NFR søknad – budsjettering

Per BakkeSom kjent har K2 hatt en intern prosess med støtte til utvalgte NFR søknader i vår. Det utelukker ikke at andre kan søke NFR. Men i år skal all budsjettering av NFR søknader følge den såkalte TDI modellen. TDI står for Totale Direkte og Indirekte kostnader (totalkostnadsmodellen) og baserer seg på regjeringens mål om at alle direkte og indirekte kostnader ved et forskningsprosjekt skal synliggjøres. Universitetet- og høyskolerådet (UHR) har arbeidet med utviklingen av en nasjonal modell for synliggjøring av totale kostander generelt i forskningsprosjekter. Bidragsytere i prosessen har vært både NTNU, UiB, UiO, SINTEF og NFR.

Ved MOF har det vært jobbet med implementering av denne TDI modellen og hvilke konkrete utslag det får når man setter opp budsjettene. Målet er at man skal ha felles beregningsmåter og felles satser på de ulike instituttene. Man er ikke kommet helt i mål før NFR søknadene sendes i denne runden, men det forhold at alle søknader skal budsjetteres etter TDI modellen, står ved lag.

Det innebærer at alle som skal sende NFR søknader i mai må få sitt budsjett godkjent av økonomiseksjonen ved K2. Økonomiskesjonen vil  være behjelpelig med å sette opp budsjettene etter TDI modellen. Internfristen på K2 for å få kvalitetssikret at budsjettet er i henhold til TDI modellen er 14. mai. De som kommer til økonomiseksjonen med budsjetter på NFR søknader etter denne dato, vil ikke få anledning til å sende inn søknader via K2.

Hvis noe er uklart, ta kontakt med Siv på økonomiseksjonen

Per

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *