Månedlige arkiver: september 2015

Det psykososiale arbeidsmiljøet

Per BakkeAdministrasjonen ved K2, i samråd med HMS-utvalget, ønsker å gjennomføre en undersøkelse av det psykososiale arbeidsmiljøet på instituttet.
Det vil bli sendt ut en mail til alle hvor man blir bedt om besvare to spørsmål: Hva er bra med det psykososiale miljøet og hva er dårlig. Spørsmålene er standard spørsmål som brukes i slike undersøkelser. Det understrekes at svarene er anonyme. Det er heller ikke mulig å finne ut hvem som har svart og ikke svart på undersøkelsen.
Det psykososiale miljøet på arbeidsplassen vår er viktig. Jeg vil derfor oppfordre alle til å svare. Dess flere som svarer, dess mer representativt blir undersøkelsen for de faktiske forhold. Resultatene av undersøkelsene vil bli lagt frem på HMS – seminaret den 2. desember. Undersøkelsen vil danne grunnlag for å se på styrker og utfordringer ved det psykososiale arbeidsmiljøet på K2. Det er viktig for oss alle.

Per

Ny studiekoordinator ved K2/K1

Tore Lillebø 1Jeg heter Tore Lillebø og er studiekoordinator for «Felles studieadministrasjon for K1 og K2».

Med det inngår det at jeg er arbeidsleder for studieadministrasjonen, og vi administrerer emnene som K1 og K2 har ansvar for. Blant oppgavene mine er planlegging for/og drift av studieprogrammer, kommunikasjon og avklaringer med Det medisinsk-odontologiske fakultet og Helse-Bergen, samt sekretær i EUU på K1 og K2.

NORM lyser ut midler til forskning. Søknadsfrist 1. oktober 2015

norm_logoNorsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober (NORM) lyser ut midler til forskning med følgende formål:
• kartlegge resistens mot antimikrobielle midler i mikrober
• fremme kunnskap om årsaker til resistensutvikling i mikrober
• fremme kvaliteten på forebyggende tiltak mot utvikling og utbredelse av resistens Les videre

EASO NEWS: EOS2016 Call for Symposia

eco_2016_logo_128Help us to design a programme you want to see!

We are delighted to announce that in 2016 the congresses of EASO (ECO2016) and the IFSO European Chapter (2016 IFSO-EC Annual Congress) will merge to create the inaugural European Obesity Summit (EOS2016). This exciting congress will take place in Gothenburg, Sweden from 1 to 4 June 2016. Les videre

Sidegjøremål

Per BakkeUniversitetsledelsen har nylig gjennomført en internrevisjon vedrørende sidegjøremål og roller i næringslivet. Tre institutt ved UiB har vært gjennomgått, inkludert K2. Hos oss ble et utvalg på 70 ansatte plukket ut. Deres oppførte sidegjøremål ble sammenholdt med opplysninger i Proff forvalt som driver med kreditt og regnskapsinformasjon for næringslivet. Av de 70 personene var 20 registrert i Proff forvalt med roller som ikke var registrert som sidegjøremål hos UiB. Eksempler som ikke var registrert var innehaver av enkeltmannsforetak (n=8), roller i bæringslivet av type styremedlem sameie, borettslag, idrettslag (n=8), verv i aksjeselskap (n=5).

Universitetsledelsen og fakultetsledelsen ser alvorlig på manglende registrering av sidegjøremål. Det er den enkelte ansattes ansvar å registrere sine sidegjøremål. K2 er et av de største instituttene ved UiB og blir trukket frem i mange sammenhenger. VI ønsker at det skal være i en positiv vinkling. Da må vi holde orden i eget regnskap, inkludert sidegjøremål.

På onsdag ble det sendt ut en mail til alle om at de må sjekke sine sidegjøremål og eventuelt registrere det som måtte mangle. Det er der anført hva som skal registreres. Hvis noen skulle lure på noe eller ha problemer med registreringen, ta kontakt slik det er anført i mailen.

Jeg forventer at alle ordner dette nå!

Per

Kurs ved UiO:”Hva er sykdom?”

Universitetet i Oslo holder 5.-9. oktober kurset “Hva er sykdom?” med kurskode MF9260. Det er fortsatt ledige plasser igjen, med utvidet søknadsfrist til 29.september. Vi ønsker informere Ph.d-kandidater ved andre medisinske fakulteter om at det er mulig å melde seg på dette.
Info om kurset og påmelding:
http://www.uio.no/studier/emner/medisin/med/MF9260/index.html

https://nettskjema.uio.no/answer/65039.html

Husk undervisningsdagen(e)

Nå kan man melde seg på K1 og K2s felles undervisningsdager!
K1 og K2 har mye felles undervisning og i år slår vi sammen undervisningsdagene.  Dette blir 2 halve dager, 1. og 14. oktober.
Vi oppfordrer alle K1 og K2 sine undervisere og alle i studieadministrasjonen til å holde av datoene. (Start kl. 09.00 og avsluttes med lunsj.)  Påmeldingsfrist 20. september.

Program

Link til påmelding

Disputas uke 39

berg_aseÅse Berg disputerer for Ph.d. graden Tirsdag 22. September  2015
Prøveforelesning:  Tirsdag 22. September 2015, kl.15:00
Oppgitt emne:  “Development of vaccines against malaria; the past, present and future”
Sted: Aula  2. etasje Sydbygg, Stavanger Universitetssykehus
Disputas: Onsdag 23. September  2015, kl.09.15
Sted:  Aula , 2. etasje Sydbygg, Stavanger Universitetssykehus
Avhandlingstittel: “Falciparum malaria and HIV – 1 in adult inpatient in Maputo, Mozambique. Clinical presentation, cytokine-pattern and complement activation.”
1. Opponent: Professor Anna Färnet, Karolinska Institutet, Stockholm.
2. Opponent :Professor Britt Nakstad, Universitetet i Oslo

Pressemelding

Hold styr på utstyret

Eystein 2Godt og moderne utstyr er viktig for at vi skal kunne holde oss i forskningsfronten og kunne bruke de nyeste teknikkene til å teste hypoteser. Begrensede midler gjør at utstyrsinnkjøpene må prioriteres. På K2 har vi forsøkt å gjøre utnyttelsen av disse midlene bedre ved dels å lage en komplett oversikt over større utstyrsenheter ved instituttet, dels innføre en mer standardisert innmelding av utstyrsbehov. På den måten vil utstyr som vil kunne ha mange brukere kunne prioriteres. Samtidig kan man unngå unødige utstyrsinnkjøp hvis tilsvarende utstyr allerede finnes på instituttet eller fakultetet.

Blir utstyret ødelagt er prosessen lang for å erstatte det med nytt utstyr. Dels tar selve anbudsprosessen tid, men oftere er det vanskelig å finne finansiering raskt. En løsning er at instituttet har et reservefond som man kan «låne» av for raskt å erstatte viktig utstyr. K2 vil arbeide for å finne en slik løsning

God utstyrsutnyttelse krever disiplin og samarbeidsvilje. De som «eier» utstyret må være villig til å dele utstyr, og de som får låne utstyr må vise ansvar med å lære seg å håndtere utstyret korrekt, bruke loggbok og om nødvendig skyte til med egne midler om oppgradering og reparasjon er nødvendig.

Utstyrsønsker kan meldes inn kontinuerlig og vil bli behandlet i den utvidede ledergruppen.

God helg.

Eystein Husebye