Kjernefasiliteter ved klinisk institutt 2

Roland Jonsson

En kjernefasilitet er en samling av vitenskapelig utstyr og høyt kvalifisert teknisk personale som gjøres allment tilgjengelig for forskningsmiljøene. De tre nåværende kjernefasilitetene ved klinisk institutt 2: Flow Cytometry Core Facility, Genomics Core Facility and Metabolomics Core Facility, dekker viktige fellesfunksjoner ved MOF og UiB så vel som regionalt og nasjonalt. De er tilgjengelige for alle akademiske brukere på samme gunstige vilkår og for kommersielle brukere på UiBs vilkår for oppdragsforskning.

Instituttet forvalter fakultetets policy angående deling av kostnader og medforfatterskap ved bruk av fakultetets kjernefasiliteter. Denne policyen innebærer at alle UoH-forskere i Norge, Helseforetakene inklusive, får tilgang på like vilkår, også prismessig. Mer om dette se: http://www.uib.no/mofa/67221/kostnadsdeling-og-medforfatterskap

Økonomien i alle kjernefasiliteter skal delvis sikres gjennom egenbetaling, og gjennom driftsmodeller som ivaretar behovet for reinvestering og utstyrsfornyelse.

For at kjernefasilitetene skal kunne yte best mulig service til miljøene er det et mål at de er tett integrert med forskere som er ledende innen sine fagfelt. Bruk av kjernefasiliteter skal dermed være et mer attraktivt alternativ enn å kjøpe eget utstyr og lønne eget teknisk personale, både kostnadsmessig og metodisk. Erfaring tilsier at kjernefasiliteter er den beste og mest realistiske måten for å gi forskningsmiljøene i Norge tilgang til en oppdatert og vedlikeholdt instrumentpark, og til metodisk kunnskap de selv ikke har og utstyr og personale de ikke ville hatt råd til.

Måten kjernefasilitetene ved MOF driftes på er basert på erfaringene fra NFRs FUGE-satsning. Kjernefasilitetene driftes og finansieres av Instituttet/MOF i samarbeid med UiB, Helse Bergen, Helse Vest, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Bergen Forskningsstiftelse, NFR, samt enkeltgrupper av forskere.

Viktig å tenke på – Dersom bruken av en kjernefasilitet utgjør deler av grunnlaget for en vitenskapelig publikasjon skal kjernefasiliteten nevnes i acknowledgement-delen av publikasjonen, for eksempel: “Parts of the work was carried out at the NAME OF CORE FACILITY and was thus supported by the Faculty of Medicine and Dentistry at the University of Bergen and its partners”.

To nye flotte tilskudd som spesielt bør oppmerksammes er: CyTOF – Mass cytometry med enkelt-celle proteomikk muligheter  – til Flow (utstyret levert og er under utprøving), og NFR-infrastrukturmidler til utstyr for human helgenomsekvensering til Genomics.

Roland

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *