Månedlige arkiver: august 2017

Kan vi skape en innovasjonskultur ved medisinsk fakultet?

k2nytt_2017_uke-34_ukens-leder_helge-raeder_portrettEn forsker ved UiB publiserte nylig et meget interessant vitenskapelig arbeid som potensielt kan bane vei for et nytt behandlingsprinsipp for å styrke muskulaturen. I et intervju med BT spurte journalisten om oppdagelsen kunne gi inntekter til forskeren eller UiB. Forskeren ristet på hodet før han svarte: Det har jeg ikke tenkt på. Jeg er mest opptatt av å hjelpe folk. Det er derfor jeg forsker. Inntekter er mindre viktig.

Det er forståelig at forskeren ønsker å ha primærfokus på oppdagelsen. Men funnet har kun en potensiell nytteeffekt inntil noen realiserer funnet som en nyvinning. Det er dette som er forskjellen på forskning og innovasjon. Og det er nettopp her hvor forskeren gjennom sin ekspertise kan forkorte veien til pasientbehandling, og samtidig skaffe seg ekstra kilder til ekstern finansiering og i tillegg skape nye arbeidsplasser.

Ved Klinisk institutt 2 har Audun Nerland i vår ledet en gruppe som har sett på forhold som kan forbedre innovasjonsevnen ved instituttet. Gruppen peker blant annet behov for bevisstgjøring om innovasjon og kommersialisering, opplæring i trinnene i innovasjonsprosessen, fysisk tilrettelegging (fasiliteter og møteplasser), informasjon om innovasjonsrettet forskningsstøtte (f.eks. NFRs FORNY2020, BIOTEK2021, BIA) og merittering hvis man bidrar til innovasjon. Innovasjon er ikke bare aktuelt innen forskning, men også undervisning, noe professor Jarle Rørvik (K1) sitt Adap-prosjekt (Adaptive Online Learing Environment) illustrerer.

Jeg håper at alle, ved siden av publisering og formidling av sine forskningsresultater, også vurderer innovasjonspotensialet. Så skal jeg som nyoppnevnt prodekan for innovasjon gjøre mitt for å legge forholdene best mulig til rette. En av de første oppgavene mine blir å finne leietakere til det nye Inkubatorbygget, som er planlagt på parkeringsdekket bak Laboratoriebygget, på en slik måte at det bidrar til å fremme en kultur for innovasjon.

 Helge

HMS-hjørnet: Alle stillinger må lyses ut eksternt

Ny lov om statens ansatte trådte i kraft 1. juli og erstatter den gamle tjenestemannsloven. Én av endringene ved den nye loven er at vi ikke lenger kan lyse ut ledige stillinger internt uten særskilt hjemmel.

De stillingene som i løpet av sommeren er lagt ut på det indre markedet, må omgjøres til eksterne utlysninger, og fremover skal alle stillinger lyses ut eksternt.

Julie

Skrivekurs for PhD-studenter

PhD-studenter inviteres til å delta i et skrivekurs. Det er mulig å delta enten 3 (verksted og første kurs) eller 5 dager (alle tre moduler). De som deltar i 5 dager og gjennomfører de aktuelle forberedelsene, kan søke om å få 1 studiepoeng. Prisen er kr 6 000 for 3 dager og kr 10 000 for 5 dager. Kurset er for maksimalt 12 deltakere, og her gjelder det å være først til mølla. Hvis noen melder avbud, vil neste på listen bli tilbudt plass. Kurset holdes på engelsk eller norsk, avhengig av deltakerne.

Tidspunkt: 11.–15. september.
Sted: Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Kalfarveien 31 (rom vil bli annonsert senere).

Registrering
Påmeldingsfrist: fredag 25. august.

Forberedelser: se denne, denne og denne filen.

For mer informasjon eller spørsmål, se filene eller kontakt kurslederen Kari Skinningsrud direkte.

Les videre

Hva kan Bergen lære av canadisk medisinutdanning?

I regi av Enhet for læring inviteres alle undervisere ved Det medisinske fakultet til foredraget ”Control, Creativity and Scholarship – what can Bergen learn from the Success of Canadian Medical Education?

I foredraget vil Professor J. Donald Boudreau, leder av Centre for Medical Education ved McGill University, og Professor Edvin Schei ved IGS reflektere over forskjeller og likheter mellom norsk og canadisk medisinutdanning, og hva Bergen kan lære av Canada. McGill har en av verdens mest prestisjetunge medisinutdanninger, og Canada er verdensledende på forskning og fagutvikling innen medisinsk utdanning. I dette foredraget kan du som underviser lære mer om hva som bygger opp under denne suksessen.

Tid: 4. september 2017, kl. 08:30–10:00.
Sted: Seminarrom D302, Sentralblokken, HUS.

Informasjon og påmelding.

Alle undervisere som har anledning, oppfordres til å melde seg på!

Det 33. Ernst Klenk Symposium 2017 i Köln

Det 33. Ernst Klenk Symposium 2017 om “Tissue regeneration, wound healing and fibrosis: Translating basic concepts into regenerative therapy” finner sted 15.–17. oktober 2017 ved Det medisinsk fakultet, Universitetet i Köln (Tyskland), og er organisert av Center for Molecular Medicine Cologne.

Innsending av abstrakt.

Frist: 30. august 2017.

Les videre

Bergen Stem Cell Consortium | Tredje årlige møte 2017

Bergen Stem Cell Consortium (BSCC) inviterer til et to-dagers seminar på Zander K Hotel i Bergen sentrum, 4.–5. september. Alle er velkomne!

Programmet omfavner spennende foredrag om mesenkymale stamceller, benregenerering og IPS-celler,

Program.
Registrering.
Påmeldingsfrist: 31. august.

Spørsmål sendes til: bscc@helse-bergen.no

COST: nye nettverk innen medisinsk og helsefaglig forskning

COST er en europeisk nettverksorganisasjon der de fleste landene i Europa (herunder Norge og alle EU-landene) er medlemmer. En viktig oppgave for COST er å fremme europeisk forskningssamarbeid ved å igangsette vitenskapelige nettverk (“COST-aksjoner”).

Generell informasjon om COST finnes her og her.

I juni 2017 ble det vedtatt å igangsette 35 nye COST-aksjoner. En liste over de som er relevante for medisinsk og helsefaglig forskning, finnes nedenfor.

Ved interesse for å delta bes man om å ta kontakt med Hans Hellebostad i Forskningsrådet innen 15. september 2017. (Dette er ikke nødvendigvis siste mulighet for å kunne bli med i aksjonene, men er satt som en første frist av hensyn til Forskningsrådets oppfølging overfor COST.) Man kan da også få mer detaljert informasjon om deltakelse i COST. Søknadsskjema som brukes for å kunne bli med som deltaker, finnes her.

Les videre

Horisont 2020-kurs hjemme i egen stue

Har du ikke anledning å delta på Forskningsrådets Horisont 2020-kurs på Lysaker? Da kan du ta kurset hjemme i din egen stue.

Nå tilbyr Forskningsrådet tre e-læringskurs, slik at man skal ha bedre sjanser for å lykkes i EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020. Registrer deg i deres kursportal og ta kursene når du vil og hvor du vil.

Les mer her.

Dagsseminar: Forskningsveiledning for PhD-veiledere

Det medisinske fakultet inviterer alle som veileder våre PhD-kandidater til dagsseminar om forskningsveiledning.

Tid: tirsdag 3. oktober kl. 09:00–15:45.
Sted: Scandic Bergen City, Håkonsgaten 2.

Påmelding.
Påmeldingsfrist: 3. september.
NB! Begrenset antall plasser.

Seminaret er gratis, men påmelding er bindende. Eventuelle avbud må meldes umiddelbart, og senest innen 3. september, slik at det kan gis tilbud til de som evt. står på venteliste. Påmeldte som ikke melder seg av innen fristen eller som ikke møter opp, vil bli fakturert for hotellets dagspakke.

Målgruppe: Alle hoved- og medveiledere for PhD-kandidater ved Det medisinske fakultet. Postdoktorer og eksterne veiledere er også velkomne.

Seminaret er ment å gi faglig påfyll om viktige temaer innenfor veiledning, samt legge til rette for kompetanseutvikling og erfaringsutveksling for veiledere. Seminaret holdes på norsk.

Oppslag.
Program.

Et gjennombrudd i kreftforskning

k2nytt_2017_uke-34_kreftgjennombrudd_lonning_knappskog_labbenkForskere ved Mohn Kreftforskningslaboratorium har sammen med forskere ved Sanger-Instituttet i Cambridge, UK, gjennomført et omfattende arbeid med kartlegging av genforandringer ved metastaserende brystkreft. Kunnskap som dette er essensiell for utvikling av nye behandlingsformer.

Professor Per Eystein Lønning og forsker Stian Knappskog står sammen med to britiske forskere, som er hovedforfatterne, bak en artikkel som i forrige uke ble publisert i Cancer Cell. De har kartlagt hva som skjer fra en pasient får brystkreft til kreften sprer seg til andre organer i kroppen.

 Ny teknologi

Arbeidet startet for fire år siden, og 163 prøver fra pasienter har blitt kartlagt. Brorparten av dem er fra Haukeland universitetssykehus.

– Tidligere har man bare kunnet se på et enkelt gen om gangen. Takket være ny teknologi er det nå mulig å gjøre en bred kartlegging av alle gener som er relevante for sykdommen, forklarer Knappskog.

Forskerne har sett på genforandringene i spredningssvulsten og sammenlignet disse med den første svulsten i brystet. De sier at man er avhengig av å forstå hvilke kreftceller som overlever behandling for å kunne utvikle bedre målrettet behandling for pasienter med spredning i fremtiden.

– På sikt tror jeg dagens forskning vil føre til at vi blir i stand til å kurere brystkreft med spredning. Jeg vet ikke når det skjer, men jeg er optimist og er sikker på at det vil skje, sier professor Lønning.

Linn Iversen

Tusen takk!

21057060_1438821782879252_2076556124_oFor ca. to år siden ble jeg ansatt her på Klinisk institutt 2 som lærling i kontor og administrasjonsfaget. Jeg ble tatt imot med åpne armer av alle ansatte og jeg husker at jeg tenkte ‘’jeg kan da ingenting om medisin, hvordan skal dette gå?’’

Ekspedisjonen har vært mitt andre hjem og det er vanskelig å kvitte seg med noe som man har blitt så knyttet til. Jeg håper alle er fornøyd med mitt arbeid og jeg vet at jeg er meget fornøyd med mitt opphold her. Bedre kollegaer skal man lete lenge etter.

Som ansatt har jeg virkelig kost meg, det har vært gøy å komme på jobb og jeg vil nok alltid klare å finne veien opp igjen her, selv om jeg forsvinner som en ansatt vil jeg aldri glemme dere og hvordan jeg har hatt det her.

To år har flydd forbi og nå jeg er ferdig som lærling. Nå skal jeg videre og jeg vil bruke denne anledningen til å si tusen takk til alle dere flotte ansatte ved K2. Dere er helt fenomenale. Takk til alle som har vært behjelpelig når jeg har stormet inn på kontoret/laboratoriet og stilt spørsmål etter spørsmål. Dere har vært til stor hjelp og uten dere hadde jeg aldri bestått fagprøven.

Det er med tungt hjerte at jeg forlater dere, men dere får en ny og lærevillig lærling i ekspedisjonen.

Tusen takk for meg. Jeg er evig takknemlig!

-Ingvild Lekven Jonsvoll

 

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 22 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Johnny Laupsa-Borge.

Les videre

Vi trenger flere bidrag til undervisning

Jone Trovik, portrett til disputasKjære alle K2ere,

Velkommen til nytt studieår som undervisere og tilretteleggere/bidragsytere til all den undervisning vi bidrar inn i.

Medisin 2015 (”ny studieplan i medisin”) rulles ut, og i høst er den gamle ”propedeutikkterminen” helt omorganisert. Det er økt opp med hensyn på undervisning i undersøkelsesteknikk/journalskriving, og vi trenger akutt flere friske krefter til å delta. Det er derfor alle stipendiater har fått e-post fra meg for å forespørre med hensyn på bidrag til denne undervisning nå. Men vi trenger bidrag også fra andre fagbakgrunner, derfor har jeg bedt om informasjon om hver enkelt sin bakgrunn. Vi vil trolig komme tilbake med forespørsel om annen undervisning senere.

Undervisning er et av hovedansvarsområder for universitetet, og alle stipendiater skal faktisk også utvikle undervisningsferdigheter (formidling) i løpet av sitt PhD-løp. Vi håper derfor at både stipendiater og veiledere ser viktigheten av bidrag inn i undervisning, også for dem som har stipend utenom UiB.

Jeg har fått MANGE positive svar. Tusen takk til de av dere som viser interesse for å bidra inn, og til de som ikke enda har svart, håper jeg å få en tilbakemelding.

Riktig god undervisningshøst!

Jone

HMS-hjørnet: Stopp i ventilasjonssystemet

Kjære alle,

HUS planlegger vedlikeholdsarbeid på ventilasjonssystemet, og de må følgelig slå av systemet kl. 17:00 torsdag 24. august i både blokk A (nordsiden) og blokk B. Arbeidet er forventet ferdig kl. 20:00.

Laboratoriearbeid som krever ventilasjon, kan ikke utføres i denne perioden.

Kontakt ingeniør Diana Espelid ved HUS hvis du har spørsmål om dette.

Beste hilsen Julie

Uten nett på Laboratoriebygget 27. august

Helse Vest IKT planlegger å bytte to switcher i Laboratoriebygget søndag 27. august fra kl. 15 og frem til senest kl. 2 natt til mandag. De som berøres, er 4., 5. og 6. etasje i Laboratoriebygget.

Det vil være litt ulik tid fra rom til rom når pc-er og utstyr vil være uten nett i det nevnte tidsrommet, men det vil være opptil flere timers nedetid for en del av rommene. Hvis enkelte pc-er har behov for online nesten hele perioden, kan IKT se på løsninger for dette. De ønsker snarlig tilbakemelding om det aktuelle tidspunktet ikke passer for alle.

Driftsmelding vil bli opprettet straks tidspunktet er bekreftet.

Spørsmål kan rettes til tekniker Asle Haugland Bøyum ved Helse Vest IKT.

Informasjon om arbeidssted under Sykkel-VM

Det medisinske fakultet informerer om følgende til alle ansatte når det gjelder arbeidssted under Sykkel-VM i Bergen 16.–24. september:

Alle ansatte har som vanlig tilstedeværelsesplikt på sin normale arbeidsplass i denne perioden. Dersom enkelte ansatte har behov for kortere arbeidsdag på grunn av barn som må hentes / bringes til skole / barnehage, må det tas av den enkelte sin fleksitid, og man kan fravike indre kjernetid ved behov og etter avtale med leder.

Hjemmekontor er ikke et alternativ, selv om UiB på sin hjemmeside viser til at «UiB vil under sykkel-VM i større grad enn vanlig kunne tillate at ansatte jobber hjemmefra», og at «dette kan avtales med leder».

Arbeidsoppgavene våre utføres som normalt på arbeidsplassen ved UiB.

For mange ansatte vil det ikke være mulig å komme til arbeidsstedet med bil da veiene er stengt eller med redusert fremkommelighet. Likevel skal det være mulig for alle å møte på arbeidsstedet ved hjelp av andre reisemåter. Man må påregne lengre reisetid enn normalt. Vi oppfordrer alle ansatte til å beregne god tid på reiseveien til arbeid og sette seg inn i endret reiserutine.

Det er selvsagt anledning til å avvikle ferie etter avtale med institutt / enhet, og man kan også avtale uttak av plusstid i denne perioden.

Per Bakke                                                      Ørjan Hauge

– dekan –                                                       – assisterende fakultetsdirektør –

Varemottak i Laboratoriebygget

Hospitaldrift Transport vil legge beslag på rampe og sluse i varemottaket i Laboratoriebygget store deler av 4., 5. og 6. september. De skal flytte 45 ultra-frysere fra Laboratoriebygget til Marie Joys Hus.

Oppdraget utføres i tidsrommet kl. 09:00–15:00.

