Daglige arkiver: 19. november 2014

Beredskap ved K2

Ved fare for liv, helse og sikkerhet varsle:

  • Brannvesen 110Vedlegg uke 47_2014
  • Politi 112
  • Ambulanse 113

UiBs vakttelefon: 55 58 80 81

Instituttleder:
Eystein S. Husebye, tlf.  94 38 03 47 epost: eystein.husebye@k2.uib.no
Synnøve Myhre, tlf. 93 48 46 14 epost: synnove.myhre@k2.uib.no

Sykehuset:

  • Sikkerhetsavdelingen: 559 72222
  • Brann på sykehusområdet: 559 72004
  • Ulykke/Akutt sykdom: 559 73333

 Annet:

  • Giftsinformasjonen: 22 59 13 00

Link til UiBs beredskapsplan:

http://regler.app.uib.no/regler/Del-1-Overordnede-rammer/1.6-Beredskapsplan-ved-UiB/Beredskapsplan-for-Universitetet-i-Bergen