Informasjon om arbeidssted under Sykkel-VM

Det medisinske fakultet informerer om følgende til alle ansatte når det gjelder arbeidssted under Sykkel-VM i Bergen 16.–24. september:

Alle ansatte har som vanlig tilstedeværelsesplikt på sin normale arbeidsplass i denne perioden. Dersom enkelte ansatte har behov for kortere arbeidsdag på grunn av barn som må hentes / bringes til skole / barnehage, må det tas av den enkelte sin fleksitid, og man kan fravike indre kjernetid ved behov og etter avtale med leder.

Hjemmekontor er ikke et alternativ, selv om UiB på sin hjemmeside viser til at «UiB vil under sykkel-VM i større grad enn vanlig kunne tillate at ansatte jobber hjemmefra», og at «dette kan avtales med leder».

Arbeidsoppgavene våre utføres som normalt på arbeidsplassen ved UiB.

For mange ansatte vil det ikke være mulig å komme til arbeidsstedet med bil da veiene er stengt eller med redusert fremkommelighet. Likevel skal det være mulig for alle å møte på arbeidsstedet ved hjelp av andre reisemåter. Man må påregne lengre reisetid enn normalt. Vi oppfordrer alle ansatte til å beregne god tid på reiseveien til arbeid og sette seg inn i endret reiserutine.

Det er selvsagt anledning til å avvikle ferie etter avtale med institutt / enhet, og man kan også avtale uttak av plusstid i denne perioden.

Per Bakke                                                      Ørjan Hauge

– dekan –                                                       – assisterende fakultetsdirektør –

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *