Invitasjon til informasjonsmøte om organisasjonsutviklingsprosjektet ved UiB 14. oktober

Formålet med organisasjonsutviklingsprosjektet ved UiB er å utvikle de sentraladministrative tjenestene slik at de best mulig støtter opp om
universitetets oppgaver innen forskning, utdanning og formidling.

Alle ansatte inviteres med dette til informasjonsmøte om status for gjennomføringen av prosjektet.
Møtet finner sted i Universitetsaulaen, onsdag 14.oktober kl. 09.00 – 12.00

I møtet vil avdelingsdirektørene orientere om status for gjennomføring av de ulike tiltakene som ble vedtatt av universitetsledelsen våren 2015.
Et mer detaljert program blir lagt ut på prosjektets nettsider før møtet.

Link til påmelding.
Påmeldingsfrist er fredag 2.oktober.

Vi minner om at informasjon om prosjektet og om arbeidsgruppenes rapporter også finnes på prosjektets nettsider.

Vel møtt!

Vennlig hilsen
Kari Fuglseth
Prosjektleder

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *