Fokus og struktur for ferdighetstrening

Eva GerdtsEtter avvikling av turnustjenesten er en naturlig arena for ferdighetstrening forsvunnet. Våre nyutdannete leger autoriseres ved gjennomført profesjonsstudium med bestått eksamen. Både myndigheter, arbeidsgivere og pasienter har forventninger til hvilke prosedyrer en hvilken som helst ny-utdannet lege behersker. Dette setter nye krav til ferdighetstrening som del av undervisningen. Harmoniserte krav til hvilke ferdigheter som skal inngå i profesjonsutdanningen medisin er under utarbeiding. Bygging av nytt ferdighetssenter på MOF har høy prioritet i dekanatet. K2 har fagansvar for ferdighetssenteret. For å fremme undervisningsarbeidet ved ferdighetssenteret, og gi bedre oppfølgning av studentlærerne som arbeider ved ferdighetssenteret, har K2 sammen med K1 oppnevnt en faggruppe for ferdighetssenteret. Faggruppen ledes av professor Sverre Lehmann. Med seg har han erfarne undervisere både fra K2 og K1. Jeg er overbevist om at denne faggruppen vil bidra til økt fokus og bredde på ferdighetstreningen. Samtidig er det viktig å understreke at ikke all ferdighetstrening bør, kan eller skal gjennomføres på ferdighetssenteret, men må foregå integrert i vår egen undervisning på sengepost, laboratorium eller poliklinikk. Ikke minst praksisperiodene ved de samarbeidende sykehus er her svært viktige arenaer for å dokumentere at nøkkelferdigheter beherskes.

Eva

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *