Daglige arkiver: 18. mars 2024

Disputas Åslaug Anfinsen – 05.04.2024

Prøveforelesning:     Fredag 05. april 2024 kl. 10.15
Sted:                                Auditorium, Glasblokkene, Haukelandsbakken 15
Oppgitt emne:                 «The value of multi-omics data for personalized nutrition»

 

Disputas:                   Fredag 05. april 2024 kl. 12.15
Sted:                                Auditorium, Glasblokkene, Haukelandsbakken 15
Avhandlingens tittel:       «The dynamics of nutritional-related blood biomarker and metabolite concentrations during the postprandial and fasting states. And the implications when using nutritional-related biomarkers and metabolites in clinical care and research settings»

 

  1. opponent:                   Professor Emerita Hannelore Daniel, Tekniske universitetet i München, Tyskland
  2. opponent:                   Professor Kjetil Retterstøl, Universitetet i Oslo
  3. medlem av komiteen: Forsker Bergithe Oftedal, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Valeriya Lyssenko.

Åpent for alle interesserte

Pressemelding (Ikke ankommet)

Disputas: Cedric Davidsen – 22.03.2024

Prøveforelesning:     Fredag 22. mars 2024 kl. 10.15
Sted:                                Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28
Oppgitt emne:                 «Radiation, a Diagnostic and Therapeutic Tool in Medicine for over a Century»

Foto/ill.: Cedric Davidsen (tatt selv med tidsutløser)

Disputas:                   Fredag 22. mars 2024 kl. 12.15
Sted:                                Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28
Avhandlingens tittel:       «Operator radiation exposure in cardiac catheterization»

  1. opponent: PhD Margaret McEntegart, Columbia University Medical Center, USA
  2. opponent: Ph.d. Magnus Settergren, Karolinska institutt, Sverige
  3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Dana Cramariuc, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Silke Appel.

Åpent for alle interesserte

Pressemelding