Månedlige arkiver: mars 2024

Sunn økonomi – postkasse

Prosjekt Sunn økonomi har til oppgave å foreslå tiltak som kan effektivisere driften av hele fakultetet, både instituttene og fakultetsadministrasjonen. Har du forslag til tiltak som kan effektivisere driften, eller andre tiltak for å spare penger, ikke nøl med å sende de inn her. Du kan gjøre det anonymt hvis du ønsker. Alle forslag mottas med takk. Prosjektgruppen ledes av instituttleder på K1, Christian Vedeler. Den skal levere sine forslag 15/5.

Se nettsiden for prosjektet her: https://www.uib.no/med/169019/sunn-%C3%B8konomi

Bli med på Forskningsdagene 2024

Forskningsdagene arrangeres fra 18. september – 29. september 2024. Meld interesse for å bidra under forskningsfestivalen!

Et barn gjør fysikkeksperiment, holder på en elektrisk kule og håret reiser seg

Foto/ill.: Øivind Ganesh Eknes

Forskningsdagene er en årlig, nasjonal festival i regi av Norges forskningsråd, med mål om å skape begeistring og forståelse for forskning. Årets festivalperiode er 18.09. – 29.09.2024. I Bergen arrangeres Forskningsdagene som et samarbeid mellom byens sentrale forsknings- og utdanningsinstitusjoner, der UiB er den største bidragsyteren. Forskningsdagene i Bergen er en viktig arena for publikumskontakt og har arrangement for ulike målgrupper – barn, ungdom og voksne. Kommunikasjonsavdelingen koordinerer våre bidrag til festivalen.

HELSE er hovedtema
Hovedtema i 2024 er “helse”. Helse angår oss mennesker fysisk og psykisk, men også dyrehelse og helse i hav og natur er aktuelle forskningsfelt å formidle fra. UiB har mye relevant forskning å vise frem, og vi oppfordrer fagmiljøer til å la seg inspirere av temaet. Det er like fullt ønskelig at UiB formidler forskning som handler om andre tema. Alle fakulteter og fagmiljøer oppfordres til å delta og vise frem sin forskning.

Vi søker bidrag til årets festival
Følgende arrangement er under planlegging i regi av Forskningsdagene i Bergen (merk frister for å melde interesse):
1 Forskningstorg på Festplassen
– Meld interesse innen 5.april
2 Skolebesøk
– Meld interesse innen 5.april.
3 Forsker Grand Prix
– Søknadsfrist 30. april.
4 Forskningsdagene UNG
5 Andre arrangementer
– Meld inn egne arrangement til programmet innen 15. mai.

Les mer her:https://www.uib.no/foransatte/17362/forskningsdagene#andre-arrangementer eller herhttps://k2info.w.uib.no/files/2024/03/Forskningsdagene-2024-Invitasjon-til-a-delta.pdf

Nordic Cancer Unions’ annual call for researcher projects

Upcoming call in March: Nordic Cancer Unions’ annual call for researcher projects
The Norwegian Cancer Society now has the secretariat for the Nordic Cancer Union from 2024 to 2026. The NCU has an annual call for research projects with Nordic collaborations in focus. We will announce when the call is open for applications.

For any questions, contact: ncu@kreftforeningen.no.

https://kreftforeningen.no/

Utlysning: MED Postdoktor Program 24/25

Det medisinske fakultet tar nå imot søknader om opptak i Postdoktorprogram 2024/25. Frist for å søke er 15. mai.

Postdoktorprogrammet skal støtte unge forskere ved fakultetet i å utvikle ferdighetene som trengs for en akademisk karriere, bygge et fellesskap av unge forskere og gjøre Det medisinske fakultet til en attraktiv arbeidsplass for postdoktorer.

Deltakere: Unge forskere i postdoktor- eller forskerstillinger med en tilknytning til forskningsgruppe ved Det medisinske fakultet. Inntil 20 deltakere.

NYTT Innhold: Deltakerne vil få anledning å utforme programmet etter sine interesser. Mulige temaer er karriereutvikling, søknadsskriving, kunnskapsutnyttelse, lederegenskaper eller prosjektledelse.

Samlinger:

3x to-dagssamlinger på Voss

3x heldagssamlinger i Bergen

Postdoktorprogrammet | Det medisinske fakultet | UiB

Søknadsskrivning for ph.d.-kandidater

13. +  16. mai 2024, Eitri

Det medisinske fakultet inviterer alle ph.d.-kandidater til arbeidsverksted om “Hvordan skrive en god prosjektsøknad”.

Workshopen vil gi ph.d.-kandidater innen medisin og realfag et løft for å starte tidlig med sitt fremtidige forskningsprosjekt. Deltakerne vil få innsikt i det internasjonale finansieringslandskapet og utvikle praktisk kunnskap ved å jobbe med sitt eget prosjektforslag. Målgruppe: Ph.d.-kandidater ved Det medisinske fakultet som ønsker å kickstarte sin akademiske karriere i nærmeste fremtid.

Emner:

 • Prosjektbeskrivelser som et litterært sjanger
 • Vurderingskriterier: forskningskvalitet, virkning og effekter, gjennomføring
 • Curriculum vitae og track record
 • Finansieringslandskapet i Norge og Europa

Foredragsholdere: Forskningsrådgivere ved Det medisinske fakultet

Tid: Workshopen vil gå over to halve dager, med obligatoriske hjemarbeid til andre dagen. Mandag 13. mai og torsdag 16. mai, kl. 9-13
Sted: Eitri Medical Incubator, Haukelandsbakken 31, Bergen
Kursavgift: gratis
Språk: engelsk

Søknadsskrivning for ph.d.-kandidater (dag 1) | Det medisinske fakultet | UiB

Utstilling for kjernefasiliteter

Foto/ill.: Colorbox

Har du lurt på hvor du finner moderne forskningsinstrumenter og hvem som kan hjelpe deg med å bruke de? Eller lurt på hvilke tjenester som er tilgjengelig for deg og hva du kan bruke de til? Det medisinske fakultet arrangerer derfor en utstilling der du kan bli kjent med alle kjernefasiliteter ved Det medisinske fakultet og noen andre tjenester som brukes av våre forskere.

Kjernefasiliteter og annen forskningsinfrastruktur vil presentere utstyret og tjenestene sine og vise frem forskningsresultater som de har bidratt til. Vi lanserer samtidig fakultetets nye veikart for forskningsinfrastruktur. Bli med og finn ut hvordan du kan bruke vår toppmoderne forskningsinfrastruktur i ditt prosjekt.

Utstillerne:
Metabolomics
Proteomics (PROBE)
Genomics (GCF)
Flow and Mass Cytometry
EliXir
Biophysics, Structural Biology, Screening (BiSS)
Molecular Imaging (MIC)
Nano/Tissue Regeneration (IKO)
Laboratory Animal Facility
Health Surveys
Biostatistics
Primary Care Network

Utstilling av kjernefasiliteter | Det medisinske fakultet | UiB

Mobiliseringsseminar: KI for tillit og bærekraft

Foto/ill.: Colourbox

I forbindelse med den kommende utlysningen av KI-milliarden ønsker Forsknings- og innovasjonsavdelingen ved UiB (FIA) å invitere fagmiljø som forsker på kunstig intelligens til et mobiliseringsseminar. Formålet er å synliggjøre KI-miljøer og senterinitiativer ved UiB, og identifisere muligheter for tverrfaglige samarbeid i det videre arbeidet.

Mobiliseringsseminar: KI for tillit og bærekraft | UiB AI | UiB

Når: 10 april kl 10.00 – 14.00
Hvor: Storsalen, Nygårdsgaten 5
Påmeldingsfrist: 2 april 18.00. Link til påmeldingsskjema: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=16611895

canSERV Open Call for Transnational Service Provision

Under the canSERV Open Call researchers are welcome to apply to a portfolio of services offered by canSERV to address the research needs of the entire oncology developmental pipeline

Your research project

 • Can vary from basic discovery science to translational science and translation into personalised oncology.
 • Is expected to address at least one of the four strategic goals of the Cancer Mission(understanding of cancer; prevention and early detection; diagnosis and treatment; quality of life for patients and their families)

Deadline: 21 May 2024, 2pm CEST

https://www.canserv.eu/calls/open-call-for-transnational-service-provision/

Filosofisk poliklinikk: I møte med det uforutsigbare: Usikkerhet i medisin og helsefag

Velkommen til filosofisk poliklinikk der tema denne gangen er usikkerhet i medisin og helsefag.

For mange moderne mennesker oppleves usikkerhet ubeleilig, ubehagelig og uønsket. Stadig flere tar grep for å begrense opplevelsen av usikkerhet i eget liv, og reduksjon av usikkerhet er et sentralt politisk og medisinsk-faglig mål i nåtidens samfunn. Det er en trend at samfunnet strekker seg mot å overskue, forutse og presist gripe inn i selv de mest komplekse systemene man kjenner – inkludert de biologiske og de sosiale.

De innledende foredragene vil være på engelsk. Deltagerbidrag vil kunne være på engelsk eller norsk. Møtet er åpent for alle som interesserer seg for tematikken.

10.04.2024 – 17.00–19.30 Alrek (Møterom Midgard)

Påmeldingsfrist 02.04.2024 – 23.59

Meld deg på her

https://www.uib.no/med/168494/filosofisk-poliklinikk-i-m%C3%B8te-med-det-uforutsigbare-usikkerhet-i-medisin-og-helsefag

Orientering om kompensasjon på reiser

Det har vært behov for å avklare rammene for kompensasjonstillegg, spesielt ved reiser utenlands.

HR-avdelingen har derfor utarbeidet en orientering om kompensasjon på reiser som klargjøre reglene om kompensasjon for reisetid, pålagt arbeid under reisefravær innenlands og utenlands, samt kompensasjonstillegg for reiser i utlandet.

Les mer på lenken

Reiseregning | Ansattsider | UiB

Forskningstermin

Fast ansatte professorer og førsteamanuenser i minst 50 % stilling, kan søke om forskningstermin.

Opptjeningstid for 1 års forskningstermin er 6 års samlet tjeneste som professor eller førsteamanuensis i minst 50 % stilling, eller et 1/2 år etter 3 års tjeneste. Kvinnelige førsteamanuenser har halv opptjeningstid. Søknadsskjema fylles ut og leveres inn til instituttledelsen som prioriterer søknadene og sender sine anbefalinger til fakultetet.

Frist for å sende søknad til instituttet: 01.04. hvert år
Frist for å sende søknad til fakultetet: 01.05. hvert år

Søknadsskjema

Rapporteringsskjema – utenlandsopphold

Momentum – karriereutviklingsprogram for yngre forskere

Momentum banner

Momentum er UiBs karriereutviklingsprogram for yngre forskere – postdoktorer, forskere eller førsteamanuensis som ønsker å satse på en akademisk karriere ved et forskningsuniversitet

Momentum 6 vil starte opp høstsemesteret 2024.

Utlysningen og søknadsskjema er nå åpen og tilgjengelig her: Utlysning av Momentumprogrammet 2024-2025 | Ansattsider | UiB. Søknadsfrist for kandidater til programmet er 22. mars.

I løpet av karrieren må forskere håndtere mange og komplekse utfordringer: balansering av forskningsaktiviteter, stadig flere prosjekter, samspill mellom forskning og undervisning, samarbeid med administrativ støtte, koblingen til næringslivet, tverrfaglige satsninger, internasjonalisering og mye mer. UiB-ansatte i postdoktor, forsker og førsteamanuensisstilinger kan søke deltakelse i Momentumprogrammet for å bli bedre rustet i møte med disse utfordringene.

Momentumprogrammet omfatter fem seminarer mellom september 2024 og juni 2025. Formålet med programmet er å styrke deltagernes karriereutvikling. Programmets målsetninger er å

 1. tilby ressurser, opplæring og råd som støtter deltagernes strategiske karriereplanlegging og -utvikling mot å bli mer uavhengige forskere/forskningsledere.
 2. støtte deltagerne til å skrive og sende inn konkurransedyktige søknader til ulike nasjonale og internasjonale finansieringskilder.
 3. fasilitere utvikling av deltagernes profesjonelle nettverk.
 4. fasilitere og promotere utviklingen av tverrfaglige nettverk innad ved UiB.

Seminarene er strukturert rundt nøkkelkategoriene karriereutvikling og eksternfinansiering, og de fem seminarene omhandler forskningskvalitet, virkninger og effekter, forskningsledelse og gjennomføring, internasjonalisering og søknadsskriving.

For delegatene som blir tatt opp i programmet er deltagelse på seminarene obligatorisk.

Les mer om søknadsprosessen i brevet fra Det medisinske fakultet.

https://www.uib.no/foransatte/110617/momentum-%E2%80%93-karriereutviklingsprogram-yngre-forskere

FAIR data award 2023

The Centre for Digital Life Norway encourages open science and FAIR data management. For the second time, we are highlighting and rewarding outstanding examples of life science researchers in Norway who have managed their data according to the FAIR principles.

 

 

 

https://www.digitallifenorway.org/competence-areas/funding/Call_for_FAIR_data_award_2023.htm

Deadline for nominating candidates: March 31st 2024.
Amount of support: 10,000 NOK

In order to highlight leading examples of FAIR data management in Norwegian life science research, DLN is for the third time by conferring the DLN FAIR data award. Eligible data sets are those created by researchers based in Norway and focused on life science research. The research does not have to be affiliated with the Centre for Digital Life. The data can, but do not have to, be associated with a scientific publication.

FAIR data management aims to increase the reuse and impact of research data and is an important part of the Open Science initiative. FAIR principles encourage making data Findable, Accessible, Interoperable and Reusable. This allows a wider community to use existing data and facilitate knowledge discovery. Following the principle of “as open as possible, as closed as necessary”, FAIR data should always be interoperable and reusable, but cannot always be possible to access openly (for example, patient sensitive data cannot be directly accessible, but it should be possible to know how to obtain access for specific research questions).

From the nominees, DLN will select the best FAIR data in Norwegian life science of 2023, to be awarded a prize of 10.000 NOK and will be highlighted through our network. The money will be transferred to the associated project(s) and can be spent within the frames set by governmental regulations.

The winner will be selected based on the following criteria:

 1. As the state of the art of FAIR data varies across domains and techniques, it will be considered how ambitious the data management is within the related research domain

How to make a nomination:

 • Use the registration form found above
 • Provide a persistent identifier (for example a DOI); maximum 3 per researcher
 • Give a short explanation of why you believe this data deserves the DLN FAIR data award

If you have questions about the award, please contact:

Ragna Breines, ragna.breines@uib.no

Korbinian Bösl, korbinian.bosl@uib.no

Arrangementer knyttet til innovasjon og digital helse i Alrek og Eitri

Legg særlig merke til mobiliseringsseminar 8. april, og DigitalHelse2024-konferansen 29. – 30.mai.

 • Workshop – Soft Funding strategi Bergen, 14. mars i Eitri.

Workshop i regi av Norwegian Smart Care Cluster hvor du får du møte eksperter og rådgivere som spesialiserer seg i ulike finansieringskilder.

Mer informasjon om programmet og påmelding her:  Soft Funding strategi Bergen – NSCC (smartcarecluster.no)

UiB er medlem i Smart Care Cluster og derfor gratis workshop.