Daglige arkiver: 6. november 2014

Fokus og struktur for ferdighetstrening

Eva GerdtsEtter avvikling av turnustjenesten er en naturlig arena for ferdighetstrening forsvunnet. Våre nyutdannete leger autoriseres ved gjennomført profesjonsstudium med bestått eksamen. Både myndigheter, arbeidsgivere og pasienter har forventninger til hvilke prosedyrer en hvilken som helst ny-utdannet lege behersker. Dette setter nye krav til ferdighetstrening som del av undervisningen. Harmoniserte krav til hvilke ferdigheter som skal inngå i profesjonsutdanningen medisin er under utarbeiding. Bygging av nytt ferdighetssenter på MOF har høy prioritet i dekanatet. K2 har fagansvar for ferdighetssenteret. For å fremme undervisningsarbeidet ved ferdighetssenteret, og gi bedre oppfølgning av studentlærerne som arbeider ved ferdighetssenteret, har K2 sammen med K1 oppnevnt en faggruppe for ferdighetssenteret. Faggruppen ledes av professor Sverre Lehmann. Med seg har han erfarne undervisere både fra K2 og K1. Jeg er overbevist om at denne faggruppen vil bidra til økt fokus og bredde på ferdighetstreningen. Samtidig er det viktig å understreke at ikke all ferdighetstrening bør, kan eller skal gjennomføres på ferdighetssenteret, men må foregå integrert i vår egen undervisning på sengepost, laboratorium eller poliklinikk. Ikke minst praksisperiodene ved de samarbeidende sykehus er her svært viktige arenaer for å dokumentere at nøkkelferdigheter beherskes.

Eva

Aksel har flytta frå oss

Vår alles kjære kollega og ven Aksel Harald Schreiner døydde fredeleg torsdag 6. november etter kort tids sjukdomsleie. Aksel vart 81 år. Eg vitja han dagen før, og han og Astrid bad meg helsa alle gode vener og kollega. Den dagen minnast vi over 40 gode år saman – frå Harrison og Schlesinger i propedeutikken (1972), til gode år på Medisin B, i Sentralblokka, i Tanzania, og 30 år saman i Radio Medico Norge, inkludert siste strålande «takk for maten» tale 27. august i år under ein internasjonal sjøfartsmedisinsk konferanse i Bergen. Aksel har hatt eit rikt og kreativt arbeidsliv og vist stor arbeidsglede. Dei siste 8 åra kom han tilbake til loftet på Medisin B der han har vore ein viktig pioner i Norsk Senter for Maritim Medisin. Han har vore dagleg på jobb til i haust, og siste prosjektet hans var å laga små videosnuttar for undervisningsformål. Me har mange gode minner etter Aksel. Det same har mange pasientar og tidligare studentar.

Minnerike helsingar,

Alfred

Frist for å bruke midler i 2014

Bestillinger/Faktura:
Instituttet har satt en frist til mandag 24. november 2014 kl 14.00 som siste dag for å sende bestillinger som skal belastes årets budsjett.

Reiseregninger:
Frist for innlevering av reiseregninger for utbetaling i 2014, er onsdag 10. desember kl 14.00. Disse må være signerte av leder.

Seminar: Kvalifisert og kompetent til Dovre faller?

Er endringsviljen i universitets- og høyskolesektoren i takt med arbeidslivets behov?
Vi har friskmeldt oss fra mastersyken, men hva er det reelle kompetansebehovet fremover?
Er tverrfagligheten i våre utdanningstilbud tilpasset yrkeslivet studentene møter?
Og hva mener vi egentlig når vi snakker om kvalitet?

Dette er noen av spørsmålene som stilles på seminaret “Kvalifisert og kompetent til Dovre faller?” som Universitets og høyskolerådets utdanningsutvalg og Høgskolen i Bergen arrangerer 14. november.

For mer informasjon

For påmelding

Nominasjon av deltakere til 65th Lindau Nobel Laureate Meeting

“European science foundation” (ESF) har blitt invitert til å nominere unge fremragende forskere til deltakelse på “65th Lindau Nobel Laureate Meeting” som arrangeres 28.juni til 3. juli 2015. Les mer om dette her.  Nominasjoner av forskere fra K2 sendes til kristian.jensen@k2.uib.no innen fredag 14. november, og videreformidles av ham. Mer informasjon om “Lindau Nobel Laureate Meetings” finner du her.