Månedlige arkiver: desember 2014

Ved årets slutt

Eystein 2

I denne siste lederen i 2014 vil jeg og resten av ledelsen på K2 takke for innsatsen i 2014. Det har vært jobbet godt med undervisning, forskning, forskerutdanning og HMS. Administrasjonen har gjort en stor jobb med å systematisere og forenkle søknadsprosesser og ansettelser.

Budsjettet for 2015 er nå vedtatt i Fakultetsstyret. Slik det ser ut nå må vi dessverre ta et skikkelig jafs av stipendiater og postdoc’ers driftsmidler for å dekke det 3 millioner store underskuddet på K2 sitt budsjett; dette må til for å levere det i balanse. Dette er noe vi gjør med den ytterste motvilje! For at det likevel skal bli noe til hver stipendiat er det mulig at noe av driftsmidlene som vi normalt holder tilbake for å dekke disputasutgifter føres ut til forskningsgruppene, men da må gruppene også ta regningen. En annen viktig endring er at fakultetet fra neste år bare dekker 70 % av manglende dekningsbidrag for prosjekter som kommer utenifra; unntaket er kreftforeningsprosjekter der vi mottar gaveforsterkningsmidler. Dette får ikke tilbakevirkende kraft, men for nye prosjekter må gruppene selv dekke de resterende 30%.

Neste år skal det svært viktige arbeidet med ny studieplan i medisin sluttføres. Høsten 2015 starter man med ny studieplan 1. studieår, høsten 2016 med ny studieplan første, andre og fjerde studieår. Fagområdelederne skal sammen med de emneansvarlige legge den detaljerte timeplanen. Mange store tildelinger som er omtalt tidligere tilsier at forskningsaktiviteten kommer til å være stor i året som kommer. I år blir det totalt 21 disputaser på K2 (dessverre slått av K1 som har 22), men vi har flere nyregistreringer. I året som kommer vil ledelsen jobbe videre med å danne gode møteplasser og øke interaksjonen mellom K2 sine forskningsgrupper. Sist, men ikke minst, ny instituttleder skal ansettes og vedkommende vil helt sikkert sette sitt eget preg på instituttets arbeid.

Nå er det imidlertid snart jul og tid for en pust i bakken når den tid kommer. På vegne av instituttledelsen ønskes alle en God Jul og Godt Nyttår.

Eystein

Instituttleder

god jul

Møte – Peder Sather Senteret

UiB administrerer nå den norske delen av Peder Sather Senteret. Senteret er et samarbeid mellom UC Berkeley og 8 norske forskningsinstitusjoner, samt NFR. Den 12. og 13. januar vil senterets Academic Director, Trond Petersen, og Administrative Director, Robert Gleeson, besøke UiB. I den forbindelse inviteres dere til presentasjon av senteret, samt lunsj. Dette er en fin måte å få informasjon om senteret på, samt få knyttet kontakter til eventuelle seinere besøk.

Tidspunkt: 12. januar kl 11-12:30. Sted: Kollegierommet.

Klikk her for mer informasjon om møte og påmelding.
Klikk her for mer informasjon om Peder Sather Center.

Pedagogisk opplæring for gruppeledere høsten 2014

Universitetet i Bergen arrangerer hvert semester et pedagogisk kurs for gruppeledere (kollokvieledere, seminarledere) som skal arbeide med undervisningsoppgaver i løpet av semesteret. Kurset arrangeres av Program for universitetspedagogikk ved Institutt for Pedagogikk på Det psykologiske fakultet. Sted og tid: VilVite-senteret, Bergen uke 33/35. Påmelding per e-post til Kåre Helleve
For mer Infomasjon

Bibliotekkurs våren 2015

Biblioteket tilbyr kurs i litteratursøking og referansehåndtering.
Kursene er for ansatte og studenter ved Universitetet i Bergen og Haukeland universitetssjukehus. Kursene er gratis.

Følgende kurs tilbys våren 2015: – PubMed & EMBASE

– Innføring i databaser innen kunnskapsbasert praksis
– Cochrane og systematiske oversikter
– EndNote – begynnerkurs og oppfriskingskurs

Ønsker dere andre typer seminarer på avdelingen eller kurs, vennligst ta kontakt.
Se kursprogrammet for mer informasjon, datoer og påmelding:
http://www.uib.no/ub/76646/medisin-og-odontologi

Oppdrift

Eystein HusebyeDet er alltid spenning knyttet til utfallet av søknadsprosessene som avgjøres på høsten. Først fikk 2 av forskerne våre midler fra NovoNordiskfonden og EU (Mellgren ERA-Net, Johansson Marie Curie). Så fikk K2 svært god uttelling på søknadene til Kreftforeningen. Deretter fulgte tildelinger av et BFS-stipend til Stian Knappskog. Denne uken har K2-forskere fått store bevilgninger fra Samarbeidsorganet, både i form av rekrutteringsstillinger og flerårlige prosjekter. Vi har også fått god uttelling på NFR-søknadene med 2 nye prosjekter innenfor Fri prosjektstøtte (Njølstad, Gjertsen), et Unge forskertalenter prosjekt (Bryceson) og et mobilitetsstipend (Reksten). Til sammen utgjør disse 28 millioner på 3 år. Til slutt kom meldingen i går om at 2 av de 3 frie stipendiatstillingene i UiB sin utlysning gikk til K2 i konkurranse med et 60-talls søkere. I tillegg fikk flere K2-ansatte tilslag på midler til strategiske satsninger utlyst av Samarbeidsorganet. Selv om disse midlene vil bli lagt på sykehusavdelingene vil det bety nye ressurser inn til K2 sine forskningsgrupper.

Gratulerer, alle dere som har fått midler, dette er storartet!. I samme åndedrag vil jeg også rette en stor takk til den eksellente jobben administrasjonen har gjort i søknadsprosessene; Corina Guder og Sumathi Subramaniam har vært til uvurderlig hjelp for mange med søknadsskriving, Siv Eggereide og medarbeidere har gitt enestående hjelp med budsjetter og resten av administrasjonen har sørget for god organisering og ekspedering, ofte med korte tidsfrister.

Til dere som søkte, men ikke fikk – send en bedre søknad neste år. Til dere som ikke søkte – søk neste gang!

Til slutt er det verdt å trekke fram at NFR og EU-tildelingene er spesielt viktige, ikke bare for forskerne som får tildelt midlene i hard konkurranse på nasjonalt og internasjonalt nivå, men også for instituttets økonomi, da disse prosjektene er fullfinansiert.. Dermed ser det ikke like mørkt ut for neste års budsjett som skal behandles og vedtas i Fakultetsstyret 17. desember. Det får vi bekymre oss om neste uke – denne uken velger jeg å smile fornøyd.

Med ønske om en rolig helg,

Eystein

Instituttleder

Post, transport og campusbuss – julen 2014

campusbussen_2P.g.a ferieavvikling vil postutkjøringen kun bli gjennomført 1 gang pr driftsdøgn i romjulen. Dette skjer i perioden 22.12 .2014 – 02.01.2015.   I samme tidsrom vil cambuspussen ikke kjøre. Videre vil Materiell og transport avvikle juleferie og er stengt i hele romjulen. Ingen transport vil derfor gjennomføres i perioden 22.12.2014 – 02.01.2015. For mer informasjon

Kurs i Kjemikalieregisteret (ECOonline)

Kurset gir en innføring i bruk av ECOonline, det elektroniske kjemikalieregisteret til UiB.

Målgruppe Ansatte som er ansvarlige for å legge inn kjemikalier i kjemikalieregisteret ECOonline.

Kursinnhold Ved UiB skal bruk, forbruk og lagring av alle kjemiske- og biologiske faktorer risikovurderes i kjemikalieregisteret ECOonline, UiBs elektroniske stoffkartotek.

Kurset “Kjemikalieregisteret (ECOonline)» gir en innføring i bruk av ECOonline. Deltakerne blir kjent med stoffkartoteket, de lærer å opprette bruker og lokasjon, samt å legge inn datablad i databasen. Opplæringen foregår på PC-stue.

Tidspunkt: Onsdag 28 januar, kl. 09.00-11.00

Sted: Stein Rokkans hus

Elektronisk påmelding innen 15 desember via denne lenken: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=402095

kjemiklare

Erasmus+ møter

Alle som er interesserte i at det blir opprettet Erasmusavtaler med partneruniversitet i USA og Canada (region 13/1) eller Australia, New Zealand, Japan, Hong Kong, Korea, Singapore, Taiwan og Brunei (region 13/2), inviteres til å være med på møte fredag 19. desember kl. 9:30 i seminarrom E på Studentsenteret. Alle som er interesserte i at det blir opprettet Erasmusavtaler med partneruniversitet i Region6 DCI Asia (Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Cambodia, China, DPR Korea, India, Indonesia, Laos, Malaysia, Maldives, Mongolia, Myanmar, Nepal, Pakistan, Philippines, Sri Lanka, Thailand and Vietnam) inviteres til å være med på møte fredag 19. desember kl. 13:00-14:30. Møterom 7060 Nygårdsgt. 5.

Erasmus-plus_logo

Institutt eller fakultet som er interessert i Erasmusavtaler med disse landene, men som ikke har mulighet til å komme på møtet, kan melde tilbake til  Kristin Sogedal

BFS-tildeling til Stian Knappskog

BFS_primær_firkant_CMYKK2 ønsker å gratulerer forsker Stian Knappskog med tildelingen av rekrutteringsstipendiet fra Bergen forskningsstiftelse (BFS).  Stian forsker på biologiske og genetiske årsaksmekanismer ved kreftutvikling og særlig mekanismene som gjør kreftceller motstandsdyktige mot cellegift.  De siste tre årene har Stian arbeidet ved Mohn Kreftforskningslaboratorium.  For mer informasjon