Daglige arkiver: 18. august 2017

Vi trenger flere bidrag til undervisning

Jone Trovik, portrett til disputasKjære alle K2ere,

Velkommen til nytt studieår som undervisere og tilretteleggere/bidragsytere til all den undervisning vi bidrar inn i.

Medisin 2015 (”ny studieplan i medisin”) rulles ut, og i høst er den gamle ”propedeutikkterminen” helt omorganisert. Det er økt opp med hensyn på undervisning i undersøkelsesteknikk/journalskriving, og vi trenger akutt flere friske krefter til å delta. Det er derfor alle stipendiater har fått e-post fra meg for å forespørre med hensyn på bidrag til denne undervisning nå. Men vi trenger bidrag også fra andre fagbakgrunner, derfor har jeg bedt om informasjon om hver enkelt sin bakgrunn. Vi vil trolig komme tilbake med forespørsel om annen undervisning senere.

Undervisning er et av hovedansvarsområder for universitetet, og alle stipendiater skal faktisk også utvikle undervisningsferdigheter (formidling) i løpet av sitt PhD-løp. Vi håper derfor at både stipendiater og veiledere ser viktigheten av bidrag inn i undervisning, også for dem som har stipend utenom UiB.

Jeg har fått MANGE positive svar. Tusen takk til de av dere som viser interesse for å bidra inn, og til de som ikke enda har svart, håper jeg å få en tilbakemelding.

Riktig god undervisningshøst!

Jone

HMS-hjørnet: Stopp i ventilasjonssystemet

Kjære alle,

HUS planlegger vedlikeholdsarbeid på ventilasjonssystemet, og de må følgelig slå av systemet kl. 17:00 torsdag 24. august i både blokk A (nordsiden) og blokk B. Arbeidet er forventet ferdig kl. 20:00.

Laboratoriearbeid som krever ventilasjon, kan ikke utføres i denne perioden.

Kontakt ingeniør Diana Espelid ved HUS hvis du har spørsmål om dette.

Beste hilsen Julie

Uten nett på Laboratoriebygget 27. august

Helse Vest IKT planlegger å bytte to switcher i Laboratoriebygget søndag 27. august fra kl. 15 og frem til senest kl. 2 natt til mandag. De som berøres, er 4., 5. og 6. etasje i Laboratoriebygget.

Det vil være litt ulik tid fra rom til rom når pc-er og utstyr vil være uten nett i det nevnte tidsrommet, men det vil være opptil flere timers nedetid for en del av rommene. Hvis enkelte pc-er har behov for online nesten hele perioden, kan IKT se på løsninger for dette. De ønsker snarlig tilbakemelding om det aktuelle tidspunktet ikke passer for alle.

Driftsmelding vil bli opprettet straks tidspunktet er bekreftet.

Spørsmål kan rettes til tekniker Asle Haugland Bøyum ved Helse Vest IKT.

Informasjon om arbeidssted under Sykkel-VM

Det medisinske fakultet informerer om følgende til alle ansatte når det gjelder arbeidssted under Sykkel-VM i Bergen 16.–24. september:

Alle ansatte har som vanlig tilstedeværelsesplikt på sin normale arbeidsplass i denne perioden. Dersom enkelte ansatte har behov for kortere arbeidsdag på grunn av barn som må hentes / bringes til skole / barnehage, må det tas av den enkelte sin fleksitid, og man kan fravike indre kjernetid ved behov og etter avtale med leder.

Hjemmekontor er ikke et alternativ, selv om UiB på sin hjemmeside viser til at «UiB vil under sykkel-VM i større grad enn vanlig kunne tillate at ansatte jobber hjemmefra», og at «dette kan avtales med leder».

Arbeidsoppgavene våre utføres som normalt på arbeidsplassen ved UiB.

For mange ansatte vil det ikke være mulig å komme til arbeidsstedet med bil da veiene er stengt eller med redusert fremkommelighet. Likevel skal det være mulig for alle å møte på arbeidsstedet ved hjelp av andre reisemåter. Man må påregne lengre reisetid enn normalt. Vi oppfordrer alle ansatte til å beregne god tid på reiseveien til arbeid og sette seg inn i endret reiserutine.

Det er selvsagt anledning til å avvikle ferie etter avtale med institutt / enhet, og man kan også avtale uttak av plusstid i denne perioden.

Per Bakke                                                      Ørjan Hauge

– dekan –                                                       – assisterende fakultetsdirektør –

Varemottak i Laboratoriebygget

Hospitaldrift Transport vil legge beslag på rampe og sluse i varemottaket i Laboratoriebygget store deler av 4., 5. og 6. september. De skal flytte 45 ultra-frysere fra Laboratoriebygget til Marie Joys Hus.

Oppdraget utføres i tidsrommet kl. 09:00–15:00.

Vi vil oppfordre våre brukere til å unngå å bestille store leveranser på pall med levering disse dagene.

Kontaktperson hos HD Transport for dette oppdraget er Erik Bauge (77133 / 913 95 660).

Vareleveranser under Sykkel-VM

Det nærmer seg Sykkel-VM i Bergen, og i den forbindelse vil sentrum bli stengt for gjennomkjøring og innkjøring mens arrangementet foregår (16.–24. september).

I denne perioden blir det vanskelig eller umulig for UiBs leverandører å levere varer til store deler av virksomheten. Kontor for innkjøp ved UiB ber derfor om at man sjekker lageret med varer som trengs i perioden Sykkel-VM foregår, og eventuelt bestiller varer som kan leveres før arrangementet starter.

Helse Vest søknadsrunde 2018

Fristen for Helse Vest forskningsmidler er 15. september, og nytt av året er at det ikke er mulig å søke om korttidsstipend for å fullføre doktorgradsprosjekt.

denne siden finnes retningslinjer for de ulike stillingskategoriene. Vær oppmerksom på at postdoktorstipendet kan forlenges fra 2,5 år til 3 år ved å inkludere et utenlandsopphold.

Søknadene vurderes ut ifra vitenskapelig kvalitet og nytte for pasienten og innvirkning på pasientomsorg, der disse to kriteriene er sidestilt. Les gjerne mer om vurderingskriteriene her.

denne siden finner dere mer informasjon, blant annet lenke til søknadsskjema og mal for prosjektbeskrivelsen.

Vi vil gjerne bistå dere i søknadsprosessen, så kom innom oss i 8. etg. på Laboratoriebygget eller send en e-post til Itana Sloper-Krivopapic og Amra Grudic-Feta.

Itana og Amra

K2 Junior Annual Retreat

Fra i år ønsker K2 å samle våre stipendiater og postdoktorer på et to-dagers arrangement en gang i året, med både akademisk og sosialt innhold. Arrangementet har fått navnet «K2 Junior Annual Retreat». Formålet med dette er å ha en felles arena for kompetanseutveksling på tvers av forskningsgruppene, gi nye muligheter for å dele erfaringer som stipendiat og forsker, og skape samhørighet ved instituttet vårt. Arrangementet dekkes av K2, med en overnatting og lunsj-til-lunsj bevertning.

Påmelding.

Hilsen Simon N. Dankel
– leder av organisasjonskomiteen –

Enhet for læring ved fakultetet | Seminarer og workshops høsten 2017

Enhet for læring (EFL) ved fakultetet tilbyr en rekke kurs og seminarer denne høsten.

Programmet finnes her.

Semesteret starter med to spennende miniseminarer med gjester fra Canada, henholdsvis University of Calgary og McGill University. Canada er et foregangsland innen medisinutdanning og på forskning i medisinsk pedagogikk. Dette er en fin mulighet til å bli kjent med hva de gjør, og til å hente inspirasjon og ideer til våre egne utdanninger.

Utover høsten arrangeres det workshops med tema som flervalgsoppgaver (MCQ) og studentaktivundervisning. Disse er rettet mot alle undervisere ved fakultetet. Meld deg på ved å klikke på lenkene på arrangementssiden. (Det er begrenset antall plasser!)

Enhet for læring har over tid arbeidet med å utvikle et universitetspedagogisk opplæringstilbud rettet mot ansatte i mindre enn 50 prosent stilling. Dette er en ansattgruppe som har få andre kompetansehevingstilbud innen pedagogikk. Vi tar sikte på å tilby dette første gang våren 2018 i form av et kurs som gir fem studiepoengs. Et lignende tilbud vil også bli satt opp for stipendiater og postdoktorer.

Kavlifondets program for helseforskning

Kavlifondets program for helseforskning skal i løpet av de neste tre årene dele ut rundt 75 millioner kroner til forskningsprosjekter i Norge, Sverige, Finland eller Storbritannia som adresserer utvalgte kunnskapshull innen psykisk helse hos barn og unge.

Mer informasjon om utlysningen og søknadsprosessen for 2017 finnes her.

Man kan også motta ytterligere informasjon om denne og kommende utlysninger via et nyhetsbrev.

Søknad om prosjektmidler fra Extrastiftelsen / Redd Barna

logoRedd Barna er medlem av Extrastiftelsen, som hvert år lyser ut prosjektmidler. Høsten 2017 inviterer Redd Barna forsknings- og fagmiljøer, organisasjoner og andre aktuelle samarbeidspartnere til å søke om midler til nye helseprosjekter gjennom dem. (Forskningsprosjekter har første frist 1. juni 2018.)

I første omgang sender man en skisse på 1–2 sider som kort beskriver prosjektidé og målsetning. Prosjektskissen sendes på e-post til Stina Eiet Hamberg ved Redd Barna. Spørsmål kan rettes til samme e-postadresse eller på telefon (995 50 054).

Søknadsfrist: 20. august 2017.

Les mer om retningslinjer for søknad om midler til helseprosjekter her.

Spleiselag på Ingenuity Pathways Analysis

k2nytt_uke-33_anne-kristin-stavrumEr noen interessert i å  ”spleise” på en lisens til dataanalyseprogrammet Ingenuity Pathways analysis?, spør postdoktor Anne-Kristin Stavrum på vegne av sin gruppe, og skriver videre:

I begynnelsen av juli fikk vi tildelt en sum fra de interne smådriftsmidlene som ble lyst ut ved instituttet. Pengene ønsker vi å bruke til å kjøpe en lisens til analyseprogrammet Ingenuity Pathway Analysis (IPA). En kort beskrivelse av programmet er gjengitt nedenfor.

Midlene som vi fikk fra instituttet, dekker ikke hele beløpet til lisens, så vi må legge til litt selv. Det finnes forskjellige lisenstyper. De mest aktuelle er en lisens for én bruker eller en lisens for fem brukere. Siden en lisens for fem brukere bare er “litt” dyrere enn en enkelt lisens, ønsker vi å høre om der er flere ved instituttet som kunne være interessert i å “spleise” på en lisens til fem brukere.

Nøyaktig pris per lisens vil avhenge av eventuelle ekstra pakker som kan kjøpes, og eventuelle tilbud vi kan få fra Qiagen. Prisen vil sannsynligvis ende på kr 13–15 000 per lisens, etter at vi har trukket fra beløpet vi ble tildelt fra instituttet. Lisensen vil være gyldig i ett år.

Interesserte bes kontakte Anne-Kristin Stavrum innen torsdag 24. august.

Les videre

Prosjektverksted om søknader til forsknings- og utviklingsprosjekter

Regionalt forskningsfond Vestlandet og Forskningsrådet arrangerer et prosjektverksted for deg som jobber med en ide eller søknad til et forsknings- og utviklingsprosjekt. Målet med verkstedet er å gi deltakerne ferdighetene for å utvikle et forskningsprosjekt og skrive en god søknad. Det legges opp til at deltakerne skal jobbe med egne ideer og prosjekter.

Tid: 6. september kl. 10–15.
Sted: Statens hus, Møterom 11. etg, Kaigaten 9, Bergen.

Frist for registrering: 1. september.
Påmeldingsskjema.
Informasjon.

Verkstedet er gratis, men det er begrenset med plasser.