Månedlige arkiver: november 2015

Midler fra Samarbeidsorganet 2015

Per Bakke
Resultatene fra søknadene på Samarbeidsorganet sine forskningsmidler
ble offentliggjort denne uken. Søknader utgående fra forskere med tilknytning til K2 kom meget bra ut. Av i alt 12 doktorgradsstipend gikk 5 til kandidater med hovedveiledning fra K2. Tilsvarende tall for postdoc-stipend var 6 og 2. Det ble delt ut midler til 23 nye flerårige forskningsprosjekter. Av disse gikk 14 (60%) til prosjekter hvor søker er tilknyttet K2. Også til ettårige prosjekter var K2-ansatte godt representert. Det er all grunn til å gratulere!

Til de som ikke fikk uttelling på årets søknader: Selv om det umiddelbart er surt, er det bare å fortsette å søke, og gjøre det bedre neste gang. I den forbindelse skal jeg minne om at K2 vil kjøre en strukturert støtte til NFR-søknader til våren og også overfor EU-prosjekter. Nærmere informasjon vil følge.

Denne spalten vil også oppfordre Samarbeidsorganet til å se kritisk på måten søknadene vurderes på. Selv om det er en klar bedring fra tidligere siden komiteene som vurderer søknadene nå er eksterne i forhold til Helse-Vest, er det alltid rom for forbedring av komiteenes forskningskompetanse, og måten evalueringen organiseres på.

Per

Invitasjon: Kommunikasjonsfrokost 10. desember – Hvordan profilere forskningen din på nett

Invitasjon
Vi ønsker hjertelig velkommen til ny #uibfrokost.

Torsdag 10. desember, kl. 08.30-09.45 (dørene åpner for frokost fra kl. 8),
Auditorium A, Sydneshaugen skole.

Hvordan profilere forskningen din på nett.
Hva slags informasjon får folk opp når de googler navnet ditt? Det kan du i stor grad bestemme selv. Vi lærer deg hvordan på dette frokostmøtet.

Les mer om møtet her, og meld deg på innen mandag 7. desember.
Denne kommunikasjonsfrokosten har forskere som hovedmålgruppe, men alle interesserte UiB-ansatte er velkomne! Send gjerne invitasjonen videre til andre.
Jeg håper vi får se mange av dere 10. desember.

Beste hilsen
Kommunikasjonsavdelingen
v/ Gro Malnes Øvrebø

Forskerkurs i Vitenskapsteori ved SPS, Høgskolen i Oslo og Akershus våren 2016

Senter for profesjonsstudier ved høgskolen i Oslo og Akershus, tilbyr ph.d.-kurset Vitenskapsteori, våren 2016:
Vitenskapsteori dreier seg om systematiske studier av vitenskapelig kunnskap og vitenskapelig aktivitet. I dette emnet rettes oppmerksomheten mot den del av vitenskapsteorien som dreier seg om samfunnsvitenskapene. Les mer her.
Kurset går over to samlinger (uke 6 og 10).
For mer informasjon om søknadsfrist, innhold, pensum, undervisningsplan, hvordan melde deg på osv.- se her.

Med vennlig hilsen
Karima Bitta
Senter for profesjonsstudier
Høgskolen i Oslo og Akershus
Tlf.: 67 23 52 56
www.hioa.no/sps

Safety2016
Dear colleagues,
The deadline for abstract submission for the 12th World Conference on Injury Prevention and Safety Promotion, Safety 2016 has been extended until 30th of November 2015. We have received over a thousand abstracts but we decided to extend abstract submission deadline for persons who have not submitted their abstract yet. If you still have not submitted your abstract, we invite you to give your contribution to this event, which is one of the most important gatherings for scientific community of injury prevention and safety promotion.
More information about abstract submission here.
Abstract Submission Deadline Extended Until 30th November.

Best regards,
Safety 2016 Conference Secretariat

Henning og Johan Throne-Holsts stiftelse til fremme for vitenskapelig forskning

Stipender for forskere og stipendiater for studier i human ernæring i utlandet og stipender til gjesteforskere.

Henning og Johan Throne-Holsts stiftelse ble dannet i 1976 gjennom en donasjon fra selskapet Marabou. Stiftelsens formål er å fremme forskning innen human ernæring og beslektede vitenskaper i Sverige og Norge. Stiftelsen deler årlig ut 1-2 millioner SEK. Les videre

Informasjon om opplæring i ny læringsplattform- vitenskapelig og administrativt ansatte

Her er lenken til informasjonssiden om utrulling av ny læringsplattform.

Kurs for de vitenskapelig ansatte på MOF:

  • 2. des. kl. 0930-1130, stort aud. Haukeland sykehus/sentralblokken
  • 7. des. kl. 0930-1130, stort aud. Haukeland sykehus/sentralblokken

Administrativt ansatte:

  • 4. des. kl. 13-15, PC-stue i Overlege Danielsens hus
  • 8. des. kl. 09-11, PC-stue, Overlege Danielsens hus

Vi oppfordrer også teknisk ansatte til å komme på kursene.Det er ikke påmelding til disse kursene. Program for universitetspedagogikk (UNIPED) er kursansvarlig.

11th ORPHEUS Conference: Lost in translation? From medical studies to clinical research

orpheus
March 10 th – 12 th, 2016 in Cologne

It is a great pleasure to invite you to the 11th ORPHEUS Conference “Lost in translation? From medical studies to clinical research” taking place from March 10th-12th 2016 on the Medical Campus at the University of Cologne, Germany. Les videre

Midtveisevalueringer uke 49

Synnøve Yndestad
Tid: 2. desember kl. 8:00
Sted: Laboratoriebygget 8. etg, møterom 8.1
For mer informasjon

Agnete Lund
Tid: 3. desember kl. 8:00
Sted: Laboratoriebygget 7. etg, møterom 7.1 /7.2
For mer informasjon

Christel Gill Haanshuus
Tid: 3. desember kl. 11:00
Sted: Laboratoriebygget 7. etg, møterom 7.1 /7.2
For mer informasjon

Rune Skjåstad
Tid: 3. desember kl. 14:45
Sted: Laboratoriebygget 7. etg, møterom 7.1 /7.2
For mer informasjon

Nye publikasjoner

Basert på siste ukes søk på “Department of Clinical Science AND Bergen”. Hvis du har publikasjoner som ikke favnes av dette søket, send referansen til elin.opheim@uib.no.

Cross-reactivity of the CEDIA buprenorphine assay in drugs-of-abuse screening: influence of dose and metabolites of opioids.
Berg JA, Schjøtt J, Fossan KO, Riedel B.
Subst Abuse Rehabil. 2015 Oct 28;6:131-139

The Expression of BAFF Is Controlled by IRF Transcription Factors.
Sjöstrand M, Johansson A, Aqrawi L, Olsson T, Wahren-Herlenius M, Espinosa A.
J Immunol. 2015 Nov 20.

Parental anxiety related to referral of childhood heart murmur; an observational/interventional study.
Bårdsen T, Sørbye MH, Trønnes H, Greve G, Berg A.
BMC Pediatr. 2015 Nov 21;15(1):193.

EHRA research network surveys: 6 years of EP wires activity.
Bongiorni MG, Chen J, Dagres N, Estner H, Hernandez-Madrid A, Hocini M, Larsen TB, Pison L, Potpara T, Proclemer A, Sciaraffia E, Todd D, Blomstrom-Lundqvist C.
Europace. 2015 Nov;17(11):1733-8.

Perceived food intolerance and irritable bowel syndrome in a population 3 years after a giardiasis-outbreak: a historical cohort study.
Litleskare S, Wensaas KA, Eide GE, Hanevik K, Kahrs GE, Langeland N, Rortveit G.
BMC Gastroenterol. 2015 Nov 19;15(1):164.

Unilateral renal ischemia in rats induces a rapid secretion of inflammatory markers to renal lymph and increased peritubular capillary permeability.
Bivol LM, Iversen BM, Hultström M, Wallace PW, Reed RK, Wiig H, Tenstad O.
J Physiol. 2015 Nov 20.

