Månedlige arkiver: oktober 2015

Be så skal dere få, let så skal dere finne

Eystein 2Den utvidede ledergruppen har nettopp diskutert søknadsstrategier for 2016. Gjennomgang av vår prosjektportefølje viste at K2 har hatt stor suksess i konkurranse om både NFR- og EU-midler de siste årene. I 2013 ble 5 av 18 søknader til NFR finansiert (28 prosent), mens tallet for 2014 var 7 av 19 (37 prosent). Innvilgelsesprosenten totalt var i 2014 11 prosent. K2 har også hatt suksess med EU-søknadene sine. Av 24 søknader er 4 innvilget (17 prosent), inkludert 1 der Helse Bergen er partner og UiB tredjepart og 1 prosjekt der UiB er koordinator. Generelt har innvilgelsesprosentene i de første utlysningene i H2020-programmet ligget på 5 prosent og under.

For å vinne fram i hard nasjonal og internasjonal konkurranse må man jobbe systematisk. Det er nærliggende å tro at det opplegget vi har benyttet ved NFR-søknadsskriving de siste årene har hatt betydning for at vi har økt vår konkurranseevne. Gode forskningsrådgivere har også vært en viktig del av fremgangen. Det var derfor bred enighet i ledergruppen om å bygge videre på det opplegget som vi har etablert. Det består av:

  • Skissediskusjoner i plenum
  • Budsjetteringshjelp fra administrasjonen
  • Skrivesupport både fra forskningsrådgivere og erfarne kollegaer

For å ta del i disse «hjelpetjenestene» er det nødvendig at søkerne overholder tidsfrister. Deltagelse er også en ypperlig anledning til å få testet og forbedret egne ideer og hjelpe andre til å forbedre sine søknader. For å nå opp i konkurransen behøves ikke bare kreative ideer, men ofte også en bred og multi-disiplinær tilnærming til den problemstillingen en vil løse og gode planer for formidling og forskerutdanning. Alt dette kan man få innspill og ideer til i en strukturert prosess der alle hjelper hverandre.

En ting er i hvert fall sikkert -den som ikke søker får heller ikke midler til å forske for.

Lykke til med vårens viktigste eventyr

Eystein

Ikke registrert all ferie for 2015 enda?

Frist for å registrere all restferie, inkludert ferieønsker for julen er satt til 31.10.2015. Dette er også fristen for å søke om å overføre ferie fra 2015 til 2016.
Dersom du ikke selv har søkt om uttak og overføring av ferie innen 31. oktober vil instituttet anse all din ferie som avviklet og dette vil bli registrert i PAGA. Les videre

Nominasjon av kandidater til å motta Kong Olav Vs kreftforskningspris for 2016

kreftforeningenKreftforeningen inviterer nå til nominasjon av kandidater til å motta Kong Olav Vs kreftforskningspris for 2016.

Vennligst finn vedlagt invitasjon til å nominere kandidater, samt liste over tidligere vinnere og retningslinjer for tildeling av kreftforskningsprisen.

Vi gjør oppmerksom på at nominasjonen må leveres på engelsk.
Frist for nominasjon er 10. desember 2015.
Mer informasjon finnes på våre nettsider.

Beste hilsener

Kreftforeningen
Åsmund Eikenes, PhD
Rådgiver

UNs Secretary General’s IAP for the Global Strategy on Women’s, Children’s and Adolescent’s Health: Request for Applications

The Partnership for Maternal, Newborn and Child Health (The Partnership) is soliciting applications for vacancies on the United Nations Secretary General’s Independent Accountability Panel (IAP) for the Global Strategy on Women’s, Children’s and Adolescent’s Health (Global Strategy).  Applications for members from all regions are required to be submitted no later than 18th November 2015. Les videre

Utlysning av forskerutvekslingsavtale – 2016-2017

Forskerutvekslingen mellom University of Washington, Memorial University of Newfoundland og Universitetet i Bergen har fungert i over 30 år. Forskerutvekslingsprogrammet vårt kan tilby utveksling innenfor de fleste fagområder.

Utlysning
Søknadsskjema

Søknad sendes Det medisinsk – odontologiske fakultet, som så sender anbefalingen til forskingsadministrativ avdeling.

Søknadsfrist: 01.11.15

Spørsmål kan rettes til utvekslingskomiteens sekretær, Hans-Egil Offerdal, (hansofferdal@uib.no).

