Daglige arkiver: 13. mars 2024

Utlysning: Blix’ forskningspris

Bildet kan inneholde: font, sirkel, elektrisk blå, merke, logo.

Blix’ fondets forskningspris utdeles til forskere under 45 år som har gjort fremragende forskningsarbeid innen temaet hjerte- og karsykdommer.

Det deles ut to priser, hver på én million kroner, og kandidater til prisen kan enten nominere seg selv eller bli nominert av andre.

Frist: 1. mai 2024.

Les mer om vilkår og søknadsprosess her: https://www.med.uio.no/om/aktuelt/aktuelle-saker/2024/familien-blix-fonds-forskningspris.html

Seminarserie senter for ernæring

Senter for ernæring har gleden av å invitere til et nytt seminar i vår seminarrekke. Serien tar opp sentrale utfordringer innen ernæring og helse.

Inge Tetens fra Institutt for idrett og ernæring, Københavns Universitet, vil presentere sin forskning for oss.

 Tid: Torsdag 11. april 2024 kl. 14.30-15.30

Sted: Aud. 2, BB-bygget

Professor Inge Tetens from the Department of Nutrition, Exercise and Sports at the University of Copenhagen. Her primary goal is to contribute to the advancement of knowledge and the scientific basis for optimal health and well-being through healthy diets.

One of her research areas is healthy aging. Her research in this area focuses on identifying dietary and lifestyle factors that can help older adults maintain independence, and quality of life, and prevent age-related health problems. Her current research activities relate to bone and muscle health during aging, with a focus on dietary intake of calcium, protein quantity, and quality.

Det blir lett servering.

Velkommen!

Mobiliseringsseminar til utlysning av 104 millioner til forskning på helse og omsorg i kommunene

Alrek, Kunnskapskommunene og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester inviterer til Kafédialog for kommuner og forskningsmiljøer, for å mobilisere til søknader til Forskningsrådets utlysning av 104 millioner til forskning på helse og omsorg i kommunene.

De av dere som tenker og søke sammen med kommuner fra vår region, er sterkt oppfordret til å komme, for å treffe kommunerepresentanter direkte. Unik sjanse!

Forskningsrådet kommer også (digitalt) for å introdusere utlysningen, og svare på spørsmål, samme gjør KS og Kunnskapskommunene. Kommuner er invitert til å ha stand i form av «cafebord» og en time blir satt av til direkte dialog mellom forskere (og andre aktører som vil søke) og kommuner direkte

Tid: 8. april 2024 14:00 – 16:00
Sted: Midgard, Årstadveien 17, Alrek helseklynge

Vil du delta på mobiliseringsseminaret som deltaker, så melder du deg på her.

https://alrekhelseklynge.no/arrangementer/mobilisering-forskning-pa-helse-og-omsorg/

Show off your science in Nature’s photo competition

The 2024 Working Scientist photo competition is open for entries. Capture your science on camera for a chance to appear in Nature.

Nature’s 2024 photo competition is now live, providing a chance to celebrate the diverse, interesting, challenging, striking and colourful work that scientists do around the world.

Conditions for the competition

https://www.nature.com/articles/d41586-024-00688-3