Daglige arkiver: 16. oktober 2015

Den utvidete ledergruppen ved K2

Per Bakke Som omtalt i en tidligere leder i K2Nytt er det nye organisasjonskartet på K2 vedtatt av instituttrådet. Som en del av omorganiseringen er det også dannet en ny utvidet ledergruppe. Den utvidete ledergruppen består av 7 forskningsgruppeledere samt en representant fra Stavanger, i tillegg til instituttledelsen. De 7 forskningsgruppelederne er nå klar: Emmet Mc Cormack, Hemato; Eva Gerdts, Hjerte; Henning Lygre, Farmakologi/farmasi; Per Eystein Lønning, Onkologi; Pål Njølstad, Pediatri; Vidar Steen, Genetikk og Harald Wiker, Infeksjon/mikrobiologi. I valget av forskningsgruppeledere til den utvidete ledergruppen har vi prøvd å la flest mulig fag være representert. I tillegg har vi unngått fag som allerede er representert i ledergruppen (lunge, endo, immunologi, gyn/obs). Jeg vil understreke at det ikke ligger noen desavuering av dem som ikke er valgt. Man sitter i den utvidete ledergruppen for 2 år. Den møtes en gang i måneden. I den utvidete ledergruppen ønsker instituttledelsen å drøfte løpende saker. Eksempler er strategi, budsjett, økonomi, utstyrsprioriteringer, undervisningssaker, stillinger, labarealer og organisering av søknadsprosesser. De 7 forskningsgruppelederne representerer ikke andre enn seg selv. Alle instituttets 21 forskningsgruppeledere skal som i dag ha direkte linje til instituttledelsen og alle vil motta referater fra møtene. Det første møtet i ledergruppen ble avholdt tirsdag denne uken.

Per

Ferieregistrering og overføring av ferie

For de av dere som ikke har lagt inn all ferien for 2015 i Pagaweb, ber vi dere sørge for at restferien blir registrert senest 31. Oktober 2015.
Dersom du ikke selv har søkt om uttak og overføring av ferie innen 31. oktober vil instituttet anse all din ferie som avviklet og dette vil bli registrert i PAGA.

Overføring av ferie:
Som hovedregel skal all ferie avvikles. Man kan likevel søke om å få overført inntil 14 feriedager. Slik overføring må avtales, og vi ber om at alle som søker overføring av ferie begrunner behovet for overføring i kommentarfeltet i PAGA. Søknad om overføring av ferie vil bare bli godkjent dersom man har konkrete planer for avvikling av ferien i løpet av 2016, eller dersom man grunnet sykdom eller permisjoner har vært forhindret fra å avvikle ferie i 2015. Les videre

Invitasjon til kunngjøring av forskningsmidler fra Kreftforeningen – tirsdag 27. oktober kl 12.00

kreftforeningenTakket være befolkningens giverglede kan vi igjen tildele midler til landets ledende forskningsmiljøer.
Du er herved invitert til kunngjøringen av forskningsmidler fra Kreftforeningens åpne utlysning:
Tirsdag 27. oktober kl. 1200-1300 på Universitetet i Bergen, auditorium 4 i BB bygget, Jonas Lies vei 91.

Av hensyn til bevertning ber vi om påmelding innen 21.oktober. Se invitasjon vedlagt.

Vi gleder oss til å se deg!

Med vennlig hilsen
Kreftforeningen
Kari Felicia Nestande
Spesialrådgiver