Daglige arkiver: 20. november 2014

Utlysning av midler til forskning på bruk av nye undervisnings- og læringsformer ved UiB

Det lyses ut midler til forskning på bruk av nye undervisnings- og
læringsformer ved Universitetet i Bergen (Skipsreder Jacob R. Olsen og hustru Johanne Georgine Olsens legat).

Ansatte, stipendiater og studenter kan søke.
Mer informasjon finner dere her:

Søknadsfristen er 1. desember.Søknadsdatabasen
Søknadsdatabasen:

Uttelling for undervisning knyttet til Bergen sommerforskerskole

Rektoratet anmoder om at vitenskapelig ansatte som underviser i forbindelse med Bergen sommerforskerskole (Bergen Summer Research School) bør få uttelling for dette i undervisningsregnskapet på line med annen undervisning. Klikk her for å lese rektoratets brev (PDF-fil).   Fakultetet ønsker innspill fra instituttene angående dette. Eventuelle innspill kan sendes til Synnøve Myhre

Faglig-pedagogisk dag ved UiB

Fredag 6. februar 2015 arrangeres Faglig-pedagogisk dag for lærere. Her presenteres det siste innen aktuell forskning fra UiB, og det er en flott arena til å vise fram det vi jobber med her på K2! Innleggene kan ha form som en ordinær forelesning på en til to undervisningstimer, men dere kan også velge å sette sammen forelesningsrekker eller miniseminar innen et fagområde eller tema. Innleggene meldes inn via denne lenken  eller til fp-dag@adm.uib.no Tenk vidt og kreativt; (nesten) alt er lov!