Daglige arkiver: 27. november 2014

NYTT K1/K2 SEMINAR

Vi ønsker å invitere alle til det neste månedlige seminaret i K1/K2 seminarrekken!

Tittel: “B-cell depletion in chronic fatigue syndrome”

Holdes av Øystein Fluge, forsker, Klinisk institutt 2

Tid: Onsdag 3. desember, klokken 14:15 – 15:00.

Sted: Stort Auditorium, 3 etasje, Sentralblokken

Chair: Silke Appel

Abstract: Overlege og forsker Øystein Fluge, sammen med kollega Olav Mella, forsker på virkningen av kreftmedisinen Rituximab på ME-pasienter, også kalt kronisk utmattelsessyndrom. De startet i år en dobbel blindstudie for å teste ut Rituximab i pasienter. På dette seminaret vil Øystein Fluge fortelle om sitt spennende arbeid, om kronisk utmattelsessyndrom og virkningen av Rituximab.

Outstanding award til ph.d.-kandidat ved K2

utstanding award til Ph.D.-kandidatBoge Lauvsnes tildelt Sjögren’s Syndrome Foundation’s Outstanding Abstract Award. I sitt arbeid – Hippocampal Atrophy Is Associated with Anti-NR2 Antibodies in Patients with Systemic Lupus Erythematosus and Primary Sjogren’s Syndrome – har hun vist at en type av anti-NMDA reseptor antistoffer (anti-NR2 antistoffer) forårsaker atrofi av hjernestrukturen hippocampus hos mennesker med de immunologske sykdommene SLE og primært Sjögrens syndrom. Dette bekrefter dyreeksperimentelle studier som har vist at anti-NR2 antistoffer fører til neuronal død i hippocampus hos mus.

Både ved SLE og primært Sjögrens syndrom er slike antistoffer assosiert med kognitiv svikt, og kan utgjøre en generell mekanisme for cerebral affeksjon ved immunopatier.

Maria Boge Lauvsnes arbeider i Klinisk immunologisk forskningsgruppe ved Stavanger universitetssjukehus.