Daglige arkiver: 25. august 2017

Kan vi skape en innovasjonskultur ved medisinsk fakultet?

k2nytt_2017_uke-34_ukens-leder_helge-raeder_portrettEn forsker ved UiB publiserte nylig et meget interessant vitenskapelig arbeid som potensielt kan bane vei for et nytt behandlingsprinsipp for å styrke muskulaturen. I et intervju med BT spurte journalisten om oppdagelsen kunne gi inntekter til forskeren eller UiB. Forskeren ristet på hodet før han svarte: Det har jeg ikke tenkt på. Jeg er mest opptatt av å hjelpe folk. Det er derfor jeg forsker. Inntekter er mindre viktig.

Det er forståelig at forskeren ønsker å ha primærfokus på oppdagelsen. Men funnet har kun en potensiell nytteeffekt inntil noen realiserer funnet som en nyvinning. Det er dette som er forskjellen på forskning og innovasjon. Og det er nettopp her hvor forskeren gjennom sin ekspertise kan forkorte veien til pasientbehandling, og samtidig skaffe seg ekstra kilder til ekstern finansiering og i tillegg skape nye arbeidsplasser.

Ved Klinisk institutt 2 har Audun Nerland i vår ledet en gruppe som har sett på forhold som kan forbedre innovasjonsevnen ved instituttet. Gruppen peker blant annet behov for bevisstgjøring om innovasjon og kommersialisering, opplæring i trinnene i innovasjonsprosessen, fysisk tilrettelegging (fasiliteter og møteplasser), informasjon om innovasjonsrettet forskningsstøtte (f.eks. NFRs FORNY2020, BIOTEK2021, BIA) og merittering hvis man bidrar til innovasjon. Innovasjon er ikke bare aktuelt innen forskning, men også undervisning, noe professor Jarle Rørvik (K1) sitt Adap-prosjekt (Adaptive Online Learing Environment) illustrerer.

Jeg håper at alle, ved siden av publisering og formidling av sine forskningsresultater, også vurderer innovasjonspotensialet. Så skal jeg som nyoppnevnt prodekan for innovasjon gjøre mitt for å legge forholdene best mulig til rette. En av de første oppgavene mine blir å finne leietakere til det nye Inkubatorbygget, som er planlagt på parkeringsdekket bak Laboratoriebygget, på en slik måte at det bidrar til å fremme en kultur for innovasjon.

 Helge

HMS-hjørnet: Alle stillinger må lyses ut eksternt

Ny lov om statens ansatte trådte i kraft 1. juli og erstatter den gamle tjenestemannsloven. Én av endringene ved den nye loven er at vi ikke lenger kan lyse ut ledige stillinger internt uten særskilt hjemmel.

De stillingene som i løpet av sommeren er lagt ut på det indre markedet, må omgjøres til eksterne utlysninger, og fremover skal alle stillinger lyses ut eksternt.

Julie

Skrivekurs for PhD-studenter

PhD-studenter inviteres til å delta i et skrivekurs. Det er mulig å delta enten 3 (verksted og første kurs) eller 5 dager (alle tre moduler). De som deltar i 5 dager og gjennomfører de aktuelle forberedelsene, kan søke om å få 1 studiepoeng. Prisen er kr 6 000 for 3 dager og kr 10 000 for 5 dager. Kurset er for maksimalt 12 deltakere, og her gjelder det å være først til mølla. Hvis noen melder avbud, vil neste på listen bli tilbudt plass. Kurset holdes på engelsk eller norsk, avhengig av deltakerne.

Tidspunkt: 11.–15. september.
Sted: Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Kalfarveien 31 (rom vil bli annonsert senere).

Registrering
Påmeldingsfrist: fredag 25. august.

Forberedelser: se denne, denne og denne filen.

For mer informasjon eller spørsmål, se filene eller kontakt kurslederen Kari Skinningsrud direkte.

Les videre

Hva kan Bergen lære av canadisk medisinutdanning?

I regi av Enhet for læring inviteres alle undervisere ved Det medisinske fakultet til foredraget ”Control, Creativity and Scholarship – what can Bergen learn from the Success of Canadian Medical Education?

I foredraget vil Professor J. Donald Boudreau, leder av Centre for Medical Education ved McGill University, og Professor Edvin Schei ved IGS reflektere over forskjeller og likheter mellom norsk og canadisk medisinutdanning, og hva Bergen kan lære av Canada. McGill har en av verdens mest prestisjetunge medisinutdanninger, og Canada er verdensledende på forskning og fagutvikling innen medisinsk utdanning. I dette foredraget kan du som underviser lære mer om hva som bygger opp under denne suksessen.

Tid: 4. september 2017, kl. 08:30–10:00.
Sted: Seminarrom D302, Sentralblokken, HUS.

Informasjon og påmelding.

Alle undervisere som har anledning, oppfordres til å melde seg på!

Det 33. Ernst Klenk Symposium 2017 i Köln

Det 33. Ernst Klenk Symposium 2017 om “Tissue regeneration, wound healing and fibrosis: Translating basic concepts into regenerative therapy” finner sted 15.–17. oktober 2017 ved Det medisinsk fakultet, Universitetet i Köln (Tyskland), og er organisert av Center for Molecular Medicine Cologne.

Innsending av abstrakt.

Frist: 30. august 2017.

Les videre

Bergen Stem Cell Consortium | Tredje årlige møte 2017

Bergen Stem Cell Consortium (BSCC) inviterer til et to-dagers seminar på Zander K Hotel i Bergen sentrum, 4.–5. september. Alle er velkomne!

Programmet omfavner spennende foredrag om mesenkymale stamceller, benregenerering og IPS-celler,

Program.
Registrering.
Påmeldingsfrist: 31. august.

Spørsmål sendes til: bscc@helse-bergen.no

COST: nye nettverk innen medisinsk og helsefaglig forskning

COST er en europeisk nettverksorganisasjon der de fleste landene i Europa (herunder Norge og alle EU-landene) er medlemmer. En viktig oppgave for COST er å fremme europeisk forskningssamarbeid ved å igangsette vitenskapelige nettverk (“COST-aksjoner”).

Generell informasjon om COST finnes her og her.

I juni 2017 ble det vedtatt å igangsette 35 nye COST-aksjoner. En liste over de som er relevante for medisinsk og helsefaglig forskning, finnes nedenfor.

Ved interesse for å delta bes man om å ta kontakt med Hans Hellebostad i Forskningsrådet innen 15. september 2017. (Dette er ikke nødvendigvis siste mulighet for å kunne bli med i aksjonene, men er satt som en første frist av hensyn til Forskningsrådets oppfølging overfor COST.) Man kan da også få mer detaljert informasjon om deltakelse i COST. Søknadsskjema som brukes for å kunne bli med som deltaker, finnes her.

Les videre

Horisont 2020-kurs hjemme i egen stue

Har du ikke anledning å delta på Forskningsrådets Horisont 2020-kurs på Lysaker? Da kan du ta kurset hjemme i din egen stue.

Nå tilbyr Forskningsrådet tre e-læringskurs, slik at man skal ha bedre sjanser for å lykkes i EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020. Registrer deg i deres kursportal og ta kursene når du vil og hvor du vil.

Les mer her.

Dagsseminar: Forskningsveiledning for PhD-veiledere

Det medisinske fakultet inviterer alle som veileder våre PhD-kandidater til dagsseminar om forskningsveiledning.

Tid: tirsdag 3. oktober kl. 09:00–15:45.
Sted: Scandic Bergen City, Håkonsgaten 2.

Påmelding.
Påmeldingsfrist: 3. september.
NB! Begrenset antall plasser.

Seminaret er gratis, men påmelding er bindende. Eventuelle avbud må meldes umiddelbart, og senest innen 3. september, slik at det kan gis tilbud til de som evt. står på venteliste. Påmeldte som ikke melder seg av innen fristen eller som ikke møter opp, vil bli fakturert for hotellets dagspakke.

Målgruppe: Alle hoved- og medveiledere for PhD-kandidater ved Det medisinske fakultet. Postdoktorer og eksterne veiledere er også velkomne.

Seminaret er ment å gi faglig påfyll om viktige temaer innenfor veiledning, samt legge til rette for kompetanseutvikling og erfaringsutveksling for veiledere. Seminaret holdes på norsk.

Oppslag.
Program.

Et gjennombrudd i kreftforskning

k2nytt_2017_uke-34_kreftgjennombrudd_lonning_knappskog_labbenkForskere ved Mohn Kreftforskningslaboratorium har sammen med forskere ved Sanger-Instituttet i Cambridge, UK, gjennomført et omfattende arbeid med kartlegging av genforandringer ved metastaserende brystkreft. Kunnskap som dette er essensiell for utvikling av nye behandlingsformer.

Professor Per Eystein Lønning og forsker Stian Knappskog står sammen med to britiske forskere, som er hovedforfatterne, bak en artikkel som i forrige uke ble publisert i Cancer Cell. De har kartlagt hva som skjer fra en pasient får brystkreft til kreften sprer seg til andre organer i kroppen.

 Ny teknologi

Arbeidet startet for fire år siden, og 163 prøver fra pasienter har blitt kartlagt. Brorparten av dem er fra Haukeland universitetssykehus.

– Tidligere har man bare kunnet se på et enkelt gen om gangen. Takket være ny teknologi er det nå mulig å gjøre en bred kartlegging av alle gener som er relevante for sykdommen, forklarer Knappskog.

Forskerne har sett på genforandringene i spredningssvulsten og sammenlignet disse med den første svulsten i brystet. De sier at man er avhengig av å forstå hvilke kreftceller som overlever behandling for å kunne utvikle bedre målrettet behandling for pasienter med spredning i fremtiden.

– På sikt tror jeg dagens forskning vil føre til at vi blir i stand til å kurere brystkreft med spredning. Jeg vet ikke når det skjer, men jeg er optimist og er sikker på at det vil skje, sier professor Lønning.

Linn Iversen

Tusen takk!

21057060_1438821782879252_2076556124_oFor ca. to år siden ble jeg ansatt her på Klinisk institutt 2 som lærling i kontor og administrasjonsfaget. Jeg ble tatt imot med åpne armer av alle ansatte og jeg husker at jeg tenkte ‘’jeg kan da ingenting om medisin, hvordan skal dette gå?’’

Ekspedisjonen har vært mitt andre hjem og det er vanskelig å kvitte seg med noe som man har blitt så knyttet til. Jeg håper alle er fornøyd med mitt arbeid og jeg vet at jeg er meget fornøyd med mitt opphold her. Bedre kollegaer skal man lete lenge etter.

Som ansatt har jeg virkelig kost meg, det har vært gøy å komme på jobb og jeg vil nok alltid klare å finne veien opp igjen her, selv om jeg forsvinner som en ansatt vil jeg aldri glemme dere og hvordan jeg har hatt det her.

To år har flydd forbi og nå jeg er ferdig som lærling. Nå skal jeg videre og jeg vil bruke denne anledningen til å si tusen takk til alle dere flotte ansatte ved K2. Dere er helt fenomenale. Takk til alle som har vært behjelpelig når jeg har stormet inn på kontoret/laboratoriet og stilt spørsmål etter spørsmål. Dere har vært til stor hjelp og uten dere hadde jeg aldri bestått fagprøven.

Det er med tungt hjerte at jeg forlater dere, men dere får en ny og lærevillig lærling i ekspedisjonen.

Tusen takk for meg. Jeg er evig takknemlig!

-Ingvild Lekven Jonsvoll

 

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 22 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Johnny Laupsa-Borge.

Les videre