Stikkordarkiv: 41/2015

Invitasjon til UiB sin første læringskonferanse: VilVite tirsdag 10.11. kl. 08:30-16:00

Vi vil gjerne informere om Læringskonferansen 2015 i regi av miljøet for universitetspedagogikk ved UiB.

Som del av programmet vil det blant annet være en egen sesjon om UiBs kommende læringsplattform Canvas og mulighetene som ligger i denne for undervisere ved UiB.

Deltakelse er gratis. Påmelding skjer her.

Med vennlig hilsen
Ørjan Leren
Det medisinsk-odontologiske fakultet
Universitetet i Bergen
Tlf: +47 55 58 64 85

Ferieregistrering og overføring av ferie

For de av dere som ikke har lagt inn all ferien for 2015 i Pagaweb, ber vi dere sørge for at restferien blir registrert senest 31. Oktober 2015.
Dersom du ikke selv har søkt om uttak og overføring av ferie innen 31. oktober vil instituttet anse all din ferie som avviklet og dette vil bli registrert i PAGA.

Overføring av ferie:
Som hovedregel skal all ferie avvikles. Man kan likevel søke om å få overført inntil 14 feriedager. Slik overføring må avtales, og vi ber om at alle som søker overføring av ferie begrunner behovet for overføring i kommentarfeltet i PAGA. Søknad om overføring av ferie vil bare bli godkjent dersom man har konkrete planer for avvikling av ferien i løpet av 2016, eller dersom man grunnet sykdom eller permisjoner har vært forhindret fra å avvikle ferie i 2015. Les videre

Kjernefasiliteter ved klinisk institutt 2

Roland Jonsson

En kjernefasilitet er en samling av vitenskapelig utstyr og høyt kvalifisert teknisk personale som gjøres allment tilgjengelig for forskningsmiljøene. De tre nåværende kjernefasilitetene ved klinisk institutt 2: Flow Cytometry Core Facility, Genomics Core Facility and Metabolomics Core Facility, dekker viktige fellesfunksjoner ved MOF og UiB så vel som regionalt og nasjonalt. De er tilgjengelige for alle akademiske brukere på samme gunstige vilkår og for kommersielle brukere på UiBs vilkår for oppdragsforskning.

Instituttet forvalter fakultetets policy angående deling av kostnader og medforfatterskap ved bruk av fakultetets kjernefasiliteter. Denne policyen innebærer at alle UoH-forskere i Norge, Helseforetakene inklusive, får tilgang på like vilkår, også prismessig. Mer om dette se: http://www.uib.no/mofa/67221/kostnadsdeling-og-medforfatterskap

Økonomien i alle kjernefasiliteter skal delvis sikres gjennom egenbetaling, og gjennom driftsmodeller som ivaretar behovet for reinvestering og utstyrsfornyelse.

For at kjernefasilitetene skal kunne yte best mulig service til miljøene er det et mål at de er tett integrert med forskere som er ledende innen sine fagfelt. Bruk av kjernefasiliteter skal dermed være et mer attraktivt alternativ enn å kjøpe eget utstyr og lønne eget teknisk personale, både kostnadsmessig og metodisk. Erfaring tilsier at kjernefasiliteter er den beste og mest realistiske måten for å gi forskningsmiljøene i Norge tilgang til en oppdatert og vedlikeholdt instrumentpark, og til metodisk kunnskap de selv ikke har og utstyr og personale de ikke ville hatt råd til.

Måten kjernefasilitetene ved MOF driftes på er basert på erfaringene fra NFRs FUGE-satsning. Kjernefasilitetene driftes og finansieres av Instituttet/MOF i samarbeid med UiB, Helse Bergen, Helse Vest, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Bergen Forskningsstiftelse, NFR, samt enkeltgrupper av forskere.

Viktig å tenke på – Dersom bruken av en kjernefasilitet utgjør deler av grunnlaget for en vitenskapelig publikasjon skal kjernefasiliteten nevnes i acknowledgement-delen av publikasjonen, for eksempel: “Parts of the work was carried out at the NAME OF CORE FACILITY and was thus supported by the Faculty of Medicine and Dentistry at the University of Bergen and its partners”.

To nye flotte tilskudd som spesielt bør oppmerksammes er: CyTOF – Mass cytometry med enkelt-celle proteomikk muligheter  – til Flow (utstyret levert og er under utprøving), og NFR-infrastrukturmidler til utstyr for human helgenomsekvensering til Genomics.

Roland

Ulovlig avlyttingsutstyr på PC, Mac og Linux

Bergens Tidende meldte 2. oktober 2015 at det er funnet avlyttingsutstyr på PC-er ved Norges Handelshøyskole (NHH). I den forbindelse ønsker vi å informere om denne typen avlytting og hvilke tiltak, vi som organisasjon, kan iverksette.

Se informasjon på http://www.uib.no/it/92108/ulovlig-avlyttingsutstyr-p%C3%A5-pc-mac-og-linux

– IT-avdelingen

Seminar om ny studieplan i medisin 4. november

logo ny planVedlagt er invitasjon til halvdagsseminar om ny studieplan i medisin onsdag 4. november kl. 08.30 – 12.00.
Sted: Stort auditorium, 3. etg. sentralblokken Haukeland

Vi møtes til felles drøftinger og undervisningsfaglig påfyll i arbeidet med ny studieplan. Hovedbolk med presentasjoner av skisser v/semesterstyreledere for 3. – 6. semester. Skissene vil forut for seminaret sendes ut til institutter og øvrige semesterstyrer, så seminaret vil være arena for drøftinger i forkant av programutvalgsbehandling 11. november.

Påmelding innen 26. oktober.

Mvh, Kristin Walter
Prosjektsekretær ny studieplan medisin
Det medisinsk-odontologiske fakultet
Universitetet i Bergen
Tlf. 55 58 65 59

Nye publikasjoner

Basert på siste ukes søk på “Department of Clinical Science AND Bergen”. Hvis du har publikasjoner som ikke favnes av dette søket, send referansen til elin.opheim@uib.no.

Menopause as a predictor of new-onset asthma: A longitudinal Northern European population study.
Triebner K, Johannessen A, Puggini L, Benediktsdóttir B, Bertelsen RJ, Bifulco E, Dharmage SC, Dratva J, Franklin KA, Gíslason T, Holm M, Jarvis D, Leynaert B, Lindberg E, Malinovschi A, Macsali F, Norbäck D, Omenaas ER, Rodríguez FJ, Saure E, Schlünssen V, Sigsgaard T, Skorge TD, Wieslander G, Zemp E, Svanes C, Hustad S, Gómez Real F.
J Allergy Clin Immunol. 2015 Oct 1. pii: S0091-6749(15)01243-9.

High incidence of heterozygous ABCC8 and HNF1A mutations in Czech patients with congenital hyperinsulinism.
Rozenkova K, Malikova J, Nessa A, Dusatkova L, Bjørkhaug L, Obermannova B, Dusatkova P, Kytnarova J, Aukrust I, Najmi L, Rypackova B, Sumnik Z, Lebl J, Njølstad PR, Hussain K, Pruhova S.
J Clin Endocrinol Metab. 2015 Oct 2:jc20152763.

Common Variants at the CHEK2 Gene Locus and Risk of Epithelial Ovarian Cancer.
Lawrenson K, Iversen ES, Tyrer J, Weber RP, Concannon P, Hazelett DJ, Li Q, Marks JR, Berchuck A, Lee JM, Aben KK, Anton-Culver H, Antonenkova N; Australian Cancer Study (Ovarian Cancer); Australian Ovarian Cancer Study Group, Bandera EV, Bean Y, Beckmann MW, Bisogna M, Bjorge L, Bogdanova N, Brinton LA, Brooks-Wilson A, Bruinsma F, Butzow R, Campbell IG, Carty K, Chang-Claude J, Chenevix-Trench G, Chen A, Chen Z, Cook LS, Cramer DW, Cunningham JM, Cybulski C, Plisiecka-Halasa J, Dennis J, Dicks E, Doherty JA, Dörk T, du Bois A, Eccles D, Easton DT, Edwards RP, Eilber U, Ekici AB, Fasching PA, Fridley BL, Gao YT, Gentry-Maharaj A, Giles GG, Glasspool R, Goode EL, Goodman MT, Gronwald J, Harter P, Hasmad HN, Hein A, Heitz F, Hildebrandt MA, Hillemanns P, Hogdall E, Hogdall C, Hosono S, Jakubowska A, Paul J, Jensen A, Karlan BY, Kjaer SK, Kelemen LE, Kellar M, Kelley JL, Kiemeney LA, Krakstad C, Lambrechts D, Lambrechts S, Le ND, Lee AW, Cannioto R, Leminen A, Lester J, Levine DA, Liang D, Lissowska J, Lu K, Lubinski J, Lundvall L, Massuger LF, Matsuo K, McGuire V, McLaughlin JR, Nevanlinna H, McNeish I, Menon U, Modugno F, Moysich KB, Narod SA, Nedergaard L, Ness RB, Noor Azmi MA, Odunsi K, Olson SH, Orlow I, Orsulic S, Pearce CL, Pejovic T, Pelttari LM, Permuth-Wey J, Phelan CM, Pike MC, Poole EM, Ramus SJ, Risch HA, Rosen B, Rossing MA, Rothstein JH, Rudolph A, Runnebaum IB, Rzepecka IK, Salvesen HB, Budzilowska A, Sellers TA, Shu XO, Shvetsov YB, Siddiqui N, Sieh W, Song H, Southey MC, Sucheston L, Tangen IL, Teo SH, Terry KL, Thompson PJ, Timorek A, Tworoger SS, Van Nieuwenhuysen E, Vergote I, Vierkant RA, Wang-Gohrke S, Walsh C, Wentzensen N, Whittemore AS, Wicklund KG, Wilkens LR, Woo YL, Wu X, Wu AH, Yang H, Zheng W, Ziogas A, Coetzee GA, Freedman ML, Monteiro AN, Moes-Sosnowska J, Kupryjanczyk J, Pharoah PD, Gayther SA, Schildkraut JM.
Carcinogenesis. 2015 Sep 29. pii: bgv138.

Nutrition in allogeneic stem cell transplantation – Clinical guidelines and immunobiological aspects.
Tvedt TH, Reikvam H, Bruserud Ø.
Curr Pharm Biotechnol. 2015 Sep 30.

Glycogenin-2 is dispensable for liver glycogen synthesis and glucagon-stimulated glucose release.
Irgens HU, Fjeld K, Johansson BB, Ringdal M, Immervoll H, Leh S, Søvik O, Johansson S, Molven A, Njølstad PR.
J Clin Endocrinol Metab. 2015 May;100(5):E767-75.

The tuberculin skin test in school going adolescents in South India: associations of socio-demographic and clinical characteristics with TST positivity and non-response.
Uppada DR, Selvam S, Jesuraj N, Bennett S, Verver S, Grewal HM, Vaz M; TB Trials Study Group.
BMC Infect Dis. 2014 Nov 18;14:571.