Daglige arkiver: 23. oktober 2015

Be så skal dere få, let så skal dere finne

Eystein 2Den utvidede ledergruppen har nettopp diskutert søknadsstrategier for 2016. Gjennomgang av vår prosjektportefølje viste at K2 har hatt stor suksess i konkurranse om både NFR- og EU-midler de siste årene. I 2013 ble 5 av 18 søknader til NFR finansiert (28 prosent), mens tallet for 2014 var 7 av 19 (37 prosent). Innvilgelsesprosenten totalt var i 2014 11 prosent. K2 har også hatt suksess med EU-søknadene sine. Av 24 søknader er 4 innvilget (17 prosent), inkludert 1 der Helse Bergen er partner og UiB tredjepart og 1 prosjekt der UiB er koordinator. Generelt har innvilgelsesprosentene i de første utlysningene i H2020-programmet ligget på 5 prosent og under.

For å vinne fram i hard nasjonal og internasjonal konkurranse må man jobbe systematisk. Det er nærliggende å tro at det opplegget vi har benyttet ved NFR-søknadsskriving de siste årene har hatt betydning for at vi har økt vår konkurranseevne. Gode forskningsrådgivere har også vært en viktig del av fremgangen. Det var derfor bred enighet i ledergruppen om å bygge videre på det opplegget som vi har etablert. Det består av:

  • Skissediskusjoner i plenum
  • Budsjetteringshjelp fra administrasjonen
  • Skrivesupport både fra forskningsrådgivere og erfarne kollegaer

For å ta del i disse «hjelpetjenestene» er det nødvendig at søkerne overholder tidsfrister. Deltagelse er også en ypperlig anledning til å få testet og forbedret egne ideer og hjelpe andre til å forbedre sine søknader. For å nå opp i konkurransen behøves ikke bare kreative ideer, men ofte også en bred og multi-disiplinær tilnærming til den problemstillingen en vil løse og gode planer for formidling og forskerutdanning. Alt dette kan man få innspill og ideer til i en strukturert prosess der alle hjelper hverandre.

En ting er i hvert fall sikkert -den som ikke søker får heller ikke midler til å forske for.

Lykke til med vårens viktigste eventyr

Eystein

Ikke registrert all ferie for 2015 enda?

Frist for å registrere all restferie, inkludert ferieønsker for julen er satt til 31.10.2015. Dette er også fristen for å søke om å overføre ferie fra 2015 til 2016.
Dersom du ikke selv har søkt om uttak og overføring av ferie innen 31. oktober vil instituttet anse all din ferie som avviklet og dette vil bli registrert i PAGA. Les videre

Nominasjon av kandidater til å motta Kong Olav Vs kreftforskningspris for 2016

kreftforeningenKreftforeningen inviterer nå til nominasjon av kandidater til å motta Kong Olav Vs kreftforskningspris for 2016.

Vennligst finn vedlagt invitasjon til å nominere kandidater, samt liste over tidligere vinnere og retningslinjer for tildeling av kreftforskningsprisen.

Vi gjør oppmerksom på at nominasjonen må leveres på engelsk.
Frist for nominasjon er 10. desember 2015.
Mer informasjon finnes på våre nettsider.

Beste hilsener

Kreftforeningen
Åsmund Eikenes, PhD
Rådgiver

UNs Secretary General’s IAP for the Global Strategy on Women’s, Children’s and Adolescent’s Health: Request for Applications

The Partnership for Maternal, Newborn and Child Health (The Partnership) is soliciting applications for vacancies on the United Nations Secretary General’s Independent Accountability Panel (IAP) for the Global Strategy on Women’s, Children’s and Adolescent’s Health (Global Strategy).  Applications for members from all regions are required to be submitted no later than 18th November 2015. Les videre