Månedlige arkiver: mai 2014

NFR søknad – budsjettering

Per BakkeSom kjent har K2 hatt en intern prosess med støtte til utvalgte NFR søknader i vår. Det utelukker ikke at andre kan søke NFR. Men i år skal all budsjettering av NFR søknader følge den såkalte TDI modellen. TDI står for Totale Direkte og Indirekte kostnader (totalkostnadsmodellen) og baserer seg på regjeringens mål om at alle direkte og indirekte kostnader ved et forskningsprosjekt skal synliggjøres. Universitetet- og høyskolerådet (UHR) har arbeidet med utviklingen av en nasjonal modell for synliggjøring av totale kostander generelt i forskningsprosjekter. Bidragsytere i prosessen har vært både NTNU, UiB, UiO, SINTEF og NFR.

Ved MOF har det vært jobbet med implementering av denne TDI modellen og hvilke konkrete utslag det får når man setter opp budsjettene. Målet er at man skal ha felles beregningsmåter og felles satser på de ulike instituttene. Man er ikke kommet helt i mål før NFR søknadene sendes i denne runden, men det forhold at alle søknader skal budsjetteres etter TDI modellen, står ved lag.

Det innebærer at alle som skal sende NFR søknader i mai må få sitt budsjett godkjent av økonomiseksjonen ved K2. Økonomiskesjonen vil  være behjelpelig med å sette opp budsjettene etter TDI modellen. Internfristen på K2 for å få kvalitetssikret at budsjettet er i henhold til TDI modellen er 14. mai. De som kommer til økonomiseksjonen med budsjetter på NFR søknader etter denne dato, vil ikke få anledning til å sende inn søknader via K2.

Hvis noe er uklart, ta kontakt med Siv på økonomiseksjonen

Per

Utlysning av forskningsmidler fra NordForsk

nordforsk_logo_jpegNordForsk har preannonsert at det i juni kommer en utlysning av midler til forskningssamarbeid  mellom de nordiske landene innen det nylig etablerte “Nordisk program om helse og velferd”. Ca 120 millioner NOK skal fordeles på 3-5 store femårige prosjekter. Dersom det er aktuelt å delta i en slik søknad er det lurt å ta kontakt med mulige partnere allerede nå. Søknadsfrist vil være i midten av oktober.
For mer informasjon

HMS kurs for ansatte ved UiB som jobber på laboratoriet

Ansatte ved Universitetet i Bergen (UiB) med laboratoriet som arbeidsplass inviteres til HMS-kursene

  • Kjemikalieregisteret (ECOonline) Trinn 1, 20. mai (påmeldingsfrist 15. mai)
  • Kjemikalieregisteret (ECOonline) Trinn 2, 27. mai (påmeldingsfrist 22. mai)
  • Førstehjelp på laboratoriet, 28. mai (påmeldingsfrist 21. mai)
  • First Aid at the Laboratory, 2. juni (påmeldingsfrist 26. mai)

For mer informasjon.

Kurstilbud i språk for ansatte Ved UiB

Personal- og organisasjonsavdelingen tilbyr disse kursene i vår- og høstsemesteret:

  • Kurs i klart språk  (22. og 23 mai, og 23. og 24 oktober. NB! Påmeldingsfrist 16. mai). 
  • Nynorsk (18. og 19. juni).
  • Kveldskurs i akademisk engelsk (starter 1. september).
  • Intensivkurs (sommerkurs) i norsk for utenlandske ansatte (17. juli-9. august)

For mer informasjon.

Økonomisk status ved K2

Per BakkeI mesteparten av fjoråret var den økonomiske situasjonen ved K2 en gjenganger i denne spalten og på ulike møter. Tonen var at det var en stor underdekning. Så sent som i november i fjor presenterte jeg en prognose som tilsa at vi i 2017 ville akkumulere en minus på kr 18 millioner og det til tross for at alle ledige stillinger ved naturlig avgang ville vi bli avviklet. Etter møter med dekanatet fikk vi permanent kompensert en del lønnsutgifter.

Dette samt at vi har skåret utgiftene inn til beinet, har resultert i at K2 per mars i år går i balanse. Lønnsutgiftene viser et underforbruk på kr 0,5 millioner i forhold til budsjett noe som skyldes permisjoner og sykemeldinger. Prognosen tilsier da at K2 økonomien i år vil gå i balanse.

Det endelige underskuddet i fjor ble kr 3.1 millioner. Vi er i dialog med fakultetet om en tilbakebetalingplan for disse pengene. Selv om situasjonen fortsatt er stram, er vi altså i ferd med å få kontroll på økonomien. Det neste målet nå er at vi på sikt kommer oss videre over i en situasjon hvor instituttet har et økonomisk handlingsrom. Jeg vil komme tilbake til dette

Per

Bergen City Marathon

K2 stilte tre lag til stafett i årets Bergen City Marathon.

LøpskehormonerHormonlaboratoriet stilte laget Løpske Hormoner i klassen Stafett Mixlag, og kom inn til 65. plass med tiden 1:42:34.

 

 

stafettlag-damer-ernaeringErnæringsstudentene stilte to lag i Stafett Damelag og kom inn på tredje og åttende plass. For mer informasjon.

 

Vi gratulerer alle fra K2 som var med i BCM!

Alumnusdagene 9-10. mai 2014

Alummusdagene

Universitetet i Bergen inviterer for første gang til alumnusdager fredag 9. og lørdag 10. mai. Det blir en innholdsrik helg med faglig påfyll, gjensynsglede og sosiale aktiviteter på Det medisinsk-odontologiske fakultet og på hele universitetet. For mer informasjon.

NB! Ny påmeldingsfrist er søndag 4. mai. Det er eget påmeldingsskjema for ansatte. Program finner du her.

Seminar – Perspectives in Translational Medicine

Onsdag neste uke er det nytt seminar i den felles seminarrekken for K1 og K2.

Tittel: “Searching for novel diabetes treatment modalities with stem cell technology and systems biology”
BFS Career Grant Recipient 2013: Helge Ræder
Tid og sted: Onsdag 7. mai kl: 14.15-15.00, Store Auditorium, Sentralblokken.
Chair: Eystein Husebye