Daglige arkiver: 13. september 2016

Digitaliseringsstrategi for UiB

Som et ledd i arbeidet med Universitetet i Bergens strategi 2016–2022 «Hav, liv, samfunn» og universitetets satsing på digitalisering har universitetsstyret bedt om at det skal utarbeides en digitaliseringsstrategi.

Denne skal støtte opp om og utdype UiBs strategi ved å beskrive hvordan Universitetet i Bergen skal utnytte de mulighetene digitalisering gir for å nå våre mål og hvordan vi kan utnytte de strukturelle endringene digitalisering medfører.

Et utkast til digitaliseringsstrategi ble forelagt universitetsstyret 25.8.2016. Planen skal vedtas av styret i oktober. I mellomtiden vil vi gjennomføre høringsmøter der alle UiBs ansatte og studenter får anledning til å delta i diskusjonen om digitaliseringsstrategi.

Det inviteres til åpne høringsmøter:

  • Med ansatte i Haukeland/Årstad-området tirsdag 20. september kl. 1430-16 sted: Auditorium 4 BB bygget, Haukeland
  • Med ansatte på Nygårdshøyden torsdag 22. september kl. 1430-16, sted: Stort auditorium i Lauritz Meltzers hus (SV-bygget), Fosswinckels gate 6.

Høringsmøte med studentene og studentenes organisasjoner vil bli annonsert seinere.

Vedlagt er utkastet til digitaliseringsstrategi for UiB. Utkastet til digitaliseringsstrategi ble framlagt for universitetsstyret i sak 99/16. Sakspapirene finnes på http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/us2016-099.pdf

Vi inviterer alle som er interessert til å komme på disse høringsmøtene!