sin sommerferie.
Fagmedisinsk er K2 hovedansvarlig for tre semestre;
5. semester med patologi, farmakologi, medisinsk biokjemi, propedeutikk og sirkulasjon/respirasjon (”indremedisin”)
9. semester gynekologi/obstetrikk, pediatri og genetikk samt
12. semester som er integrert klinisk undervisning og som avsluttes med OSKE eksamen (praktisk stasjonseksamen).

Nytt i planen er imidlertid at utenom den fagmedisinske del så er ”akademisk søyle” presisert og plassert som selvstendige enheter på studieplanen. Hva er så det?
Målbeskrivelsen kan oppsummeres som å gi studenten kunnskap om medisinsk vitenskap og forskning, forskningsutføring og etikk , ferdigheter i å vurdere medisinsk litteratur, formidle vitenskapelige resultater samt utføre statistisk analyse. Altså: alt det vitenskapelige K2ere kan masse om og som det er kjekt å formidle og bringe videre til den yngre garde! Undervisning i akademiske emner er spredt utover mange semestre og «tilhører» ikke bare institutt som er hovedansvarlig akkurat det spesifikke semester.

Jeg vet ikke hvem som innehar spesifikk kompetanse innenfor de ulike akademiske emnene eller hva akkurat du har mest lyst å bidra med men håper på å finne gode forelesere til de enkelte emner når vi får dem nærmere presisert fra studieplankomiteen. Vi vil vel ikke at IGS skal ha monopol på forskningsundervisning vil vi?

Denne uke ble første del av høstens undervisningsseminar for K1/K2 avholdt, siste del kommer 14. oktober, velkommen!

Jone

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *