COST: nye nettverk innen medisinsk og helsefaglig forskning

COST er en europeisk nettverksorganisasjon der de fleste landene i Europa (herunder Norge og alle EU-landene) er medlemmer. En viktig oppgave for COST er å fremme europeisk forskningssamarbeid ved å igangsette vitenskapelige nettverk (“COST-aksjoner”).

Generell informasjon om COST finnes her og her.

I juni 2017 ble det vedtatt å igangsette 35 nye COST-aksjoner. En liste over de som er relevante for medisinsk og helsefaglig forskning, finnes nedenfor.

Ved interesse for å delta bes man om å ta kontakt med Hans Hellebostad i Forskningsrådet innen 15. september 2017. (Dette er ikke nødvendigvis siste mulighet for å kunne bli med i aksjonene, men er satt som en første frist av hensyn til Forskningsrådets oppfølging overfor COST.) Man kan da også få mer detaljert informasjon om deltakelse i COST. Søknadsskjema som brukes for å kunne bli med som deltaker, finnes her.

I juni 2017 ble det vedtatt å igangsette 35 nye COST-aksjoner, hvorav følgende er innenfor/relevante for medisinsk og helsefaglig forskning:

·        CA16203 – Stem cells of marine/aquatic invertebrates: from basic research to innovative applications (CA16203 – MARISTEM)
·        CA16205 – European Network on Understanding Gastrointestinal Absorption-related Processes (CA16205 – UNGAP)
·        CA16207 – European Network for Problematic Usage of the Internet (CA16207 – EU-PUI)
·        CA16210 – Maximising Impact of research in NeuroDevelopmental DisorderS

(CA16210 – MINDDS)

·        CA16216 – Coordination and Harmonization of European Occupational Cohorts

(CA16216 – OMEGA-NET)

·        CA16217 – European network of multidisciplinary research to improve the urinary stents

(CA16217 – ENIUS)

·        CA16223 – Leukemia Gene Discovery by data sharing, mining and collaboration

(CA16223 – LEGEND)

·        CA16225 – Realising the therapeutic potential of novel cardioprotective therapies

(CA16225 – EU-CARDIOPROTECTION)

·        CA16226 – Indoor living space improvement: Smart Habitat for the Elderly

(CA16226 – SHELD-ON)

·        CA16227 – Investigation and Mathematical Analysis of Avant-garde Disease Control via Mosquito Nano-Tech-Repellents (CA16227 – IMAAC)
·        CA16231 – European Network of Vaccine Adjuvants (CA16231 – ENOVA)
·        CA16234 – European Cleft and Craniofacial Initiative for Equality in Care (CA16234 – ECCE)

Sammendrag av aksjonene kan finnes under lenkene i parentes. Der finner man også lenke til en nærmere beskrivelse av hver enkelt aksjon (Memorandum of Understanding).

Her gis sammendragene sammen med litt tilleggsinformasjon, samt en fullstendig liste over de nye COST-aksjonene.

Norges forsknings­råd koordinerer prosessen med henblikk på norsk deltakelse i COST-aksjoner. Hans Hellebostad er kontaktperson for aksjonene innenfor medisin/helse og kjemi.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *