Daglige arkiver: 21. november 2014

Søknader om eksterne bevilgninger i 2014

Roland JonssonForskningsaktiviteten anno 2014 ved K2 bærer sterkt preg av stort volum og engasjement for ekstern finansiering. Da året nå snart er nesten omme, kan det være lurt og gjøre opp status på søknadsskrivingen for å få inn midler til forskning. Det er ikke tvil om att søknadsaktivitet på K2 har vært veldig stor, noe som bare må roses høyt. Det har vart mye fokus på Horizon2020 og nå da mange av utlysningene har gått ut, kan man kanskje tenke seg at folk er blitt litt mettet. Selvsagt venter mange på svar/resultat før de bestemmer seg at dette her lønner seg eller ikke.

Inntrykket er at de som søker mest, dvs i alle slags programmer, er også de som søker de mest konkurranseutsatte mulighetene til bevilgning som FRIPRO og H2020 – så dette indikerer ingen søknads tretthet. Men det er også de som alltid er å finne blant de mest aktive søkerne. Men spørsmålet blir hvor mange nye søkere K2 faktisk har fått som tør eller gidder å delta?

Litt status på søknader – til NFR/FRIPRO så har det blitt sent 17 søknader fra K2. Seks av disse har også søkt H2020. Totalt har det blitt levert 16 søknader til H2020 som steg-2. Blant disse er det 5 som ønsker å være koordinator (av totalt 7 på MOF). Og dette er meget flott statistikk.

I tillegg så er dette bare noe av vår søknadsaktivitet og da har jeg ikke fortalt om alle søknader til Kreftforeningen, BMF/BMFS, Helse og Rehabilitering, Helse Vest etc. Men i prinsippet er det kun EU og NFR som kommer opp med dekningsbidrag.

Og hvordan skal man komme i gang med å søke for eksempel EU? Et godt tidspunkt å begynne på er under postdoc-perioden. Det er de yngre i tidlig karriere som trenger trening og som burde bli involvert i enhver søknadsskriving i større utstrekking.

Så nå venter vi med spenning på hvilke beskjeder som kommer de nærmeste ukene ……

Roland