Månedlige arkiver: august 2017

Søknad om prosjektmidler fra Extrastiftelsen / Redd Barna

logoRedd Barna er medlem av Extrastiftelsen, som hvert år lyser ut prosjektmidler. Høsten 2017 inviterer Redd Barna forsknings- og fagmiljøer, organisasjoner og andre aktuelle samarbeidspartnere til å søke om midler til nye helseprosjekter gjennom dem. (Forskningsprosjekter har første frist 1. juni 2018.)

I første omgang sender man en skisse på 1–2 sider som kort beskriver prosjektidé og målsetning. Prosjektskissen sendes på e-post til Stina Eiet Hamberg ved Redd Barna. Spørsmål kan rettes til samme e-postadresse eller på telefon (995 50 054).

Søknadsfrist: 20. august 2017.

Les mer om retningslinjer for søknad om midler til helseprosjekter her.

Spleiselag på Ingenuity Pathways Analysis

k2nytt_uke-33_anne-kristin-stavrumEr noen interessert i å  ”spleise” på en lisens til dataanalyseprogrammet Ingenuity Pathways analysis?, spør postdoktor Anne-Kristin Stavrum på vegne av sin gruppe, og skriver videre:

I begynnelsen av juli fikk vi tildelt en sum fra de interne smådriftsmidlene som ble lyst ut ved instituttet. Pengene ønsker vi å bruke til å kjøpe en lisens til analyseprogrammet Ingenuity Pathway Analysis (IPA). En kort beskrivelse av programmet er gjengitt nedenfor.

Midlene som vi fikk fra instituttet, dekker ikke hele beløpet til lisens, så vi må legge til litt selv. Det finnes forskjellige lisenstyper. De mest aktuelle er en lisens for én bruker eller en lisens for fem brukere. Siden en lisens for fem brukere bare er “litt” dyrere enn en enkelt lisens, ønsker vi å høre om der er flere ved instituttet som kunne være interessert i å “spleise” på en lisens til fem brukere.

Nøyaktig pris per lisens vil avhenge av eventuelle ekstra pakker som kan kjøpes, og eventuelle tilbud vi kan få fra Qiagen. Prisen vil sannsynligvis ende på kr 13–15 000 per lisens, etter at vi har trukket fra beløpet vi ble tildelt fra instituttet. Lisensen vil være gyldig i ett år.

Interesserte bes kontakte Anne-Kristin Stavrum innen torsdag 24. august.

Les videre

Prosjektverksted om søknader til forsknings- og utviklingsprosjekter

Regionalt forskningsfond Vestlandet og Forskningsrådet arrangerer et prosjektverksted for deg som jobber med en ide eller søknad til et forsknings- og utviklingsprosjekt. Målet med verkstedet er å gi deltakerne ferdighetene for å utvikle et forskningsprosjekt og skrive en god søknad. Det legges opp til at deltakerne skal jobbe med egne ideer og prosjekter.

Tid: 6. september kl. 10–15.
Sted: Statens hus, Møterom 11. etg, Kaigaten 9, Bergen.

Frist for registrering: 1. september.
Påmeldingsskjema.
Informasjon.

Verkstedet er gratis, men det er begrenset med plasser.

Tenke det, ville det, gjøre det

Ultrafiolett EysteinMange av oss så hvordan Karsten Warholm ble verdensmester og vant 400 meter hekk i London onsdag. En fantastisk prestasjon som viser hvordan et talent kan, med systematisk arbeid, sette seg de høyeste mål, og nå dem.

La denne bragden være en inspirasjon for oss på K2. UiB er i likhet med Ulsteinvik ikke metropoler for vitenskap og idrett, men vi kan likevel levere prestasjoner i topp internasjonal klasse innen forskning, undervisning og formidling. Selv om Warholms suksess først og fremst er hans egen fortjeneste, er den også et resultat av gode hjelpere og et tilrettelagt miljø rundt. Derfor er det viktig universitetet sentralt, fakultetet og instituttet alle legger til rette for at talenter skal kunne utvikle seg og vise seg fram. K2 vil arbeide for at alle ved instituttet skal kunne bli blant de beste på sitt område, og den nye instituttlederen vil være sentral i dette arbeidet.

Da søknadsfristen til stillingen som instituttleder gikk ut 4. august, hadde 4 godt kvalifiserte personer søkt. Nå vil den sakkyndige komiteen ta fatt på arbeidet med å finne fram til den best egnede søkeren som vi håper kan ta fatt på arbeidet 1. september. Fram til da vil jeg lede instituttet.

Med håp om en fruktbar høst,

Eystein

Konstituert instituttleder

 

Congratulations on your publication in JAMA

alf_inge_larsen_og_eldar_soreideNY INTERNASJONAL STUDIE VISER AT LENGRE NEDKJØLING ETTER HJERTESTANS IKKE GIR SIKKER BEDRING AV PROGNOSEN

Stavanger universitetssjukehus har som eneste norske sykehus deltatt i en europeisk hjertestansstudie som nylig ble publisert i Journal of the American Medical Association (JAMA). Selv om ikke studien viste at 48 timers nedkjølingsperiode gav signifikant bedre resultat enn standard 24 timers nedkjøling var der likevel en interessant forskjell i 6-måneders overlevelse som kan indikere at en større studie bør gjennomføres for å avklare spørsmålet.

I 2013 inngikk professor Eldar Søreide (K1) og professor Alf Ingen Larsen (K2), som ledere av henholdsvis akuttmedisinsk og kardiologisk forskningsgruppe ved SUS, en forskningsintensjonsavtale med Aarhus universitetssykehus. Et av resultatene er

Targeted Temperature Management for 48 vs 24 Hours and Neurologic Outcome After Out-of-Hospital Cardiac Arrest: A Randomized Clinical Trial.
Kirkegaard H, Søreide E, de Haas I, Pettilä V, Taccone FS, Arus U, Storm C, Hassager C, Nielsen JF, Sørensen CA, Ilkjær S, Jeppesen AN, Grejs AM, Duez CHV, Hjort J, Larsen AI, Toome V, Tiainen M, Hästbacka J, Laitio T, Skrifvars MB.
JAMA. 2017 Jul 25;318(4):341-350. doi: 10.1001/jama.2017.8978.

som nylig ble publisert i JAMA.

Studien ble behørig kommentert i en lederartikkel av en av de fremste ekspertene på feltet, professor Cliffton Callaway fra Pittsburgh universitetet.

Targeted Temperature Management After Cardiac Arrest: Finding the Right Dose for Critical Care Interventions.

Callaway CW. JAMA. 2017 Jul 25;318(4):334-336. doi: 10.1001/jama.2017.8977.

Callaway poengterte at selv om studien ikke klarte å vise en statistisk signifikant 15% absolutt forskjell i overlevelse mellom gruppene, tydet resultatene på at der kunne foreligge en mindre men likevel interessant forskjell i favør av lengre nedkjølings-periode. Dette vil kun en mye større studie kunne bekrefte eller avkrefte. Videre ble studien berømmet for både god datakvalitet og god oppfølging av pasientene.  Overlevelsen i begge studiegruppene var også mye høyere enn den som er rapportert i tidligere liknende studier. Dette kan skyldes flere forhold, ikke minst at både den prehospitale og hospitale behandlingen generelt er blitt bedre over år.

De to norske medforfattere av studien ønsker å takke alt involvert helsepersonell generelt og familiene og pasientene som sa ja til å delta spesielt. De synes denne publikasjonen illustrerer mulighetene og betydningen av samarbeid mellom forskningsgrupper og mellom institusjoner i flere land. På den måten håper de publikasjonen kan tjene til inspirasjon for yngre kolleger.

Register now for the course ‘Large genetic studies in biobanks: from registries screening, to interpretation of GWAS and beyond’

We are pleased to announce that registration is now open for the NORBIS course ‘Large genetic studies in biobanks: from registries screening, to interpretation of GWAS and beyond’, which will take place at University of Oslo October 23-27, 2017. This course will cover challenges facing the use of biobanks and registries for large scale genetic analyses, and is organised by Stephanie Le Hellard.

You will find more details about the course and how to register here:   https://goo.gl/DfZAtm

Registration ends September 15. NORBIS members will have priority, and we will cover travel expenses for our members, as usual. Note that this course runs without a UiO course code. We will provide a diploma describing the work load after the course, to be approved at your local institution. Also note that we need 15+ registered participants in order to run this course.