Disputas uke 44

holmedahl_nils_henrikNils Henrik Holmedahl disputerer for Ph.d. graden Onsdag 28. Oktober  2015
Prøveforelesning:  Onsdag 28.Oktober 2015, kl.10:15
Oppgitt emne:   ”Ventilasjonsregulering og kronisk respirasjonssvikt”
Sted: Stort auditorium, Haukeland Universitetssykehus
Disputas: Onsdag 28. Oktober  2015, kl.12:15
Sted:  Stort auditorium, Haukeland Universitetssykehus
Avhandlingstittel: “Assessment of nocturnal versus daytime gas exchange in stable COPD. With emphasis on hypoventilation during spontaneous sleep and in sleep influenced by alcohol or zopiclone”
1. Opponent: Docent Eva Lindberg, Uppsala Universitet, Sverige
2. Opponent :Professor Sigurd Steinshamn, NTNU, Norge

Pressemelding

Nye publikasjoner

Basert på siste ukes søk på “Department of Clinical Science AND Bergen”. Hvis du har publikasjoner som ikke favnes av dette søket, send referansen til elin.opheim@uib.no.

Expanding the toolbox of ADHD genetics. How can we make sense of parent of origin effects in ADHD and related behavioral phenotypes?
Zayats T, Johansson S, Haavik J.
Behav Brain Funct. 2015 Oct 16;11(1):33.

MDM4 SNP34091 (rs4245739) and its effect on breast-, colon-, lung-, and prostate cancer risk.
Gansmo LB, Romundstad P, Birkeland E, Hveem K, Vatten L, Knappskog S, Lønning PE.
Cancer Med. 2015 Oct 16.

The cytokine-mediated crosstalk between primary human acute myeloid cells and mesenchymal stem cells alters the local cytokine network and the global gene expression profile of the mesenchymal cells.
Reikvam H, Brenner AK, Hagen KM, Liseth K, Skrede S, Hatfield KJ, Bruserud Ø.
Stem Cell Res. 2015 Sep 25;15(3):530-541

Disputas uke 45

sand_kristofferKristoffer Evebø Sand  disputerer for Ph.d. graden fredag 6. november  2015
Prøveforelesning:  Fredag 6. november 2015, kl. 09:15
Oppgitt emne:  ”Emerging new diagnostic and prognostic models for MDS”
Sted: Stort auditorium, Haukeland Universitetssykehus
Disputas: Fredag 6. november  2015, kl.11:15
Sted:  Stort auditorium, Haukeland Universitetssykehus
Avhandlingstittel: “Immunological aspects of myelodysplastic syndromes. Scientific environment”
1. Opponent: Professor Arjan van de Loosrecht, VU Medical Center, Amsterdam
2. Opponent :Forsker Martin Jädersten, Karolinska Institutet, Stockholm

Pressemelding

Nye publikasjoner

Basert på siste ukes søk på “Department of Clinical Science AND Bergen”. Hvis du har publikasjoner som ikke favnes av dette søket, send referansen til elin.opheim@uib.no.

Clinical reappraisal of SHORT syndrome with PIK3R1 mutations: towards recommendation for molecular testing and management.
Avila M, Dyment DA, Sagen JV, St-Onge J, Moog U, Chung BH, Mansour S, Albanese A, Garcia S, Ortiz Martin D, Lopez AA, Claudi T, König R, White SM, Sawyer SL, Bernstein JA, Slattery L, Jobling RK, Yoon G, Curry CJ, Le Merrer M, Le Luyer B, Héron D, Mathieu-Dramard M, Bitoun P, Odent S, Amiel J, Kuentz P, Thevenon J, Laville M, Reznik Y, Fagour C, Nunes ML, Delesalle D, Manouvrier S, Lascols O, Huet F, Binquet C, Faivre L, Rivière JB, Vigouroux C, Njølstad PR, Innes AM, Thauvin-Robinet C.
Clin Genet. 2015 Oct 24.

HOTAIR and its surrogate DNA methylation signature indicate carboplatin resistance in ovarian cancer.
Teschendorff AE, Lee SH, Jones A, Fiegl H, Kalwa M, Wagner W, Chindera K, Evans I, Dubeau L, Orjalo A, Horlings HM, Niederreiter L, Kaser A, Yang W, Goode EL, Fridley BL, Jenner RG, Berns EM, Wik E, Salvesen HB, Wisman GB, van der Zee AG, Davidson B, Trope CG, Lambrechts S, Vergote I, Calvert H, Jacobs IJ, Widschwendter M.
Genome Med. 2015 Oct 24;7(1):108.

Epitope specific T cell responses against influenza A in a healthy population.
Savic M, Dembinski JL, Kim Y, Tunheim G, Cox RJ, Oftung F, Peters B, Mjaaland S.
Immunology. 2015 Oct 22.

Tumor necrosis is an important hallmark of aggressive endometrial cancer and associates with hypoxia, angiogenesis and inflammation responses.
Bredholt G, Mannelqvist M, Stefansson IM, Birkeland E, Hellem Bø T, Øyan AM, Trovik J, Kalland KH, Jonassen I, Salvesen HB, Wik E, Akslen LA.
Oncotarget. 2015 Oct 14.

Associations between intake of fish and n-3 long-chain polyunsaturated fatty acids and plasma metabolites related to the kynurenine pathway in patients with coronary artery disease.
Karlsson T, Strand E, Dierkes J, Drevon CA, Øyen J, Midttun Ø, Ueland PM, Gudbrandsen OA, Pedersen ER, Nygård O.
Eur J Nutr. 2015 Oct 19.

Assessment of body composition in children with cerebral palsy: a cross-sectional study in Norway.
Finbråten AK, Martins C, Andersen GL, Skranes J, Brannsether B, Júlíusson PB, Syversen U, Stevenson RD, Vik T.
Dev Med Child Neurol. 2015 Sep;57(9):858-64.

Den utvidete ledergruppen ved K2

Per Bakke Som omtalt i en tidligere leder i K2Nytt er det nye organisasjonskartet på K2 vedtatt av instituttrådet. Som en del av omorganiseringen er det også dannet en ny utvidet ledergruppe. Den utvidete ledergruppen består av 7 forskningsgruppeledere samt en representant fra Stavanger, i tillegg til instituttledelsen. De 7 forskningsgruppelederne er nå klar: Emmet Mc Cormack, Hemato; Eva Gerdts, Hjerte; Henning Lygre, Farmakologi/farmasi; Per Eystein Lønning, Onkologi; Pål Njølstad, Pediatri; Vidar Steen, Genetikk og Harald Wiker, Infeksjon/mikrobiologi. I valget av forskningsgruppeledere til den utvidete ledergruppen har vi prøvd å la flest mulig fag være representert. I tillegg har vi unngått fag som allerede er representert i ledergruppen (lunge, endo, immunologi, gyn/obs). Jeg vil understreke at det ikke ligger noen desavuering av dem som ikke er valgt. Man sitter i den utvidete ledergruppen for 2 år. Den møtes en gang i måneden. I den utvidete ledergruppen ønsker instituttledelsen å drøfte løpende saker. Eksempler er strategi, budsjett, økonomi, utstyrsprioriteringer, undervisningssaker, stillinger, labarealer og organisering av søknadsprosesser. De 7 forskningsgruppelederne representerer ikke andre enn seg selv. Alle instituttets 21 forskningsgruppeledere skal som i dag ha direkte linje til instituttledelsen og alle vil motta referater fra møtene. Det første møtet i ledergruppen ble avholdt tirsdag denne uken.

Per

Ferieregistrering og overføring av ferie

For de av dere som ikke har lagt inn all ferien for 2015 i Pagaweb, ber vi dere sørge for at restferien blir registrert senest 31. Oktober 2015.
Dersom du ikke selv har søkt om uttak og overføring av ferie innen 31. oktober vil instituttet anse all din ferie som avviklet og dette vil bli registrert i PAGA.

Overføring av ferie:
Som hovedregel skal all ferie avvikles. Man kan likevel søke om å få overført inntil 14 feriedager. Slik overføring må avtales, og vi ber om at alle som søker overføring av ferie begrunner behovet for overføring i kommentarfeltet i PAGA. Søknad om overføring av ferie vil bare bli godkjent dersom man har konkrete planer for avvikling av ferien i løpet av 2016, eller dersom man grunnet sykdom eller permisjoner har vært forhindret fra å avvikle ferie i 2015. Les videre

Invitasjon til kunngjøring av forskningsmidler fra Kreftforeningen – tirsdag 27. oktober kl 12.00

kreftforeningenTakket være befolkningens giverglede kan vi igjen tildele midler til landets ledende forskningsmiljøer.
Du er herved invitert til kunngjøringen av forskningsmidler fra Kreftforeningens åpne utlysning:
Tirsdag 27. oktober kl. 1200-1300 på Universitetet i Bergen, auditorium 4 i BB bygget, Jonas Lies vei 91.

Av hensyn til bevertning ber vi om påmelding innen 21.oktober. Se invitasjon vedlagt.

Vi gleder oss til å se deg!

Med vennlig hilsen
Kreftforeningen
Kari Felicia Nestande
Spesialrådgiver

Informasjonsdag om H2020 utlysninger for 2016-2017 

NFR holder informasjonsdag om Helse SC1 i H2020; Helse, demografiske endringer og velvære.
Det vil være en innføring i H2020 og arbeidsprogrammet og gjennomgang av muligheter for forskere som ønsker å søke EU.
Eystein Husebye vil også ha en presentasjon på en halvtime av sine erfaringer som EU-koordinator.

Sted:          Haukeland Universitetssjukehus,  Aud. B301
Tid:            04.11.2015 10:30 – 15:00.
Påmeldingsfrist: 1. november

Program og påmelding.

Nasjonal nettverkskonferanse i Stavanger: Danning og utdanning

Vi vil ønske deg velkommen til konferansen Danning og utdanning – mellom klassiske idealer og krav om ytre relevans.
Konferansen er på Universitetet i Stavanger 2. til 4. mai 2016, i regi av Nasjonalt nettverk for universitet- og høgskolepedagogikk.
Se vedlagte konferanseprogram med link til påmelding. Målgruppen er vitenskapelig ansatte og tema bør være meget aktuell for mange.

Dersom du har spørsmål, send meg gjerne en epost.

Med vennlig hilsen
Kjetil Kiil Halvorsen
for uniped v/ UiS
kjetil.k.halvorsen@uis.no

Invitation to the Nordic PhD course “Bio-8303: Molecular and Clinical Aspects of Cancer”

UITDear Mr/Ms/Mrs,
Attached you will find an invitation to the Nordic PhD course Bio-8303: “Molecular and Clinical Aspects of Cancer”. The course will take place at the University of Tromsø in week 10 and 11 next year (March 7th to 18th, 2016). An international faculty teaches the course (please find the preliminary lecture schedule attached). Les videre

Nye publikasjoner

Basert på siste ukes søk på “Department of Clinical Science AND Bergen”. Hvis du har publikasjoner som ikke favnes av dette søket, send referansen til elin.opheim@uib.no.

The cAMP-dependent protein kinase downregulates glucose-6-phosphatase expression through RORα and SRC-2 coactivator transcriptional activity.
Andre M, Jan-Inge B, Lise B, Gunnar M, Jørn SV.
Mol Cell Endocrinol. 2015 Oct 6. pii: S0303-7207(15)30104-0.

Prevalence of Cryptosporidium parvum/hominis, Entamoeba histolytica and Giardia lamblia among Young Children with and without Diarrhea in Dar es Salaam, Tanzania.
Tellevik MG, Moyo SJ, Blomberg B, Hjøllo T, Maselle SY, Langeland N, Hanevik K.
PLoS Negl Trop Dis. 2015 Oct 9;9(10):e0004125.

Biomarkers of Nutrition for Development-Folate Review.
Bailey LB, Stover PJ, McNulty H, Fenech MF, Gregory JF 3rd, Mills JL, Pfeiffer CM, Fazili Z, Zhang M, Ueland PM, Molloy AM, Caudill MA, Shane B, Berry RJ, Bailey RL, Hausman DB, Raghavan R, Raiten DJ.
J Nutr. 2015 Jul;145(7):1636S-1680S. Epub 2015 Jun 3.

Exploring the potential of public proteomics data.
Vaudel M, Verheggen K, Csordas A, Raeder H, Berven FS, Martens L, Vizcaíno JA, Barsnes H.
Proteomics. 2015 Oct 9.

Genetically-encoded tools for cAMP probing and modulation in living systems.
Paramonov VM, Mamaeva V, Sahlgren C, Rivero-Müller A.
Front Pharmacol. 2015 Sep 15;6:196.