Vi vil oppfordre våre brukere til å unngå å bestille store leveranser på pall med levering disse dagene.

Kontaktperson hos HD Transport for dette oppdraget er Erik Bauge (77133 / 913 95 660).

Vareleveranser under Sykkel-VM

Det nærmer seg Sykkel-VM i Bergen, og i den forbindelse vil sentrum bli stengt for gjennomkjøring og innkjøring mens arrangementet foregår (16.–24. september).

I denne perioden blir det vanskelig eller umulig for UiBs leverandører å levere varer til store deler av virksomheten. Kontor for innkjøp ved UiB ber derfor om at man sjekker lageret med varer som trengs i perioden Sykkel-VM foregår, og eventuelt bestiller varer som kan leveres før arrangementet starter.

Helse Vest søknadsrunde 2018

Fristen for Helse Vest forskningsmidler er 15. september, og nytt av året er at det ikke er mulig å søke om korttidsstipend for å fullføre doktorgradsprosjekt.

denne siden finnes retningslinjer for de ulike stillingskategoriene. Vær oppmerksom på at postdoktorstipendet kan forlenges fra 2,5 år til 3 år ved å inkludere et utenlandsopphold.

Søknadene vurderes ut ifra vitenskapelig kvalitet og nytte for pasienten og innvirkning på pasientomsorg, der disse to kriteriene er sidestilt. Les gjerne mer om vurderingskriteriene her.

denne siden finner dere mer informasjon, blant annet lenke til søknadsskjema og mal for prosjektbeskrivelsen.

Vi vil gjerne bistå dere i søknadsprosessen, så kom innom oss i 8. etg. på Laboratoriebygget eller send en e-post til Itana Sloper-Krivopapic og Amra Grudic-Feta.

Itana og Amra

K2 Junior Annual Retreat

Fra i år ønsker K2 å samle våre stipendiater og postdoktorer på et to-dagers arrangement en gang i året, med både akademisk og sosialt innhold. Arrangementet har fått navnet «K2 Junior Annual Retreat». Formålet med dette er å ha en felles arena for kompetanseutveksling på tvers av forskningsgruppene, gi nye muligheter for å dele erfaringer som stipendiat og forsker, og skape samhørighet ved instituttet vårt. Arrangementet dekkes av K2, med en overnatting og lunsj-til-lunsj bevertning.

Påmelding.

Hilsen Simon N. Dankel
– leder av organisasjonskomiteen –

Enhet for læring ved fakultetet | Seminarer og workshops høsten 2017

Enhet for læring (EFL) ved fakultetet tilbyr en rekke kurs og seminarer denne høsten.

Programmet finnes her.

Semesteret starter med to spennende miniseminarer med gjester fra Canada, henholdsvis University of Calgary og McGill University. Canada er et foregangsland innen medisinutdanning og på forskning i medisinsk pedagogikk. Dette er en fin mulighet til å bli kjent med hva de gjør, og til å hente inspirasjon og ideer til våre egne utdanninger.

Utover høsten arrangeres det workshops med tema som flervalgsoppgaver (MCQ) og studentaktivundervisning. Disse er rettet mot alle undervisere ved fakultetet. Meld deg på ved å klikke på lenkene på arrangementssiden. (Det er begrenset antall plasser!)

Enhet for læring har over tid arbeidet med å utvikle et universitetspedagogisk opplæringstilbud rettet mot ansatte i mindre enn 50 prosent stilling. Dette er en ansattgruppe som har få andre kompetansehevingstilbud innen pedagogikk. Vi tar sikte på å tilby dette første gang våren 2018 i form av et kurs som gir fem studiepoengs. Et lignende tilbud vil også bli satt opp for stipendiater og postdoktorer.

Kavlifondets program for helseforskning

Kavlifondets program for helseforskning skal i løpet av de neste tre årene dele ut rundt 75 millioner kroner til forskningsprosjekter i Norge, Sverige, Finland eller Storbritannia som adresserer utvalgte kunnskapshull innen psykisk helse hos barn og unge.

Mer informasjon om utlysningen og søknadsprosessen for 2017 finnes her.

Man kan også motta ytterligere informasjon om denne og kommende utlysninger via et nyhetsbrev.