Daglige arkiver: 8. mars 2024

Tverrfakultær konferanse: Musikk, livskvalitet og samfunnsdeltaking

Med utgangspunkt i kunnskapsklynga Polyfon og med musikk og musikkterapi som eksempel, arrangeres denne tverrfaglige konferansen for å belyse muligheter for tverrfakultært samarbeid og UiBs potensial til å bli et ledende universitet internasjonalt innen forskingsområdet Arts and Health

Invitasjon til konferansen går til forskere på HF, KMD, Med.fak., Psyk.fak. og SV.

Sted og tid:   Nygårdsgaten 5.    3/4 -24 kl. 11.00-14.50. Påmelding innen 14/3 skjer her:  Tverrfakultær konferanse: Musikk, livskvalitet og samfunnsdeltaking | Polyfon kunnskapsklynge for musikkterapi | UiB

Fellesskapssamling med Computational Biology Unity (CBU)

Mange av dere har bedt om det, og vi er glade for å kunngjøre at vi vil ha et felles MED-CBU-seminar den 21. mars kl. 11:15. Som sist har seminaret som mål å fremme samhandling mellom forskere ved MED og CBU, og vil bli etterfulgt av en mingling lunsj. Seminaret vil finne sted i ‘blåbær’ rommet på CBU, 5. etasje i Datablokk på Høyteknologisenteret. Hvis du trenger hjelp med veibeskrivelse, gi beskjed. Hvis du er interessert i å delta på dette arrangementet, vennligst ta kontakt med Marc (marc.vaudel@uib.no) eller Silje (Silje.Skrede@uib.no) for å sikre at det blir bestilt nok mat. Hvis du også har forslag til aktiviteter, workshops eller ønsker å bidra til organiseringen – gi oss beskjed!