Daglige arkiver: 9. august 2017

Congratulations on your publication in JAMA

alf_inge_larsen_og_eldar_soreideNY INTERNASJONAL STUDIE VISER AT LENGRE NEDKJØLING ETTER HJERTESTANS IKKE GIR SIKKER BEDRING AV PROGNOSEN

Stavanger universitetssjukehus har som eneste norske sykehus deltatt i en europeisk hjertestansstudie som nylig ble publisert i Journal of the American Medical Association (JAMA). Selv om ikke studien viste at 48 timers nedkjølingsperiode gav signifikant bedre resultat enn standard 24 timers nedkjøling var der likevel en interessant forskjell i 6-måneders overlevelse som kan indikere at en større studie bør gjennomføres for å avklare spørsmålet.

I 2013 inngikk professor Eldar Søreide (K1) og professor Alf Ingen Larsen (K2), som ledere av henholdsvis akuttmedisinsk og kardiologisk forskningsgruppe ved SUS, en forskningsintensjonsavtale med Aarhus universitetssykehus. Et av resultatene er

Targeted Temperature Management for 48 vs 24 Hours and Neurologic Outcome After Out-of-Hospital Cardiac Arrest: A Randomized Clinical Trial.
Kirkegaard H, Søreide E, de Haas I, Pettilä V, Taccone FS, Arus U, Storm C, Hassager C, Nielsen JF, Sørensen CA, Ilkjær S, Jeppesen AN, Grejs AM, Duez CHV, Hjort J, Larsen AI, Toome V, Tiainen M, Hästbacka J, Laitio T, Skrifvars MB.
JAMA. 2017 Jul 25;318(4):341-350. doi: 10.1001/jama.2017.8978.

som nylig ble publisert i JAMA.

Studien ble behørig kommentert i en lederartikkel av en av de fremste ekspertene på feltet, professor Cliffton Callaway fra Pittsburgh universitetet.

Targeted Temperature Management After Cardiac Arrest: Finding the Right Dose for Critical Care Interventions.

Callaway CW. JAMA. 2017 Jul 25;318(4):334-336. doi: 10.1001/jama.2017.8977.

Callaway poengterte at selv om studien ikke klarte å vise en statistisk signifikant 15% absolutt forskjell i overlevelse mellom gruppene, tydet resultatene på at der kunne foreligge en mindre men likevel interessant forskjell i favør av lengre nedkjølings-periode. Dette vil kun en mye større studie kunne bekrefte eller avkrefte. Videre ble studien berømmet for både god datakvalitet og god oppfølging av pasientene.  Overlevelsen i begge studiegruppene var også mye høyere enn den som er rapportert i tidligere liknende studier. Dette kan skyldes flere forhold, ikke minst at både den prehospitale og hospitale behandlingen generelt er blitt bedre over år.

De to norske medforfattere av studien ønsker å takke alt involvert helsepersonell generelt og familiene og pasientene som sa ja til å delta spesielt. De synes denne publikasjonen illustrerer mulighetene og betydningen av samarbeid mellom forskningsgrupper og mellom institusjoner i flere land. På den måten håper de publikasjonen kan tjene til inspirasjon for yngre kolleger.

Register now for the course ‘Large genetic studies in biobanks: from registries screening, to interpretation of GWAS and beyond’

We are pleased to announce that registration is now open for the NORBIS course ‘Large genetic studies in biobanks: from registries screening, to interpretation of GWAS and beyond’, which will take place at University of Oslo October 23-27, 2017. This course will cover challenges facing the use of biobanks and registries for large scale genetic analyses, and is organised by Stephanie Le Hellard.

You will find more details about the course and how to register here:   https://goo.gl/DfZAtm

Registration ends September 15. NORBIS members will have priority, and we will cover travel expenses for our members, as usual. Note that this course runs without a UiO course code. We will provide a diploma describing the work load after the course, to be approved at your local institution. Also note that we need 15+ registered participants in order to run this course.