Daglige arkiver: 6. mars 2024

Invitasjon til innspillsmøte om arbeidet med ny inntektsfordelingsmodell ved UiB

Institutt for global helse og samfunnsmedisin Universitetsledelsen inviterer alle ansatte og studenter til innspillsmøte om arbeidet med ny inntektfordelingsmodell. Det vil bli innledning ved utvalgsleder professor Kjell Erik Lommerud.   

Tid: 14. mars. kl. 10.30-12.00
Sted: Auditoriet, Ulrike Phils hus
Alle er velkomne! 

Universitetsstyret har nedsatt et internt utvalg, ledet av Kjell Erik Lommerud, som skal vurdere konsekvensene for UiBs interne fordelingsmodell. Utvalget skal ferdigstille sitt arbeid slik at det kan inngå som grunnlag for UiBs fordeling av budsjett 2025.  Utvalget skal gjennom følgende punkter:

  • Vurdere i hvilken grad endringene i Kunnskapsdepartementets finansieringsmodell skal gjenspeiles i universitetets- og fakultetenes interne modeller
  • Utrede mekanismer som kan støtte opp om og videreutvikle universitetets store bredde av fagdisipliner med vekt på småfagene
  • Vurdere balansen mellom fakultetenes bevilgninger og øremerket avsetning til universitetets fellesformål
  • Vurdere resultatindikatorer og insentiver på forskningssiden.
  • Med utgangspunkt i at dagens måltall skal opprettholdes, vurdere fordelingskriteriene for rekrutteringsstillinger og balansen mellom øremerkede og frie stillinger, og bruk for differensierte satser per fag
  • Vurdere UiBs modell for finansiering av arealer
  • Utrede en mulig modell for samarbeid om studieprogram på tvers av fakultet/institutt.

Bli med på OSKE juni 2023!

Nå har arbeidet med OSKE i juni startet og vi trenger deres hjelp.

Administrative ansatte er nødvendig for at både OSKE12 i MED12 6. juni og OSKE6 i MED6 13. juni, skal gå rundt. I MED6 er det et større antall studenter som skal ha eksamen enn i MED12, så her er det behov for flere ansatte. I påmeldingsskjemaet velger du hvilken eksamen og hvilke dager du kan delta. Vi ønsker at de som er på sløyfer kan være med å rigge (og rydde) den sløyfen de skal være på.

Foto/ill.: Paul André Sommerfeldt

Påmeldingsskjema: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=16381978

Vi ønsker å få på plass sløyfene i god tid før OSKE, og det er derfor ønskelig med tilbakemelding seinest tirsdag 2.april.

Vi håper så mange som mulig har anledning til å delta! Av erfaring vet vi at mange synes det er utrolig kjekt å få være med på OSKE. Det er en fin mulighet til å treffe kolleger du ikke ser hver dag, og få et innblikk i hvordan eksamen til studentene fungerer. I tillegg får dere servert lunsj og mulighet til å mingle i lunsjen.

Dersom dere har spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt med oss 
OSKE12: Ingvild Lekven Jonsvoll – 55585407

Valgkunngjøring og invitasjon til å fremme kandidatforslag i gruppe B

Kunngjøringer for valg av representanter fra gruppe B til instituttrådet K2 og fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet.

Fristene for å sende skriftlige kandidatforslag til fakultetets valgstyre v/Gjert Bakkevold,gjert.bakkevold@uib.no er:

Kandidater til instituttrådet og fakultetsstyret – forslagsfrist 4. april

Kunngjøring kandidatforslag gruppe B instituttrådsvalg K2 2024  her:

Kunngjøring kandidatforslag gruppe B fakultetsstyrevalg 2024 her: