Stikkordarkiv: 43/2015

Fond og legater ved MOF

Søknadsdatabasen for fond og legater er åpnet. Mer informasjon finner du her.

Søknadsfrist er 1. desember, 2015.

Søknadsdatabasen: https://fond.app.uib.no/main/

Informasjon til ansatte (forskere):

I styret for Meltzerfondet ble det 20/10 vedtatt følgende i sak 21/14 (Tildelinger fra Meltzerfondet og forslag til endring av retningslinjer for tildeling til vitenskapelig virksomhet ved UiB):

  • Styret slutter seg til at tildeling til vitenskapelig virksomhet ved UiB gjøres som samlet tildeling til universitetet.
  • UiB deler ut støtte til vitenskapelige reiser og forskningstermin.
  • Forskere bruker samme nettbaserte søknadssystem som før.
  • Søknadsfristen er 1. desember, 2015.

For informasjon om vitenskapelige reiser og forskningstermin, se informasjon på UiB sine sider.

Utlysning av midler fra Skipsreder R. Olsen og hustru Johanne Georgine Olsens legat

Det lyses ut midler til forskning på bruk av nye undervisnings- og læringsformer ved Universitetet i Bergen.

Legatmidlene skal bidra til forskningsbaserte undervisningsmetoder og tiltak som fremmer læring. Ansatte som bidrar til pedagogisk utvikling gjennom utprøving av og forskning på nye undervisnings- og læringsformer vil bli prioritert.

Ansatte, stipendiater og studenter kan søke.

Mer informasjon finner dere her: http://www.uib.no/ledelsen/82664/olsens-legat

Søknadsfristen er 1. desember, 2015.

Søknadsdatabasen: https://fond.app.uib.no/main/

Invitasjon til UiB sin første læringskonferanse: VilVite tirsdag 10.11. kl. 08:30-16:00

Vi vil gjerne informere om Læringskonferansen 2015 i regi av miljøet for universitetspedagogikk ved UiB.

Som del av programmet vil det blant annet være en egen sesjon om UiBs kommende læringsplattform Canvas og mulighetene som ligger i denne for undervisere ved UiB.

Deltakelse er gratis. Påmelding skjer her.

Med vennlig hilsen
Ørjan Leren
Det medisinsk-odontologiske fakultet
Universitetet i Bergen
Tlf: +47 55 58 64 85

Be så skal dere få, let så skal dere finne

Eystein 2Den utvidede ledergruppen har nettopp diskutert søknadsstrategier for 2016. Gjennomgang av vår prosjektportefølje viste at K2 har hatt stor suksess i konkurranse om både NFR- og EU-midler de siste årene. I 2013 ble 5 av 18 søknader til NFR finansiert (28 prosent), mens tallet for 2014 var 7 av 19 (37 prosent). Innvilgelsesprosenten totalt var i 2014 11 prosent. K2 har også hatt suksess med EU-søknadene sine. Av 24 søknader er 4 innvilget (17 prosent), inkludert 1 der Helse Bergen er partner og UiB tredjepart og 1 prosjekt der UiB er koordinator. Generelt har innvilgelsesprosentene i de første utlysningene i H2020-programmet ligget på 5 prosent og under.

For å vinne fram i hard nasjonal og internasjonal konkurranse må man jobbe systematisk. Det er nærliggende å tro at det opplegget vi har benyttet ved NFR-søknadsskriving de siste årene har hatt betydning for at vi har økt vår konkurranseevne. Gode forskningsrådgivere har også vært en viktig del av fremgangen. Det var derfor bred enighet i ledergruppen om å bygge videre på det opplegget som vi har etablert. Det består av:

  • Skissediskusjoner i plenum
  • Budsjetteringshjelp fra administrasjonen
  • Skrivesupport både fra forskningsrådgivere og erfarne kollegaer

For å ta del i disse «hjelpetjenestene» er det nødvendig at søkerne overholder tidsfrister. Deltagelse er også en ypperlig anledning til å få testet og forbedret egne ideer og hjelpe andre til å forbedre sine søknader. For å nå opp i konkurransen behøves ikke bare kreative ideer, men ofte også en bred og multi-disiplinær tilnærming til den problemstillingen en vil løse og gode planer for formidling og forskerutdanning. Alt dette kan man få innspill og ideer til i en strukturert prosess der alle hjelper hverandre.

En ting er i hvert fall sikkert -den som ikke søker får heller ikke midler til å forske for.

Lykke til med vårens viktigste eventyr

Eystein

Ikke registrert all ferie for 2015 enda?

Frist for å registrere all restferie, inkludert ferieønsker for julen er satt til 31.10.2015. Dette er også fristen for å søke om å overføre ferie fra 2015 til 2016.
Dersom du ikke selv har søkt om uttak og overføring av ferie innen 31. oktober vil instituttet anse all din ferie som avviklet og dette vil bli registrert i PAGA. Les videre

Utlysning av forskerutvekslingsavtale – 2016-2017

Forskerutvekslingen mellom University of Washington, Memorial University of Newfoundland og Universitetet i Bergen har fungert i over 30 år. Forskerutvekslingsprogrammet vårt kan tilby utveksling innenfor de fleste fagområder.

Utlysning
Søknadsskjema

Søknad sendes Det medisinsk – odontologiske fakultet, som så sender anbefalingen til forskingsadministrativ avdeling.

Søknadsfrist: 01.11.15

Spørsmål kan rettes til utvekslingskomiteens sekretær, Hans-Egil Offerdal, (hansofferdal@uib.no).

Nye publikasjoner

Basert på siste ukes søk på “Department of Clinical Science AND Bergen”. Hvis du har publikasjoner som ikke favnes av dette søket, send referansen til elin.opheim@uib.no.

Expanding the toolbox of ADHD genetics. How can we make sense of parent of origin effects in ADHD and related behavioral phenotypes?
Zayats T, Johansson S, Haavik J.
Behav Brain Funct. 2015 Oct 16;11(1):33.

MDM4 SNP34091 (rs4245739) and its effect on breast-, colon-, lung-, and prostate cancer risk.
Gansmo LB, Romundstad P, Birkeland E, Hveem K, Vatten L, Knappskog S, Lønning PE.
Cancer Med. 2015 Oct 16.

The cytokine-mediated crosstalk between primary human acute myeloid cells and mesenchymal stem cells alters the local cytokine network and the global gene expression profile of the mesenchymal cells.
Reikvam H, Brenner AK, Hagen KM, Liseth K, Skrede S, Hatfield KJ, Bruserud Ø.
Stem Cell Res. 2015 Sep 25;15(3):530-541