CYP19A1 fine-mapping and Mendelian randomisation: estradiol is causal for endometrial cancer.
Thompson DJ, O’Mara TA, Glubb DM, Painter JN, Cheng T, Folkerd E, Doody D, Dennis J, Webb PM, Gorman M, Martin L, Hodgson S, Michailidou K, Tyrer JP, Maranian MJ, Hall P, Czene K, Darabi H, Li J, Fasching PA, Hein A, Beckmann MW, Ekici AB, Dörk T, Hillemanns P, Dürst M, Runnebaum I, Zhao H, Depreeuw J, Schrauwen S, Amant F, Goode EL, Fridley BL, Dowdy SC, Winham SJ, Salvesen HB, Trovik J, Njolstad TS, Werner HM, Ashton K, Proietto T, Otton G, Carvajal-Carmona L, Tham E, Liu T, Mints M, Scott RJ, McEvoy M, Attia J, Holliday EG, Montgomery GW, Martin NG, Nyholt DR, Henders AK, Hopper JL, Traficante N, Ruebner M, Swerdlow AJ, Burwinkel B, Brenner H, Meindl A, Brauch H, Lindblom A, Lambrechts D, Chang-Claude J, Couch F, Giles G, Kristensen VN, Cox A, Bolla MK, Wang Q, Bojesen SE, Shah M, Luben R, Khaw KT, Pharoah PD, Dunning AM, Tomlinson I, Dowsett M, Easton DF, Spurdle AB.
Endocr Relat Cancer. 2015 Nov 16.

 

Trenger vitenskapelig personale å bry seg om karriere ?

Roland JonssonKarrierebegrepet kan for mange oppfattes som et verdiladet begrep, men for dem som arbeider innen akademia er dette en realitet.  Per i dag stilles store krav om å rekruttere de beste talentene og gi dem så god oppfølging at de blir værende ved institusjonen dvs. i vårt tilfelle Klinisk institutt 2. Dette gjelder for at norske institusjoner skal kunne hevde seg sterkere i den internasjonale konkurransen om talenter og forskningsmidler. Da må også ledere på alle nivåer prioritere god rekrutterings- og karrierepolitikk. Nylig leverte en arbeidsgruppe nedsatt av UHR et inspirasjonsdokument med forslag om et helhetlig rammeverk for karrierepolitikken ved norske UH-institusjoner. Rapporten finner du her: http://www.uhr.no/documents/230615KarrieredokumentetUHR.pdf

I inspirasjonsnotatet Bedre Karrierepolitikk for vitenskapelig personale i UH-sektoren (UHR juni 2015), som rapporten er blitt kalt, foreslår arbeidsgruppen å systematisere sin karriere- og HR-politikk inn mot fire faser i en vitenskapelig karriere:

  • De som er i organisert doktorgradsutdanning (ph.d.)
  • Ansatte på kvalifiseringsnivå (postdoc, forskere etc.)
  • Fast ansatte i kombinerte stillinger (1. amanuensis, professor, etc.)
  • Internasjonalt ledende professorer

Karrierepolitikk handler naturligvis om hele karriereløpet, fra ph.d. til internasjonalt ledende professorer. Dette bør vi ta fatt på og arbeide videre med. Det beste tidspunktet å ta dette opp er ved medarbeidersamtalen.

Roland

Nytt om navn

Vi presenZuzana Sichmanovaterer Zuzana Sichmanova, PhD-student ved Mohn Kreftforskningslaboratorium, klinisk institutt 2. Zuzana begynte med doktorgradsarbeidet sitt i oktober 2015 under veiledning av Stian Knappskog.
Hvis noen ønsker å si hei, du kan finne henne i etasje 1M i laboratoriebygget.

Påminnelse: Invitasjon til nordisk PhD kurs: “Bio-8303: Molecular and Clinical Aspects of Cancer”

UIT logoVedlagt finner du en invitasjon til det nordiske doktorgradskurset Bio-8303: “Molecular and Clinical Aspects of Cancer”. Kurset vil foregå ved Universitetet i Tromsø i uke 10 og 11 neste år (7. til 18. mars 2016). Et internasjonalt fakultet underviser kurset (timeplan vedlagt). Det er ingen kursavgift og for 2.500 kroner vil alle eksterne ph.d.-studenter bli tilbudt husvære i et leilighetshotell i sentrum av Tromsø. Les videre

Green chemistry – reduce the environmental footprint.

HMS- seksjonen har tidligere arrangert «Hanskesikkerhetskurs» og «Gassikkerhetskurs».
Her har eksterne aktører informert oss om nyttige emner knyttet til HMS.

8.12.15 vil vi få besøk fra Sigma Aldrich (Jeffrey Whitford, USA) som vil holde et innlegg om Grønn Kjemi.
Sigma Aldrich har flere grønne alternativer som kan være aktuelt for UiB.

Følg linken for nærmere info og påmelding.

Flott hvis dere kan videredistribuere denne informasjonen til deres kollegaer.

Vennlig hilsen
Anne-Kristin M. Johannessen
Yrkeshygieniker / Senioringeniør
HMS-seksjonen, HR-avdelingen, Universitetet i Bergen, Postboks 7800, 5020 Bergen
Tlf: 55 58 87 52
E-post: Anne-Kristin.Johannessen@uib.no

Kontorsituasjonen på K2

Per BakkeKontorsituasjonen på K2 er en utfordring. Stor og gledelig økning i BOA aktiviteten har blant annet bidratt til et økt behov for kontorplasser. Administrasjonen kommer til å ta en ny runde i K2-arealene i lab-bygget for å se om det er mulig å utnytte plassene bedre, samt sjekke at ikke folk “tar seg til rette”. I tildeling av plasser kommer vi til å følge den allerede bestemte rangeringen for tildeling av kontorplasser: Professor, førsteamanuensis, forsker, postdoc, stipendiat, forskerlinjestudent, mastergradsstudent. I tillegg kommer man til å søke at folk får sitte i nærheten av labbene sine og nær sine samarbeidspartnere. Det er mulig at vi også må utnytte noen labareal til kontorplasser.

Endelig er det viktig at folk melder inn behov for kontorplasser til Irene: Irene.Hjelmaas@uib.no

Det er i alles interesse at disse reglene følges. Hvis vi alle viser smidighet kan dette lett gå bra!

Per

Midtveisevalueringer uke 48

Stein Erik Gullaksen
Torsdag 26. november, kl. 08:00 – 09:00
Sted: Møterom 5.1/5.2 5.etasje Laboratoriebygget
For mer informasjon

Tiina Andersen
Torsdag 26. november, kl. 09:00 – 10:00
Sted: Møterom 5.1/5.2 5.etasje Laboratoriebygget
For mer informasjon

Bente Silnes Tandberg
Torsdag 26. november, kl. 10:00 – 11:00
Sted: Møterom 5.1/5.2 5.etasje Laboratoriebygget
For mer informasjon

Tina Fonnes
Torsdag 26. november, kl. 11:00 – 12:00
Sted: Møterom 5.1/5.2 5.etasje Laboratoriebygget
For mer informasjon

Øistein R. Mjelva
Torsdag 26. november, kl.12:45 – 13:45
Sted: Møterom 5.1/5.2 5.etasje Laboratoriebygget
For mer informasjon

Eirik W. Rebnord 
Torsdag 26. november, kl.13:45 – 14:45
Sted: Møterom 5.1/5.2 5.etasje Laboratoriebygget
For mer informasjon

Nye publikasjoner

Basert på siste ukes søk på “Department of Clinical Science AND Bergen”. Hvis du har publikasjoner som ikke favnes av dette søket, send referansen til elin.opheim@uib.no.

Pain and pain tolerance in whiplash-associated disorders: A population-based study.
Myrtveit SM, Skogen JC, Sivertsen B, Steingrímsdóttir ÓA, Stubhaug A, Nielsen CS.
Eur J Pain. 2015 Nov 16.

Common Polymorphisms That Affect Folate Transport or Metabolism Modify the Effect of the MTHFR 677C > T Polymorphism on Folate Status.
Bueno O, Molloy AM, Fernandez-Ballart JD, García-Minguillán CJ, Ceruelo S, Ríos L, Ueland PM, Meyer K, Murphy MM.
J Nutr. 2015 Nov 11.

Identification of rare high-risk copy number variants affecting the dopamine transporter gene in mental disorders.
Hoeffding LK, Duong LT, Ingason A, Rosengren A, Sorbanski E, Witt SH, Djurovic S, Andreassen OA, Hansen T, Werge T, Rasmussen HB.
Nord J Psychiatry. 2015 Nov 11:1-4.

Medarbeidsamtale

Per BakkeAlle fast tilsatte i hovedstilling skal tilbys medarbeidersamtale årlig. Som instituttleder vil jeg ha medarbeidersamtale med forskningsgruppelederne samt lederne for plattformene, og fast vitenskapelig ansatte i hovedstilling. Forskningsgruppelederne har i sitt mandat at de skal sørge for at det blir tilbudt medarbeidersamtaler til øvrige ansatte i forskningsgruppen, inkludert teknikerne. Administrasjonssjefen vil tilby medarbeidersamtale til de administrativt ansatte.

Medarbeidersamtalen er frivillig for den ansatte. Samtalen skal være fortrolig og ta opp forventninger begge veier, samt innsats og resultater. Den bør være mest mulig konkret. Da er det lettere å vurdere effekten av den. Et viktig poeng er at begge parter på forhånd har tenkt nøye gjennom hva som skal tas opp.

Hensikten med samtalen er at den skal bidra til å skape et bedre arbeidsmiljø, samtidig som vi skal utvikle oss både som enkeltpersoner og organisasjon. Medisinsk universitets-arbeid foregår i et tett felleskap. Det gjør medarbeidersamtalen ekstra viktig.

Per

Nytt om navn

IMG_3595Vi presenterer Ehsan Hajjar, Stipendiat K2. Ehsan begynte med sitt stipendiatarbeid  i november 2015, under veiledning av professor Bjørn Tore Gjertsen. Hvis noen ønsker å si hei, finner dere han i 3 etasje i laboratoriebygget.

HMS-runder og utfylling av sjekklisteskjema

Hei alle sammen,
15. og 17. desember skal det gjennomføres HMS-runder på hhv. Barneklinikken, Kvinneklinikken og Laboratoriebygget.

Vi ber derfor om at alle fyller ut og returnerer vedlagt skjema (velg det skjema som passer for deg). Hvis du ikke har noe å bemerke mtp. din arbeidsplass, ønsker vi likevel at du fyller ut skjema og returnerer. Frist for oversendelse av skjema er fredag 27. november.

Ta kontakt om du har spørsmål.

Vennlig hilsen
Verneombudene og adm.sjef.

Julie Stavnes                                                                Vedlegg:
Administrasjonssjef, Klinisk Institutt 2                          Skjema kontor
Det medisinsk-odontologiske fakultet                          Skjema lab-klinikk-verksted
Universitetet i Bergen                                                  Skjema personal-møte-grupperom
http://www.uib.no/klin2
Tlf: +47 55 97 29 58

 

Valgkunngjøring og invitasjon til å fremme kandidatforslag fra gruppe B til instituttrådet

K2 skal gjennomføre valg av ny representant til instituttrådet fra gruppe B – Midlertidig tilsatte i undervisnings og forskerstilling.

Forslag til kandidater sendes eller leveres til administrasjonssjef Julie Stavnes innen klokken 15.00 fredag 20. november 2015. Forslag må være underskrevet av minst tre stemmeberettigede i den respektive valgkretsen (gruppen). Det må fremgå tydelig av forslaget hvem som har signert. For at et forslag skal være lovlig framsatt, gjelder disse kravene: Les videre