Daglige arkiver: 22. mars 2024

Instituttets dag skal avholdes 30.april i Storsalen, Nygårdsgaten 5, og jeg håper flest mulig har anledning til å delta. Dette er en fin måte å bli kjent med hverandre. Programmet med fokus på AI finnes her, og påmeldingen er allerede åpen her 😊 Frist for å melde seg på er 12.april.

Selv i disse økonomisk vanskelige tider lyser vi ut smådriftsmidler. Intensjonen med denne tildelingen er at midlene skal gis til forskningsgrupper som ikke har fått tilslag på store tildelinger slik at de kan komme i gang med nye prosjekter. Det kan søkes om å dekke utgifter til reiser, seminarer, kurs, materiell, teknisk-administrativ assistanse og andre driftskostnader.

Krav til søknad og kriterier for tildeling:

– Midlene går til forskere som ikke har store driftsmidler allerede.
– Størrelsen på de enkelte bevilgningene er mellom 15 000-75 000 NOK.
– Midlene må brukes innen 2024 og kan ikke overføres.
– Mottakere må være aktive forskere i fast vitenskapelig stilling ved K2, prof. II eller 1.am. II.
Mottakere må ha søkt eksterne midler de siste årene.

Alle faste vitenskapelige ansatte (inklusive vitenskapelige ansatte i bistilling) ved K2 kan sende inn en søknad. Det gjøres via denne linkenFristen er 8.4.2024.

Minner også om fakultetets dag som arrangeres onsdag 17. april, kl 09.00 – 12.00 i auditoriet i Armauer Hansens hus. Jeg håper å se mange av dere der.

Ha en riktig god helg!

Mobiliseringsarrangement

Forsknings- og innovasjonsavdelingen (FIA) inviterer fagmiljøene til mobiliseringsseminar i forbindelse med den kommende utlysningen av KI-milliarden. Det åpnes for å presentere utvalgte senter-idéer under seminaret. Dersom du ønsker å presentere en idé, meld fra tilsilje.skrede@uib.no så snart som mulig, og innen 02.04. Denne datoen er også påmeldingsfrist for mobiliseringsseminaret, se påmeldingslink på informasjonssiden for seminaret.

Les mer her: https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2025/forskningssentre-kunstig-intelligens/

og her: https://www.uib.no/ai/168829/mobiliseringsseminar-ki-tillit-og-bærekraft